V Jevišovicích netroškaří

Společným znakem každého týmu bývá jednotná barva dresu. Tým, který má letos v Jevišovicích na Znojemsku na starosti sklizeň více než 7000 hektarů zrnin a olejnin, se před začátkem letošních žní převlékl do okrově žluté barvy zbrusu nových sklízecích mlátiček New Holland. Jinými slovy: na pole vyjely stroje totálně obnoveného parku sklízecích mlátiček Agrodružstva Jevišovice..

Stroje New Holland CX 860 SL považuje předseda Agrodružstva Jevišovice, ing. Bohumír Rada, za nejmodernější, které je možné koupit. Očekává od nich větší výkony, nižší náklady i vyšší kvalitu práce, nezanedbatelný není ani vysoký standard komfortu pro obsluhu strojů. Požadavek na jednorázový nákup šesti těchto kombajnů však zaskočil i dodavatele a výrobce, kteří přede žněmi „našli“ jen dva volné stroje nejnovějšího typu a proto byla „stáj“ pro zahájení žní doplněna čtyřmi stroji typu TX 68 SL+. Ty ale budou vyměněny za nový model, jakmile budou stroje vyrobeny. Ještě letos by měly být dodány i adaptéry pro sklizeň kukuřice a také lišty pro sklizeň sóje. Tuto plodinu mají Jevišovice zasetou na tisíci hektarech nejen na jižní Moravě, ale většinou na Slovensku.
Slavnostní předání všech šesti nových sklízecích mlátiček proběhlo na poli, když všechny za sebou měly již stovky hektarů z letošní sklizně. Kombajnéři, kteří od dopoledních hodin ukrajovali z lánu ozimé pšenice na dohled od farmy v Jevišovicích, se na pokyn z vysílaček na chvíli sjeli do malebné sestavy, dodavatelé si potřásli rukama a také oni vytvořili malebnou skupinku do kroniky svých firem.
Co pro průběh sklizně znamenají stroje jedné značky (a perspektivně i typu), a dokonce i stáří, ví každý, kdo takové špičkové práce řídil. Plná zastupitelnost obsluhy, kdy každý zná stroj doslova jako své boty, zkušenosti všech posádek se shodným typem, přičemž se snadněji odhalí chyby obsluhy i specifika obsluhy stroje, kontakt na jedno servisní místo a jeden zdroj náhradních dílů (a nutnost „držet“ ve skladu jen minimum opotřebitelných částí) – to jsou jen některé z řady výhod takové koncentrace techniky. Nezanedbatelná není ani porovnatelnost výkonů a kvality práce mezi jednotlivými posádkami, snadněji je možné najít rezervy.
Na realizaci dodávky strojů pro Agrodružstvo Jevišovice se podíleli Jaroslav Musil (Agrotec a.s. Hustopeče), Luboš Pelánek (PaL spol., s r.o. z Biskupic u Luhačovic), zástupce výrobce New Holland, pan Jens Lommatzsch z CNH Osterreich GmbH a samozřejmě (a vlastně v první řadě) i zákazník zastoupený předsedou Agrodružstva Jevišovice, ing. Bohumírem Radou..
Současně s novými kombajny byla pro letošní sklizeň nasazeny i dva nové velkoobjemové překládací vozy Bergmann GTW 21, přítomen byl i zástupce výrobce těchto strojů, pan Gunter Roderstein. Překládací vozy na širokých flotačních pneumatikách nahradí při vykládce zrna z kombajnů dosud běžně používané soupravy nákladních aut s vleky, které svým pojížděním po poli neúměrně utužují půdu a pokud je vlhká, nechávají za sebou i koleje, které komplikují její přípravu pro následné plodiny.
Polní akt měl krátké pokračování v rekonstruované části administrativního centra Agrodružstva Jevišovice uprostřed obce. Byli k němu po zásluze přizváni i kombajnéři a sympatické bylo, že dodavatelé i zástupce výrobce projevili upřímný zájem o zkušenosti obsluhy s novými stroji. Většinou šlo o drobné připomínky a požadavky úprav, týkající se například lepšího osvětlení pro sklizeň ve večerních hodinách a podobně. Všichni se však k podrobnějšímu vyhodnocení sejdou znovu po žních, až budou mít více zkušeností a až bude mít Agrodružstvo Jevišovice k dispozici i konkrétní údaje o průběhu sklizňových prací a provozu nových strojů.
Břetislav Koč

Text k foto:
(1)
Jedna z šesti nových sklízecích mlátiček New Holland při sklizni ozimé pšenice v Jevišovicích
(2)
Vykládka zrna ze zásobníku kombajnu do překládacího vozu Bergmann
(3)
Fotografie do alba všech, kteří mají podíl na největším jednorázovém kontraktu na sklízecí mlátičky v posledních letech v Česku. Zleva
(4)
Symbolické předání modelu kombajnu New Holland CX 860 SL. Ty opravdové straoje už v té době sklízely sklízely ozimou pšenici.
Foto: Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *