Ve dvou dvanáct set tun za den

Informace z titulku se týká sklízecích mlátiček Claas Lexion 600 s žacími lištami o záběru 10,5 m, které jsme jednoho deštivého dne koncem července zastihli na dvoře rodinné farmy ve Smolnici na Lounsku. Nebyly to však jediné mlátičky na farmě. Při sklizni využívají ještě Lexion 560 s lištou širokou 7,5 m a dvě sklízecí mlátičky jiné značky se stejným pracovním záběrem. Na první pohled nepředstavitelná sklizňová síla na jednu rodinnou farmu. Kdyby však nešlo o AGRO ZM bratří Lukášů, kteří hospodaří na téměř 4000 hektarech orné půdy.

Farma je zaměřena výhradně na rostlinnou produkci a v malé míře na služby. Hlavními plodinami jsou obilniny a řepka, specialitou je pak sladovnický ječmen, kterého každý rok vyprodukuje zhruba 5,5 až 6 tisíc tun. „V současné době obhospodařujeme kolem 3800 hektarů orné půdy, v blízké době však budeme přebírat dalších asi 200 hektarů, takže konečný cíl 4500 hektarů se kvapem blíží,“ řekl nám nejstarší ze čtyř bratrů Miloslav Lukáš, který má na starosti především obchod. „Od samého začátku nám bylo jasné, že ve zdejší intenzivní oblasti musíme dělat zemědělství ve velkém. A proto jsme také pořizovali pouze výkonnou techniku. Rozhodující je pro nás čas, rychlost, spotřeba paliva a vztah či „chování“ strojů k orné půdě. Vždycky jsme chtěli mít předimenzovaný strojový park, zejména pokud jde o sklizňovou techniku a v tomto roce se nám to vyplácí. Letošní žně honíme každý den, jeden sečeme do noci, druhý stojíme, neboť prší. Když však sklízíme, to je pak koncert.“

Úspora energie, času a nákladů
„Abychom přežili nastávající nelehké období, musíme vyrábět levně,“zapojuje se do hovoru bratr Zdeněk, který má pod palcem celý provoz farmy. „Na tuto dobu jsme se připravovali už v minulosti, šlo nám o to, abychom měli výkonnou techniku, dobré zaměstnance a úrodnou půdu. Věříme, že pokud se sedlák o půdu dobře stará, ona mu to zejména v těžkých dobách oplácí. Proto již delší dobu využíváme půdoochranné technologie a chováme se k půdě ekologicky. Když jsme před pěti lety převzali pozemky, sklízeli jsme čtyři až pět tun obilovin z hektaru a při šesti tunách jsme byli králové. Dnes máme hony, kde dosahujeme výnosu osm i devět tun z hektaru, přitom úrodnost se rok co rok zvyšuje. Využíváme především silný pásový tahač a traktory s flotačními pneumatikami, podrýváky, diskové podmítače, přesné secí kombinace a posklizňové zbytky s hnojivem DAM. Nestalo se, že by ornice z našich polí zaplavila příkopy, nedej bože nějakou vesnici, tak jak bylo letos prakticky obden zvykem na jiných místech republiky.“
Na farmě využívají téměř u všech strojů systém GPS. Například při 8% překrytí se u 100 ha zpracuje osm hektarů navíc, což by na celé výměře při jednom přejezdu představovalo zbytečných 320 hektarů. Pole se však zpracovávají dvakrát i třikrát. Proto není divu, že v současné době mají na farmě poloviční spotřebu paliva než před pěti lety. „Na nízkou spotřebu mají samozřejmě vliv i půdoochranné technologie,“ vysvětluje Zdeněk Lukáš. „Dříve jsme na jaře spotřebovali na zasetí jednoho hektaru 25 litrů nafty – dvakrát smykování, někdy kypření kompaktorem, setí a pak válení, nyní nám stačí šest litrů – čtyři na podmítku a dva na setí. Jeden hektar na podzim nás dříve vyšel na 55 litrů -pluh, smyk, kompaktor, secí stroj a válec, dnes se vejdeme při setí do redukované podmítky do deseti litrů, přitom za den zasejeme 90 až 100 hektarů. Jednou jsme dokonce za dva a čtvrt dne zaseli 250 hektarů a pšenice pak dala výnos 8 až 8,5 tuny. Tady je vidět, co energie, času a nákladů lze s touto moderní technikou ušetřit.“

Důležité je slovo TEĎ
Vraťme se však k mlátičkám, které v AGRO ZM ročně sklidí více než 4000 ha. „Jestliže rychle zasejeme, musíme také rychle sklidit,“ zdůrazňuje Miloslav Lukáš. „Pro nás je důležité slovo TEĎ, kdy potřebujeme v pravý okamžik zasáhnout do sklizně. Celá léta jsme pracovali se šesti sklízecími mlátičkami, jež měly lišty o záběru 7,5 metru. Postupem času nám však přestávaly stačit. V roce 2007 jsme si pořídili první mlátičku Claas Lexion 560 s vytřásadly a lištou o záběru 7,5 metru. Byli jsme s ní velice spokojeni, ale její záběr nebyl pro nás tím pravým ořechovým. Hospodaříme totiž v oblasti, kde byly velké lány už za Marie Terezie a hony od 70 do 100 hektarů tu nejsou žádnou výjimkou. Největší má dokonce 160 hektarů. V roce 2008 přišla na český trh nová obilní žací lišta Vario s pracovním záběrem 10,5 m. V kombinaci se sklízecí mlátičkou Claas Lexion 600 je to stroj dělaný přímo do našich podmínek. Vůbec jsme neváhali a tuto kombinaci jsme zakoupili. Po ročních zkušenostech jsme si v loňském roce pořídili ještě jeden Lexion 600 se stejnou žací lištou.“
Nejvýkonnější sklízecí mlátička Claas je vybavena motorem Mercedes s maximálním výkonem 586 koní a dvoustupňovou převodovkou Overdrive, která umožňuje pojezdovou rychlost do 30 km/h. Mlácení zajišťuje osvědčený tříbubnový mláticí systém APS s průměrem mláticího bubnu 600 mm, šířkou 1700 mm, úhlem opásání 142 stupňů a plochou hlavního mláticího koše 1,26 m2. Zbytkové oddělení zrn ze slámy mají na starost dva protiběžné separační rotory o průměru 445 mm a délce 4200 mm. Agresivita odlučování je dána jejich otáčkami, které se nastavují z kabiny řidiče v rozsahu 360 až 1050 ot/min a jsou zcela nezávislé na otáčkách mláticího ústrojí. Čištění sklizené hmoty probíhá na sítové skříni Jet Stream se zvětšeným prvním stupněm na 150 mm, osminásobným turbínovým ventilátorem se dvěma samostatnými vzduchovými kanály a zvětšenou plochou sít na 6,2 m2. Tato kombinace je zárukou vysokého čistícího výkonu. Vymlácené zrno putuje do zásobníku o objemu 12 000 l. K nezbytné výbavě patří brzda žacího ústrojí, odsávání prachu ze šikmého dopravníku a automatické navádění stroje v porostu Laserpilot. Novinkou je systém řízení pracovního výkonu Cruise Pilot, který přizpůsobuje rychlost jízdy množství právě vkládaného materiálu a zatížení motoru. Žací lišta Vario 1050 Auto-Contour se záběrem 10,5 m zabezpečuje dostatečný přísun materiálu i v kopcovitém terénu. Sláma a plevy končí v nové řezačce slámy integrované s novým rozmetačem plev, který rozmetá posklizňové zbytky v celé šířce záběru žací lišty.

Praktické zkušenosti
Podle prvních zkušeností z AGRO ZM lze s mlátičkou Claas Lexion 600 v pracovním záběru 10,5 m posekat až 65 ha ječmene za den při výnosu kolem 6 tun, nebo 55 až 60 ha pšenice při výnosu 7 tun z hektaru. Jen pro porovnání Lexion 560 s lištou o záběru 7,5 m má průměrný výkon 36 hektarů za den. „Za deset hodin můžeme s jednou mlátičkou Lexion 600 vymlátit a vyčistit až šest set tun pšenice, což je přibližně 70 až 80 traktorových vleků,“ říká s neskrývaným nadšením Zdeněk Lukáš. „Se dvěma pak magických tisíc dvě stě tun. Zajímavá je i spotřeba, v ječmeni se pohybuje od 9 do 11 litrů na hektar, u pšenice mezi 12 až 15 litry na hektar v závislosti na výnosu, v řepce pak nepřesáhla 15 litrů.“ Pozoruhodné je ještě jedno zjištění: model 560 sklízí průměrnou rychlostí 4 km/hod, velký Lexion s větším záběrem rychlostí 4,5 km/h, přitom obilí je čistší. Není divu, špičkové čištění je známou výhodou axiálních modelů.
Bratři Lukášové oceňují u mlátiček Claas Lexion 600 řadu věcí. Především obsah motoru 16 l, který umožňuje stoprocentní zatížení po celý den. „Při naší technologii je velice důležité i rovnoměrné rozmetání slámy a plev na celou šířku záběru,“ oceňuje další přednost Zdeněk Lukáš. „Lišta i přihaněč jsou tvořeny dvěma díly spojenými uprostřed, takže se neprověšují. Oj podvozku lišty je na kolečkách, tudíž se při přejezdech nechá lišta jednoduše a bez námahy připojit za mlátičku. Mláticí systém APS s dvěma rotačními separátory nepoškozuje zrno a v kombinaci s čištěním Jet Stream zabezpečuje špičkovou čistotu sklízené plodiny. Vyprázdnění zásobníku pak netrvá déle než tři minuty. Velice bych ocenil i systémy Laserpilot a Cruise Pilot. Obě mlátičky mají dokonale rozloženou hmotnost, vpředu mají pneumatiky široké 900 mm, vzadu 700 mm, a tak ani druhý den po dešti nedělají koleje. Stroje mají perfektní osvětlení, jednoduchý přístup k agregátům a je z nich vidět do všech stran. Kdyby byla na trhu mlátička Claas se záběrem 12,5 m a výkonem o sto koní větší, už bychom ji měli.“

Klíčové informace
-S mlátičkou Claas Lexion 600 v pracovním záběru 10,5 m lze posekat až 65 ha ječmene za den při výnosu kolem 6 tun, nebo 55 až 60 ha pšenice při výnosu 7 tun z hektaru.
-Za deset hodin dokáže jedna mlátička Lexion 600 vymlátit a vyčistit až 600 tun pšenice.
-Spotřeba nafty na jeden sklizený hektar se u nejvýkonnější mlátičky Claas pohybuje v ječmeni od 9 do 11 l, u pšenice mezi 12 až 15 l, v řepce pak nepřesáhla 15 litrů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *