V krátkém čase získala výroba široký záběr

V malebné krajině předhůří Alp rozbila svůj stan firma Mayer. Její historie není nikterak dlouhá, ale za zhruba deset let od započetí výroby již proniklo jméno Mayer do podvědomí v prvé řadě německých zemědělců. Mnohé produkty však vstupují postupně ve známost i u nás. To byl důvod, proč jsme prosperující firmu navštívili.

Krátká historie bohatá na události
Jako regionální prodejce začal zemědělský inženýr Georg Johann Mayer podnikat v roce 1983. Přes prodej lesní techniky rakouské značky Binderberger začal v jeho hlavě krystalizovat nápad: „Vždyť vyrábět mohu i sám a možná lépe!“ Od nápadu k realizaci nebylo daleko a firma Mayer vstoupila v roce 1990 na trh se svým prvním výrobkem, revolučním řešením budek pro telata Flixbox. Těch se doposud vyrábí asi 4000 kusů za rok, ale jejich prvovýroba byla přesunuta do Maďarska. Poté už se výrobní program plynule rozvíjel a úměrně s jeho šíří se zvětšovala i velikost podniku. Následoval vývoj a započetí výroby zařízení pro odběr a dávkování krmiva Silokamm v roce 1993, o rok později přišly na řadu zametací stroje a konečně v roce 1996 první krmné vozy Siloking. Ty byly od prvopočátku konstruovány se základní ideou – spolehlivost přede vším. Úspěch na trhu slavily také čističe dobytka Happycow, jejichž výroba začala v roce 1997 a momentálně se vyrobí na 2000 kusů ročně. V roce 1999 bylo zkonstruováno mobilní míchací zařízení Tomix, základem výrobního programu jsou ale vertikální krmné míchací vozy, které se od roku 2001 vyrábějí ve třech typových řadách. O jejich vzrůstající oblibě svědčí počty vyrobených kusů. V prvním roce 40, v roce 2001 již 500 kusů KMV Siloking našlo cestu ke svým uživatelům. Momentálně firma zaměstnává 93 lidí a je organizována ve dvou skupinách s vlastním kapitálem, výrobní a obchodní. V minulém roce dosáhla obratu 16 milionů euro.
Logickým vyústěním obchodní politiky firmy bylo založení pobočky také pro Slovenskou a Českou republiku v roce 2002. Na Slovensku již kromě zametacích strojů Bema a mobilních vah slouží několik KMV, v České republice se jejich uvedení na trh chystá v nejbližší době.

Technika pro krmení hospodářských zvířat
Tato vyráběná zařízení se dají rozdělit do dvou skupin. Vertikální krmné míchací vozy se vyrábějí ve třech liniích pod označením Siloking Premium (šest typů s objemem zásobníku 7 – 17 m³, na jedné nápravě, vybaven schody), Kompakt (čtyři typy, zásobník 6 – 12 m³, jedna náprava, žebřík) a Duo (dvoušnekový KMV vyráběný v sedmi typech o velikosti zásobníku 12 – 24 m³, vybaven dvěma nápravami).
Co je na těchto krmných vozech společné a konstrukčně originální? V prvé řadě asi přidané turbo křídlo u šneku, které firma používá jako jediný výrobce. Šnek je vyráběn z kvalitní za tepla lisované oceli o tloušťce 15 mm. Použitím přídavného křídla šneku se zkracuje čas a zvyšuje kvalita míchání, optimalizuje se využití objemu zásobníku a dávkování namíchaného krmiva je rovnoměrnější. Protiostří je nastavitelné ve třech polohách buď mechanicky nebo hydraulicky.
Společným konstrukčním prvkem je také prstenec na okraji zásobníku, s jehož pomocí se zabraňuje přepadu míchaného materiálu. Prstenec je spojen s hranou zásobníku a díky pohyblivému zavěšení u něj dochází k samočisticímu efektu.
Zásobník s hranami použitý u KMV Siloking má velký vyprazdňovací otvor. Pomocí hran se zlepšuje kvalita míchání a úspora času je přitom 20%. Technické prvky KMV jsou v Tittmoningu montovány na základě konkrétních požadavků zákazníků.
Druhou skupinu strojů pro krmení tvoří technika pro odběr a dávkování krmiva s označením Siloking Silokamm. Tyto stroje se vyrábějí ve třech variantách, nesené s kapacitou 1,8 nebo 2,3 m³ (stačí pro ně traktor o výkonu 40 až 50 koní), návěsné s kapacitami 3,6; 4,2 a 5,8 m³ ( optimální agregace s traktorem 60 až 80 k) a samojízdné ve dvou typech 3,6 a 4,2 m³. Stroje jsou určeny pro menší hospodářství do 60 kusů.
Speciálními stroji pro přípravu krmiv a jejich míchání do zásoby jsou mobilní zařízení Tomix a stacionární zařízení využívaná ve velkochovech k míchání, dávkování a pásové dopravě krmiva.

Z dalšího výrobního programu
Čistič zvířat Happycow je u chovaných jedinců velice oblíben, a i když se neprokázaly přímé dopady na užitkovost, jde o zařízení, které určitě zpříjemňuje dobytku život. V hodnocení budek Flixbox se však výsledky dají prokázat. Jsou v nich odchovávána zdravá telata, jejichž ošetřování je velice jednoduché. Budky snižují nebezpečí infekčních onemocnění a například nastydnutí zvířat. Novinkou je skupinová budka.
Firma Mayer navázala také úzkou spolupráci s několika německými i zahraničními značkami. V případě nastýlacích vozů a rozmetadel jde o francouzskou firmu Jeantil, v oblasti lesní techniky spolupracuje již od svého založení s rakouským výrobcem štěpkovačů a pil Binderberger, mobilní váhy se vyrábějí v Itálii a čisticí technika použitelná v zemědělství i jako komunální nese německou značku Bema.
Připočteme-li k těmto výrobním i obchodním činnostem ještě poskytované služby, ať již pronájem strojů, servis, obchod s použitou mechanizací nebo zajištění financování, dojdeme k závěru, že firma Mayer za svoji krátkou historii pokročila o dlouhý krok dopředu. Budoucnost ukáže, zda si její produkty oblíbí i čeští zemědělci.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *