28.02.2022 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V dopravě již fungují efektivně

Traktorová doprava je výhodná především tam, kde nejsou velké vzdálenosti, na něž se materiál přepravuje. Může to být i ve větších zemědělských podnicích, kde však mají střediska umístěná blízko u sebe. Jedním z takových je i Zemědělská společnost Dubné a.s. Na třech střediscích tam obhospodařují 2 900 ha zemědělské půdy, z níž 2 500 ha tvoří půda orná. A protože provozují jak rostlinnou, tak rozvinutou živočišnou výrobu a rovněž bioplynovou stanici, přeprava sklizňové produkce, krmiv, osiva či hnojiv je u nich značná.

V osevním postupu ZS Dubné dominuje 900 ha ozimá pšenice, kterou doplňuje 200 ha ozimého ječmene. Tři sta hektarů zaujímá stabilně ekonomicky výhodná řepka a 700 ha je vyhrazeno silážní kukuřici, kterou bude od letošního roku doplňovat i kukuřice zrnová. Asi 400 ha zemědělské půdy je vyhrazeno trvalým travním porostům, jejichž produkce se sklízí povětšinou jako seno, neboť dosažení kvality vhodné k senážování není snadné. Do senáží se proto používá spíše produkce z jetelotrav na orné půdě, které zaujímají asi 300 ha, nemusí se hnojit dusíkem a navíc fungují jako výborná předplodina. Ostatní plodiny (žito, oves) tvoří jen marginální část z osévané plochy orné půdy.

Živočišná výroba je v ZS Dubné zaměřena na chov dojnic, kterých mají 850 a to na roštovém ustájení.  Ostatní kategorie skotu (asi 1650 ks) včetně výkrmu býků jsou ustájeny na podestýlce a to znamená značné množství chlévské mrvy či hnoje. Většina putuje na zpevněné hnojiště, které kapacitně pojme celou roční produkci ze všech středisek, což je asi 12 000 tun.

Většina z vyprodukované kejdy není určena jako hnojivo, ale jako „krmivo“ pro BPS s výkonem 1 MWh. Protože pouze kejda by byla pro řádnou produkci metanu nedostatečným energetickým zdrojem, doplňuje ji kukuřičná siláž (45 t/den).

Modernizace se vyplatila

Z výše uvedeného popisu výrobních aktivit ZS Dubné jasně vyplývá, že efektivní přeprava a to zejména řezanky pro konzervaci krmiv a také hnoje je důležitým aspektem, který ovlivňuje ekonomiku zemědělského podnikání.

Původně pro dopravu řezanky kukuřice a trav používali techniku staršího data výroby, tedy takovou, která se běžně nachází v zemědělských podnicích, její výroba proběhla již před desítkami let a jejíž přepravní kapacita nebyla dostatečná. Pro dopravu rostlinných komodit a chlévského hnoje sloužily dnes již překonané klasické traktorové přívěsy s nástavbami a nosností 9 či 7 tun, nebo nákladní automobily Š 706 MTS a podobná technika, která je dnes již morálně zastaralá a nemůže dosahovat výkonnosti, jakou si žádá moderní zemědělství.

Při sklizni kukuřice byli proto částečně odkázáni na služby, neb ač již dříve vlastnili samojízdnou řezačku, tak nebyli schopni provést sklizeň dostatečně rychle. A využití služeb s sebou často přinášelo opoždění termínu a tím i nižší kvalitu siláže.

Nově dvě linky

Možnost realizovat sklizeň veškeré silážní kukuřice vlastními kapacitami, byla jedním z rozhodujících důvodů pro pořízení výkonnější dopravní techniky. Její významná obměna započala v roce 2014, nákupem návěsu Fliegl ASW 271 s výtlačným čelem.

Důvodů bylo několik. Asi tím hlavním byla potřeba dopravního prostředku bez klasického sklápění korby, protože část ze silážních jam je zakrytých a v nich jsou možnosti sklápění omezené. Výše uvedenou podmínkou se výběr vhodných značek významně snížil a díky dobré spolupráci s firmou Agrozet ČB a blízkosti servisu bylo o návěsu rychle rozhodnuto.

Zbývá uvést, proč byl vybrán právě model ASW 271, který je na tandemové nápravě a má legislativně omezenou nosnost na 15 tun. Jednalo se o vhodný kompromis mezi přepravní kapacitou, rozměry a požadavkem na výkon traktoru okolo 240 k. Třínápravová verze už by činila problémy při dopravě na úzkých polních cestách a navíc by vyžadovala výkonnější traktor.           

Není tajemstvím, že návěs se osvědčil a tak k němu v roce 2015 přibyl další stejného provedení a v roce loňském ještě jeden. Ten byl dodán s několika změnami, tou hlavní bylo výměnné zadní čelo v podobě rozmetací nástavby s vertikálními válci doplněnými rozmetacím stolem. Nový Fliegl na podzim hned zasáhnul do aplikace hnojů a významně zefektivnil stávající linku složenou především z rozmetadel RMA 8 a jednoho Flieglu ADS 120, což je menší rozmetadlo na jedné nápravě.

Po dobré podzimní zkušenosti uvažují v Dubné o nákupu dalších dvou výměnných čel, která by mohli alternativně nasadit i na starší návěsy Fliegl a tím efektivitu rozmetání hnoje dále zvýšit. Nakonec nejde jen o rozmetání hnoje, ale i dalších materiálů. V době mojí návštěvy byl například na louky aplikován popílek za spalovny dřevní štěpky obsahující významný zdroj minerálních látek, zejména vápníku.

A protože využití návěsů by mělo být co nejvšestrannější, mají objednané ještě výměnné zadní čelo s překládacím šnekem. To by mělo dorazit ještě před začátkem jarních prací a bude sloužit k plnění secích strojů osivem, přičemž v plánu je i využití pro plnění rozmetadel minerálních hnojiv. Nákladová položka hnojiv volně ložených je významně odlišná od těch vakovaných a jak se v minulém roce extrémně zvedla jejich cena, je třeba hledat úspory.

Současná trojice návěsů umožňuje též tvorbu dvou linek při sklizni kukuřice. Ty jsou tvořeny dvěma řezačkami Claas Jaguar 870 a návěsy Fliegl zvládnou většinu odvozů. Stará maloobjemová technika se tak využije jen pro doplnění a vykrytí ztrátových časů.*

Celý článek najdete v Mechanizaci zemědělství 3/2020.

O informace z provozu návěsů Fliegl se se mnou podělili vedoucí střediska v Žabovřeskách Ing. David Petrek (vlevo) a hlavní agronom Ing. Lukáš Podhola (uprostřed). S nimi se vyfotil i řidič traktoru Lukáš Zavřel
Nejnovější návěs Fliegl ASW 271 zakoupili v ZS Dubné v loňském roce a pořídili k němu výměnné zadní čelo v podobě rozmetací nástavby

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down