V Košeticích bylo možné srovnávat

U příležitosti setkání Svazu pěstitelů a zpracovatelů brambor Solana proběhla v areálu Agrodružstva Košetice výstava strojů pro pěstování brambor. I když počasí akci nepřálo a stroje do polí vyjet nemohly, měli zemědělci možnost shlédnout novinky renomovaných firem, které se výrobou těchto strojů zabývají, alespoň na výstavní ploše. Výstaviště bylo zaplněno řadou nových i používaných strojů, a tak se návštěvníci mohli přesvědčit o kvalitách jednotlivých výrobků po několikasezónní práci a porovnat vývoj a modernizaci nových výrobků.

Firma Kuks, a. s., představila výrobky skotského výrobce linek na pěstování brambor Reekie. K vidění byla celá linka od separátoru přes sázeč až po sklízeč Dominant 3000, novinku na českém trhu. Při sázení brambor se stává samozřejmostí moření a přihnojování do řádku. I tato zařízení firma nabízí. Jak jsme se dozvěděli od Ing. Martina Pacnera, ředitele firmy Kuks, aktivity Reekie začaly právě zde v Košeticích a první dodaný stroj zde pracuje už sedmou sezónu.
Další podnik, který se v Košeticích prezentoval, byl U + M Servis, s. r. o., který představil shodný sortiment výrobků, tentokrát však značky Grimme. V současné době působí v republice dva dovozci této značky, ale jak řekl Ing. Karel Hanyk, ředitel U + M Servisu, tento stav není definitivní a je určitou přípravou na vstup do EU. Novinkou tohoto výrobce, kterou v Košeticích představil, je sázeč GL 32 B. Na stroj montuje firma zařízení na vypínání sázení, které se používá při najíždění a vyjíždění z řádků. Toto ač drobné zařízení přináší velké úspory sadby, protože všechny brambory, které stroj vysadí, také dobře zahrne. Přímé přihnojování dodává firma převážně jako čelně nesené, řeší tím vyvážení celé sázecí soupravy.
Na výstavě byla také představena minimalizační technologie na obnovu travních porostů. Základ technologie tvoří upravený secí stroj, který přisévá travní semeno přímo do porostu. Díky tomu dochází k výrazným úsporám času i nákladů.
Po prohlídce strojů měli návštěvníci možnost vidět za provozu linku na úpravu brambor pro tržní užití. Jak jsme se dozvěděli od Ing. Antonína Sůvy, předsedy AD Košetice, základem není jen vypěstovat brambory, ale také je i dobře prodat. K tomu právě slouží tato linka od STS Pacov, na které jsou Košetičtí schopni brambory oprat, usušit, vytřídit a zabalit do různých typů obalů rozdílných hmotností. Výkon linky je tak velký, že jej družstvo pokryje vlastní produkcí jen z malé části, a proto nakupuje brambory od ostatních pěstitelů svazu Solana.
Jak Ing. Sůva zdůraznil, cestou k prosperitě jsou jen moderní technologie s moderními stroji, tj. pěstování kvalitních brambor v odkameněné půdě s přihnojováním přímo do řádků, kdy odkamenění přináší 15procentní zvýšení výnosů. Přímé hnojení zvyšuje výnos o dalších přibližně 15 % a hlavně snižuje dávky hnojiv na 50 %.
Cílem setkání v Košeticích bylo ukázat zemědělcům novinky technologií a způsob, jak dosáhnout prosperity. Pro letošní rok se to Solaně určitě povedlo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *