V širokém množství variant

Firma Cernin s. r. o. je známá především vývojem a výrobou vertikálních krmných míchacích vozů. V jejím sortimentu je tato technika již dvacet let a vozy jdou určeny především pro podmínky tuzemského zemědělství, i když část produkce putuje i na export. Sortiment nabízených KMV je velmi široký a obsahuje i zajímavá konstrukční řešení. Tažené krmné míchací vozy Cernin jsou vyráběny v jedno- či dvoušnekovém provedení, podle toho, jak objemná je jejich míchací vana. Ta může mít kapacitu od 4 do 30 m3. Masivní míchací a řezací šneky jsou poháněny od náhonového hřídele traktoru pomocí dvourychlostních úhlových převodovek, od náhonového hřídele je poháněno i čerpadlo hydrauliky, které dodává tlakový olej do samostatného hydraulického okruhu vozů. To je výhodné zejména při agregaci vozů s traktory s nižším výkonem hydraulického systému a navíc olej z okruhu KMV se nemíchá s olejem z traktoru.

Vertikální krmné vozy jsou obvykle odkázány na externí nakládání, u vozů Cernin je tomu ale jinak. V nabídce je totiž jednak provedení s hydraulickou nakládací rukou a dále velmi zajímavá varianta s hydrostaticky poháněnou vybírací frézou, což je pro vertikální KMV unikátní řešení.

Různě řešené je i vyprazdňování vozu, tedy zakládání krmiva. Klasikou je použití hradítka umístěného na boku míchací vany s výpadem krmiva přímo na zem, možný je též příčný vyskladňovací dopravník a v nabídce je i provedení s metacím kolem. Metací kolo zvyšuje univerzálnost v nasazení KMV a mimo zakládání krmiva lze s takovýmto vozem i podestýlat slámou a to až do vzdálenosti 20 m.

Nutnou výbavou krmného vozu je vážicí systém. Ten je realizován pomocí trojice, nebo čtveřice tenzometrů, jejichž signál je vyhodnocen, přepočítán na hmotnost a zobrazen na ovládacím terminálu.

 

Pro bioplynky

Protože krmné vozy lze po úpravě využívat nejen pro krmení, ale i homogenizaci organického materiálu, má firma Cernin v nabídce i tyto varianty. Jednou z nich je dezitegrátor pro bioplynové stanice, což je stacionární zařízení vycházející krmného vozu, jehož upravené míchací šneky jsou poháněny elektromotory obvykle doplněnými frekvenčními měniči otáček.

U přípravy „krmiva“ pro bioplynovou stanici se neřeší strukturální délka vlákniny, takže proces řezání a míchání je optimalizován na co nejvyšší intenzitu a výkonnost, větší zkrácení připravovaného materiálu je naopak žádoucí. Dezintegrátory Cernin určené pro bioplynové stanice jsou vyráběny s objemem vany od 5 do 50 m3.

 

Pro kompostování

Další alternativou ve využití míchací vany krmného vozu je úprava pro homogenizaci materiálu určeného pro kompostování. Za tímto účelem jsou vyráběny upravené vozy s objemem od 6 do 30 m3, které jsou nanesením vrstvy karbidu na nože a protiostří uzpůsobeny pro drcení tvrdších materiálů, jako jsou například větve až do průměru 5 cm. Namíchaný materiál může být buďto vyskladněn klasicky na hromady při volném kompostování, nebo uložen do vaků. Do nich je tlačen pomocí šnekového dávkovače a do vaku je zároveň ukládána perforovaná hadice určená na provzdušňování, a tím regulaci aerobních rozkladných procesů. Do hadice je vzduch vháněn pomocí ventilátorů ovládaných přes signál z teploměrů, měřících teplotu, a tím nepřímo i intenzitu probíhajících rozkladných procesů.

 

Pro mobilní tankování

Jak je zřejmé i z výše uvedeného textu, firma Cernin má v nabídce řadu specifických výrobků. Novinkou mezi nimi je pojízdná nádrž určená pro skladování a výdej motorové nafty. V nabídce je pět variant s objemem od 3 do 15 m3, součástí nádrží je měření hladiny paliva a bezobslužné výdejní zařízení s čipovým přístupem a monitoringem odebraného množství. Pojízdné nádrže nabízí různé možnosti využití, a to jak při dovozu paliva k zemědělské technice pracující na poli, tak umístění v areálu zemědělského podniku bez nutnosti stavebních prací, které obvykle provázejí nádrže stacionární.  

V blízké budoucnosti bude nabídka techniky Cernin dále rozšířena o krmný míchací vůz v samojízdném provedení, který je odezvou na potřeby zemědělské praxe, jež stále častěji volí samojízdné vozy pro jejich vyšší výkonnost danou hlavně vyšší rychlostí při nakládání krmiva.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *