Ve Světlé mají žáci z čeho vybírat

Právě nyní nastává čas, kdy žáci devátých tříd základních škol řeší problém, co bude dál a jakým směrem se v životě ubírat. Nabídka středních škol a odborných učilišť s nejrůznějším zaměřením je opravdu pestrá, a to i v zemědělských oborech. V tomto rozhodně nezaostává ani Česká zemědělská akademie v Humpolci, pracoviště ve Světlé nad Sázavou.

Otázkou je, co za tři nebo čtyři roky bude absolvent zemědělského oboru dělat. Je opravdu jen málo škol, které mohou tvrdit, že více než 90 procent jejich absolventů má již v posledním ročníku jistotu zaměstnání. Česká zemědělská akademie v Humpolci, konkrétně její pracoviště ve Světlé nad Sázavou, se takovým číslem může chlubit již několik let.
Nosným programem školy ve Světlé nad Sázavou jsou učební obory: Opravář zemědělských strojů a Automechanik, ve kterých v současnosti studuje 137 žáků. Celkový počet žáků, kteří navštěvují studijní obory, učební obory a nástavbové studium na pracovišti Světlá nad Sázavou, je 357.

Opravář zemědělských strojů

Opraváři zemědělských strojů se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů věnují hlavně odborným předmětům a v převážné míře získávají dovednosti a poznatky při odborném výcviku. Ten probíhá ve školních dílnách, kde žáci získávají praktické znalosti z oboru strojírenství. Konkrétně se seznámí s třískovým obráběním, tepelným zpracováním oceli i se základy kovářské práce. Součástí odborného výcviku je i absolvování kurzů svařování elektrickým obloukem, plamenem, nebo kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 a argonu. Kromě těchto praktických znalostí z oboru strojírenské technologie opouštějí absolventi školu i se znalostmi a praktickými zkušenostmi z oboru technické údržby, seřizování a oprav zemědělské techniky používané v rostlinné i živočišné výrobě.
Škola v tomto směru velmi úzce spolupracuje s některými prodejci, například s firmou Staton Habry, která je výhradním dodavatelem techniky John Deere pro oblast Vysočiny. Společnost Staton přímo do prostor školních dílen přesunula některé své servisní techniky a vybavení. Studenti tak během praktického výcviku získávají neocenitelné zkušenosti při opravách strojů, které by jinak mohli vidět pouze na obrázcích v novějších učebnicích. Sami, za dohledu techniků a učitelů odborného výcviku, provádějí opravárenské a servisní práce na těchto strojích. Součástí výuky je i absolvování kurzů autoškoly na řidičské oprávnění skupiny B, C a T. Studenti tak vycházejí ze školy nejen se spoustou teoretických, ale hlavně praktických znalostí, které mohou ihned uplatnit při nástupu do zaměstnání.

Teorie i výcvik budoucího automechanika

Na budoucí automechaniky čekají také všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou matematika, fyzika, český jazyk nebo informační technologie, ale hlavně se mohou těšit na odborné předměty. Ty jim poskytnou teoretické informace, které budou moci ihned aplikovat do praxe.
Odborný výcvik je zaměřen na diagnostiku a celkové opravy motorových vozidel a jejich součástí. Studenti ho absolvují ve školních dílnách, které jsou vybaveny nejmodernějším zařízením pro diagnostiku vozů Škoda včetně dvou testovacích automobilů, jež škola získala díky velice úzké spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou. Ve vyšších ročnících se studentům dostane výcvik i formou praktické výuky ve smluvních autoservisech. Díky těmto znalostem jsou absolventi na trhu práce velice žádáni. Během výuky absolvují žáci i kurz svařování kovů a každý student získá řidičské oprávnění skupiny B a C.

Dvouletý obor Podnikání
navazuje na tříleté

Na dva tříleté obory – opravář zemědělských strojů a automechanik –navazuje dvouletý studijní obor Podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. V tomto oboru studenti získají znalosti administrativně technického charakteru v předmětech, jako jsou ekonomika, účetnictví, management a marketing a elektronická komunikace. Součástí výuky je i další profilování v oboru. To znamená, že odborné předměty jsou orientovány na odvětví, ve kterém již student získal výuční list. Cílem je tedy prohloubení teoretických, ale i některých dalších praktických znalostí v daném oboru.

Opravářské práce jsou novinkou

Novinkou pro příští školní rok bude tříletý učební obor Opravářské práce. Obor je určen pro absolventy povinné školní docházky a je zakončen výučním listem. Tento studijní obor je specifický pojetím výuky. Teoretická výuka probíhá pouze ve dvou dnech a zbývající tři dny patří odbornému výcviku. Cílem výuky je seznámit studenty s údržbou a běžnými opravami na různých strojích a zařízeních, včetně motorových vozidel. Získají základní dovednosti v ručním i strojním obrábění a seznámí se se základy svařování oceli. Studentům tohoto oboru mohou získat svářečský průkaz i řidičské oprávnění. Absolventi najdou uplatnění v oblasti servisu strojů a zařízení v zemědělství a dopravě.

Pro kompletnost obor Mechanizace a služby
Aby byla nabídka studijních programů kompletní, nabízí škola i čtyřletý studijní obor zakončený maturitou. Jde o studijní obor Mechanizace a služby. Jeho absolventi najdou široké uplatnění v oblasti služeb a obchodu ve sféře zemědělské prvovýroby.
Zemědělská škola ve Světlé nad Sázavou má bohatou historii. Její vznik se datuje k roku 1950, kdy převzala do využívání zdejší zámeček, o který se až do roku 1960 dělila se Státní pojišťovnou. V současné době škola spadá pod Českou zemědělskou akademii v Humpolci, která má svá pracoviště právě ve Světlé nad Sázavou, dále pak v Havlíčkově Brodě a dvě pracoviště v Humpolci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *