V Nabočanech se půjde do hloubky

Máte doma půdozpracující stroj, který by měl narušovat i podorniční vrstvy, ale nikdy jste neměli možnost se podívat, jak vypadá výsledek jeho práce ve větší hloubce? Máte šanci 13. a 14. června na polním dnu Naše pole v Nabočanech.

S čtrnáctidenním předstihem proběhla na předváděcím pozemku v Nabočanech další z přípravných prací. Šest různých půdozpracujích strojů projelo po pozemku a prokypřilo půdu s cílem rozrušení utuženého podorničí a zlepšení vodního a vzdušeného režimu, který má významný vliv na půdní úrodnost.

Následující dva týdny bude nakypřený profil podléhat přirozenému slehnutí a den před výstavou budou provedeny odkopy, které ukážou, jak vypadá půdní profil po práci různých strojů. Protože jen posouzení prokypření pouhým okem nemusí být dostatečně zřetelné, bude použita kontrastní tekutina simulující srážkovou vodu, která zřetelně předvede, jaké jsou vsakovací schopnosti půdy po jejím zpracování různou technikou.

Ukázky svojí práce v místech, která jsou jinak lidskému oku skryta, předvedou různé stroje, jejichž společným rysem je práce ve větší hloubce, než je hloubka orby. Bude to například pluh doplněný o podrývací radličky, dále klasický podrývák s možností práce až v hloubce 60 cm, nebude chybět zástupce technologie strip-till, předvede se dlátový pluh a také radličkový kypřič a kombinovaný stroj pro zpracování půdy a setí.

Odbornými garanty budou doc. Milan Kroulík a doc. Václav Brant z ČZU v Praze, kteří k obnaženým půdním profilům poskytnou erudovaný komentář, a chybět nebude ani seminář zaměřený na problematiku technologických postupů eliminujících zhutnění půdy, což je letošní téma doprovodného programu v Nabočanech. Seminář začíná ve 12 hodin, komentář k půdním odkopům a práci jednotlivých strojů reprezentujících různé systémy prokypření podorničí, bude na seminář přímo navazovat.

Pásmo ukázek prokypřených půdních profilů bude doplněno o předvedení statického a dynamického měření kontaktních tlaků pneumatik při rozdílných simulacích zatížení, což je faktor, který má přímou souvislost s utužením půdy. Zajímavá bude rovněž prezentace termovizních systémů s bezpilotním leteckým nosičem, určeným mimo jiné pro zemědělské aplikace a monitoring.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *