V roli „Velkého Bratra“

Neomezený dohled nad lidmi, kde jsou veškerá slova a činy sledovány Velkým Bratrem a člověk je přinucen ke stádnímu životu ostatních, bez možnosti svobodného pohybu. Z ponurého světa knihy „Devatenáct set osmdesát čtyři“, napsané o totalitním stalinismu Georgem Orwellem v polovině minulého století běhá mráz po zádech. Režimy, více či méně blízké „dokonalé“ budoucnosti podle Orwella, jsou až na pár skanzenů (Kuba, Severní Korea) naštěstí už za námi. Ovšem lidský hlad po shromažďování informací s námi zůstává. A není-li používán k podrobení a ovládnutí ostatních, mění se na vlastnost ušlechtilou a veskrze prospěšnou.

Sběr a přenos dat nabral bezbřehých dimenzí v posledních dvou desetiletích s nástupem umělé inteligence. Počítače ukládající a vyhodnocující nepřeberné množství údajů jsou neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Umocníme-li vlastnosti výpočetní techniky přesností při zadávání dat a schopným programovým vybavením pro jejich zpracování a vyhodnocení, můžeme se sami stát „Velkým Bratrem“ a to třeba ve vlastním podniku, na své farmě.
V tajném táboře
Není potřeba sám něco vymýšlet ani být počítačovým fanatikem, v tomto směru buďte bez obav. Dnes už jsou k mání systémy a počítačová vybavení připravená na to, aby jim rozuměly široké vrstvy běžných uživatelů. S jedním z nich, včetně několika šikovných aplikací, jsme se podrobně seznámili na představení novinek John Deere během pozdně letního firemního zájezdu do Sevilly. Na rozdíl od prodejců se nám podařilo navštívit „tajný tábor“, kam jinak směli výhradně akcionáři, aby se přesvědčili, že své peníze investují do budoucnosti a tam je taky dobře zhodnotí.
Na metr čtvereční
Rozumný hospodář má svůj podnik „pod palcem“, jaké je to mít jej pod elektronickým palcem AMS (Agricultural Management Solutions) John Deere? Podobné jako se zmiňovaným Velkým Bratrem. Máte elektronickou mapu pozemků, do níž můžete uložit záznamy o všem, co se na pozemcích děje, včetně jejich vlastností: zásobu živin, předplodinu, pěstovanou plodinu, termíny všech prací a agrotechnických zásahů i s množstvím hodin práce a litrů spotřebované nafty, použití hnojiv, ochranných látek, a pod.
Lze namítnout, že vše z výše jmenovaných údajů se dá vepsat i do papírové mapy, zavěšené na zdi kanceláře. To je pravda, ale teď teprve přichází přínos, který klasická mapa nezvládne. Vše, od zpracování přes setí, hnojení, postřik až po sklizeň můžete zaznamenávat ne po hektarech, ale po metrech čtverečních! Z pečlivě vedených záznamů hned zjistíte cokoli jedním kliknutím elektronické myši. Průběžné a statistické vyhodnocení údajů vám pomůže najít nadbytečné výdaje či naopak volné rezervy.
Zelená hvězda
Největší předností AMS je skutečnost, že John Deere jej vyvíjí jako celek zároveň se svými stroji, takže si technika a elektronika bezvadně rozumí. Model precizního zemědělství se u této značky nemohl jmenovat příznačněji – GreenStar (zelená hvězda) a s jeho pomocí vám mapy výnosů s přesností na metry čtvereční vyhotoví jak sklízecí mlátičky, tak i samojízdné řezačky John Deere. Na druhou stranu dnes už podle pokynů elektroniky mění hodnotu výsevu secí stroje John Deere 740A, 750A a přesný Max EmergePlus, okamžitým potřebám přizpůsobují dávku také nesené a návěsné postřikovače John Deere.
GreenStar spolupracuje s rozmetadly hnojiv ostatních značek na trhu, samozřejmě a v první řadě hlavně s traktory John Deere. U těch se na chvilku zastavme, protože ty dnes s pomocí GreenStaru umějí kouzla, která nikde jinde nespatříte.
Rovnoběžné jízdy
O průběžném sledování okamžité polohy už byla řeč. Jenže právě taky je John Deere nejméně o dva kroky před ostatními. Jeho software pro korekci družicového signálu, vyvinutý ve spolupráci s U.S. Jet Propulsion Laboratory (NASA) pracuje s přesností pouhých centimetrů. Za druhé systém polohu nejen sleduje, ale na monitoru i ukazuje řidiči správnou stopu. Jde o navigační poloautomatické řízení Parallel Tracking. S jeho pomocí zvládne obsluha traktoru naprosto přímou jízdu prakticky na neomezenou vzdálenost. Nemusí hledat žádné přírodní orientační body po okolí, stačí ji, když na monitoru udržuje navigační rysku přímo uprostřed před malým obrázkem půdorysu traktoru. Pro návaznou zpáteční jízdu není třeba znamenáků, zadá se jen pracovní záběr na ovládacím panelu. Ryska řidiče správně navede a pak zase udržuje správný, naprosto rovnoběžný (odsud název systému Parallel Tracking) kurs. Žádné překrytí či neošetřená místa, stranová nepřesnost činí nejvíce pět (!) centimetrů, a to opět v neomezené délce přejezdu.
Z řidiče pasažérem
Ve Španělsku jsme nahlédli ještě dál. John Deere intenzivně dokončuje vývoj zcela automatického řízení AUTOSTEER, s nímž traktor zvládne jízdu sám a řidič se změní v pasažéra. Byl osazený na traktoru řady 8020 a fungoval poctivě. Točili jsme volantem, abychom jej zmátli, ale nedal se. Vždy se vrátil přesně do své stopy a v klidu jel dál. Automatické otočení na souvrati sice na předváděcím programu ještě nebylo, ale viděni jsme jej na jiném místě, v rámci předvádění traktorů řady 5010.
Zpět k přerušené práci
Prověřená a spolehlivá verze automatického řízení AUTOSTEER má na trh dorazit v příštím roce.
Ještě jednu šikovnou věc už Parallel Tracking umí. Po předchozím označení stiskem tlačítka s jeho pomocí najde traktorista přesnou pozici na poli, ze které se předtím musel vzdálit. V případě, že vám dojde postřik v nádrži či hnojivo v rozmetadle, zmáčknete tlačítko a můžete jet plnit. Displej pak pomocí čárky ukáže správný směr a průběžně, jak se blížíte, odečítá i vzdálenost k místu, kde jste předtím skončili.
Jeden pro všechny
Další užitečná novinka od John Deere na sebe nenechá dlouho čekat. V následujících měsících bude na trhu univerzální ovládací panel s přehledným monitorem, jeden pro všechny druhy neseného, návěsného či závěsného nářadí. Lisy, postřikovače, rozmetadla i jinou techniku dnes lze seřizovat elektronicky přímo za provozu z kabiny traktoru. Nový ovládací panel s monitorem si bude rozumět s jakýmkoliv strojem.
Elektronické systémy toho umí daleko více. Mohou jak provozovatele, tak i třeba prodejce okamžitě informovat o stavu a provozních ukazatelích strojů, intervalech údržby a podobně. To vše jsou cenné údaje například pro plánování servisních úkonů i pro pouhý dohled, vypovídající o tom, jak kdo s čím jezdí a pracuje.

Pavel Pánek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *