V novém vybavení plynulá převodovka

Na podzim loňského roku se ve Slavíkově, poblíž Chotěboře, uskutečnilo představení nových traktorů Claas Axion s plynulými převodovkami CMatic. Při prezentaci nebyly k vidění jen tyto traktory, předvedly se i ostatní modely z řady Axion, Arion či Celtis. Nechyběla též sklízecí technika zastoupená například mlátičkou Claas Lexion 560 či dvěma samojízdnými řezačkami Jaguar. Aktivně byla prezentována závěsná půdozpracující technika a secí stroje Väderstad.

Následující text se zaměřuje na traktory Axion Cmatic s plynulou převodovkou a přesněji na ovládání této převodovky.

Jak se ovládá Cmatic?

Plynulá převodovka je od známého výrobce, firmy ZF . Jde o klasický koncept využívající hydrostatickou větev a mechanickou, která je navíc doplněna čtyřmi pod zatížením řazenými převodovými stupni. Řazení těchto stupňů však obsluha nepostřehne, takže navenek se převodka chová zcela plynule.
Firma Claas si k převodovce vyvinula vlastní ovládací software, kdy je spojeno řízení motoru i převodovky tak, aby si obsluha mohla zvolit co nejekonomičtější režim jízdy a mohla dobře využít výhod plynulého konceptu pojezdového ústrojí.
Základem pro ovládání jsou tři režimy jízdy. Pokud řidič nic nenastavuje, je navolen systém Auto. To znamená, že plynový pedál je pedálem pojezdovým a řidič si s jeho pomocí mění rychlost jízdy traktoru. K dispozici má přitom tři rychlostní rozsahy a tři tempomaty. Je to dobře vidět na fotografii příslušné obrazovky monitoru Cebis. V rozsazích slimák a želva si může řidič omezit nejvyšší pojezdovou rychlost, což má vliv na citlivost pojezdového pedálu. V rozsahu zajíc omezit rychlost není možné, nejvyšší rychlost je vždy 50 km/h (40 km/h). V každém rozsahu lze navíc zvolit tempomat (zelené sloupečky). Pak se dá snadno přepínat mezi jízdou na poli a na silnici anebo na souvrati. Kromě toho je možné nastavit i tempomaty pro jízdu vzad. Při otáčení na souvrati to může fungovat tak, že řidič dojede na souvrať v pracovní rychlosti, stiskne tlačítko, tím se přepne do tempomatu pro otáčení na souvrati, při reverzaci přejde traktor samočinně do tempomatu pro couvání, pak pojede dopředu rychlostí pro otáčení na souvrati a po spuštění nářadí se řidič zase přepne na pracovní rychlost. Pojezdová rychlost se tedy změní čtyřikrát, nicméně tlačítko tempomatu stačí stisknout jen dvakrát.
Protože se vyhodnocuje zatížení motoru, bude rychlost konstantní, ale otáčky motoru se budou samočinně měnit tak, jak se bude měnit zatížení motoru. Pokud bude zatížení vyšší než výkonové možnosti motoru, dojde ke snížení pojezdové rychlosti.
Při aktivaci tempomatu je tedy prioritou konstantní pojezdová rychlost. Jiná situace bude, pokud si řidič zvolí konstantní otáčky motoru. Pak je prioritou udržení otáček motoru a následně se bude měnit pojezdová rychlost tak, aby se motor točil stále konstantní rychlostí. Samozřejmě, že řidič si nastaví pracovní rychlost, zde však půjde spíše o horní limit.
Druhou možností ovládání je mód D, což je zkratka pro Drivestick tedy páku pojezdu (s tou se řídí jen rychlost jízdy, nikoli reverzace). Otáčky motoru si řidič může nastavit jako konstantní nebo jsou ovládány samočinně podle zatížení motoru. Je zde tedy stále propojení v řízení motoru a převodovky.
Třetí režim je ryze manuální, při něm se rychlost jízdy řídí pákou pojezdu a otáčky motoru si nezávisle nastavuje řidič přes ruční či nožní plyn. Vzájemná vazba mezi motorem a převodovkou není.
S ohledem na citlivost ovládání si lze navolit též rychlost reakce, to znamená, jak rychle bude reagovat automatika změnou převodového poměru po změně polohy ovládací páky nebo pedálu. Také lze nastavit pokles otáček motoru (jde o limit, do jak nízkých otáček může regulace jít) a uzpůsobit tak provoz traktoru konkrétním podmínkám jízdy. Tímto lze při dílčím zatížení traktoru dosáhnout významných úspor paliva.
Monitor Cebis obsahuje ještě další množství provozních údajů a možností nastavení. Řídí se tu vnější hydraulické okruhy, nastavuje EHR nebo zobrazují sekvence souvraťové automatiky. Uživatel nalezne rovněž informace o otáčkách motoru, vývodových hřídelů, spotřebě paliva, obdělané ploše, intervalech údržby, poruchové kódy a další.

Příjemné svezení

Jeden z traktorů Claas Axion 840 Cmatic byl k dispozici pro vyzkoušení a nastavení různých režimů jízdy, včetně souvraťové automatiky. Vše fungovalo bezchybně, příjemně překvapily možnosti nastavení. Je dostatečně přehledné, dostačující jsou i jeho možnosti a pěkně je proveden terminál Cebis. Traktory Claas tak již v žádném případě nezaostávají za renomovanými značkami, které používají plynulé převodovky.
Traktor byl vybaven též systémem Agrocom Outback, tedy satelitním naváděním do záběru. Ten dovoluje paralelní jízdy po pozemku, a to kopírování přímky nebo křivky. Nastavení je jednoduché. Zapne se nahrávání, s traktorem se projede po navolené křivce či přímce a po otočení na konci pole se nahrávání samočinně vypne. Následně traktor již sleduje nastavené křivky. Bylo možné si to vyzkoušet s podmítačem Carrier se záběrem pět metrů, v porostu vzrostlé hořčice určené na zelené hnojení. Navolená cesta byla pěkně vidět. Zařízení fungovalo bezvadně, pouze v jednom místě, kde byla provedena moc prudká zatáčka, podmítač část plochy neobdělal, což bylo dáno záběrem stroje a jeho nadcházením při zatáčení.
Při zkoušce se jezdilo v režimu Auto, byl navolen jen tempomat na rychlost 10 km/h a otáčky motoru si už traktor reguloval sám. Kvůli nízkému zatížení, daném písčitou půdou, se otáčky motoru pohybovaly pouze kolem 1400 za minutu. I s ne zcela využitým traktorem se tak dalo jezdit ekonomicky.

Závěrem

Když firma Claas vyrábějící kvalitní sklizňovou techniku přebírala Renault Agriculture, stanovila si cíl dostat tyto traktory na obdobnou úroveň, jakou má její sklizňová technika. Vypadá to, že u traktorů Claas Axion s převodovkou Cmatic k tomu již došlo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *