Válcový separátor a nová dojírna

Na posledním ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka byly hodně zastoupeny technologie pro živočišnou výrobu. Jednou z firem specializující se na kompletní dodávky stájových technologií pro chov skotu a prasat, dále dojíren a dojicích zařízení pro skot, ovce a kozy a v neposlední řadě i na stavby pro uskladnění kejdy je táborská akciová společnost Farmtec.

Firma představila jako žhavou letošní novinku na zemědělské výstavě válcový separátor kejdy. Tento separátor, jež se vyrábí jako stabilní i mobilní zařízení, se již zkouší v praxi a první výsledky naznačují, že v porovnání s dosud užívaným šnekovým separátorem se dosahuje až o 40 % vyšší sušiny separátu (až 70 %). Dále má vyšší výkon (50 m/hodinu proti 10 m u šnekového), nízký příkon (1,7 kW) a umožňuje separaci hnoje a slámy.
„Válcový separátor Doda funguje na principu přítlačných válců, kde dochází ke stlačování kejdy a následně k jejímu filtrování na děrovaném válci. Tím se oddělí kapalná a tuhá frakce. Do separátoru je kejda dopravována čerpadlem s řezacím ústrojím. K zajištění stálých parametrů separace je zařízení vybaveno automatickým proplachem vodou. Proti šnekovému separátoru je výkonnější, jeho nevýhodou je vyšší cena,“ prozradili zástupci táborské akciové společnosti.
Pro chovatele specializované na chov mléčného skotu, kteří uvažují o rekonstrukci svých dojíren za účelem zvýšení produktivity práce při dojení, by mohla být inspirací i nová konstrukce paralelní dojírny (side by side) s elektrickým přiháněčem dojnic. Modulové uspořádání ocelové, žárově pozinkované konstrukce po třech nebo čtyřech stáních o rozteči 700 mm dovoluje postavit dojírnu od 1 x 6 až po 2 x 24 nebo i více dojicích stání. Dojírna je vybavena pneumaticky ovládanou čelní zábranou, kterou lze ovládat příchod a odchod dojnic z dojicího stání.
Podle informací zástupců firmy dojnice stojí v pravém úhlu k ose dojírny a obsluha nasazuje dojicí stroj zezadu. Stání je vybaveno defekačním štítem, který je ve spodní části osazen korytem pro odplavování výkalů a chrání tak dojiče od případného znečištění. Konstrukce dojírny je dodávána s dojicími stroji podle přání zákazníka, a to s měřením množství nádoje nebo bez něho. V obou případech jsou ale dojicí stroje po dojení snímány z vemene automaticky na principu podtlakových válců. Dojírna je vybavena i pro možnost individuálního dojení a lze ji doplnit také o identifikací dojnic. Instalovaný nový typ přiháněče se zdvihací bránou již není poháněn pneumaticky, ale pomocí elektromotoru a šnekových převodovek při zachování odzkoušených parametrů. Vlastní pojezd přiháněče směrem k dojírně může ovládat dojič sám, ostatní funkce jsou ale z důvodu bezpečnosti práce řízeny z ovládacího panelu v čekárně dojnic.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *