Ve výrobním závodě postřikovačů

Logo Hardi označovalo místo setkání dvacetipěti účastníků technického kurzu, který proběhl pod záštitou importéra této postřikovací techniky – zlínské společnosti Unimarco. Jako každý rok společnost Unimarco pozvala své zákazníky, ať už stávající či snad budoucí, do Dánska do výrobního závodu Hardi, podívat se přímo na místo, kde se věnují výrobě, výzkumu a testování postřikovačů. Pozvaní farmáři strávili tři dny ve školicím středisku v Hjaletu, během kterých mohli položit jakoukoliv otázku ohledně postřikovačů a vidět na vlastní oči provoz továrny v Dánsku.

Ve výrobním závodě jsme měli všichni možnost nahlédnout do míst výroby a testování postřikovačů a seznámit se tak s každým detailem, který ve výsledku poskytuje služby v ochraně porostů. V závodě se vyrábí kompletní stroj od nádrže přes ramena až po trysky. „Jedině tak můžeme ručit za kvalitu. Za vše si zodpovídáme sami,“ říká Jens Brylle, náš dánský průvodce, který zároveň pracuje u Hardi jako obchodní a rozvojový ředitel.
S výrobou postřikovačů začal v roce 1957 Hartvig Jensen, dánský zahradník, který potřeboval na svém hospodářství kvalitní ochranu pro pěstované rostliny. V tomto roce pro vlastní potřebu zkonstruoval jednoduchý postřikovač s membránovým čerpadlem. V následujícím roce již koupil budovy pro výrobu strojů a o rok později již byly postřikovače exportovány do Anglie. S postupem roků se velmi rychle prosadil i v dalších zemích Evropy, později i v mimoevropských státech. S výjimkou Antarktidy Hardi dnes naleznete na polích všech kontinentů. Z původního skromného příběhu zahradníka Hartviga Jensena se dnes společnost posunula k výrobě strojů přizpůsobujících se náročným požadavkům v ochraně porostů.

Trysky pod kontrolou
Testovací místností pro trysky postřikovačů projdou všechny trysky, které jsou následně dodávány ke strojům. Hardi nabízí čtyři základní typy trysek. Standardní, nízkoúletové, minidrift a injetové trysky. Standardní trysky upevněné na rameni postřikovače ve vzdálenosti 50 cm od sebe rovnoměrně pokrývají povrch rostliny při úhlu rozstřiku 110. Nízkoúletové trysky s plochým otvorem a restriktorem, který snižuje tlak na štěrbinu, a vytváří hrubší kapky. Velké kapky jsou těžší a vítr je neodnese, na druhou stranu ale nezasáhnou cíl s takovou přesností jako kapky malé. Rostlinu minou a dopadají bez využití na půdu. Nízkoúletové trysky se používají tam, kde nemůžeme čekat na vhodné povětrnostní podmínky.
Minidrift a injektorové trysky fungují na podobném principu s přisáváním vzduchu. Uvnitř injektorové trysky je umístěna venturi vložka, která nasává vzduch a vytváří vakuum. Na spodu trysky je komora, ve které se vzduch míchá s tekutinou. Výsledkem jsou velmi hrubé kapičky aplikované při stejném tlaku. Úlet postřiku je redukován až o 75 %. Na hranici pozemku, kde nechceme zasáhnout vedlejší porost, můžeme s výhodou použít B-jet trysky, u nichž je úhel postřiku z jedné strany velmi ostrý. Hardi nabízí široký sortiment speciálních trysek použitelných nejen pro postřikovače vlastní výroby. Všechny trysky mají své číselné značení a jsou barevně odlišeny pro jednoduché rozpoznání a výběr.

Odolný materiál
Velmi důležitá je kvalita materiálu, který musí odolávat působení aplikovaných přípravků a častému využití. Kvalita materiálu je v tomto případě důležitá ve všech částech postřikovače a účastníci kurzu se mohli na vlastní oči přesvědčit, s jakou precizností je pečováno o každý kousek stroje. Kovové části strojů se noří do speciálních lázní před tím, než je na ně automatem a ručně nanesena prášková ochrana, která je dále kvůli vysoké trvanlivosti nátěru vytvrzována teplem. Typické žluté nádrže postřikovačů prošly vývojem, dokud nebylo dosaženo kvalitního materiálu s vysokou odolností proti působení chemických přípravků, nárazů a UV paprsků. O pevnosti materiálu se mohli účastníci exkurze v závodě přesvědčit sami. Když Jens Brylle nabídl láhev šampaňského tomu, kdo rozbije velkou železnou palicí jednu z nádrží postřikovače, přihlásilo se hned několik zájemců, ovšem nikdo si láhev šampaňského neodnesl.
„Pokud se něco na postřikovačích Hardi rozbije, není problém dodat součástky i na stroje staré dvacet let,“ říká Jens Brylle a ukazuje matrice pro výrobu náhradních dílů postřikovačů Hardi používaných před mnoha lety.
Používané polyetylénové nádrže, stejně jako trysky, odolávají náročnému chemickému prostředí, ve kterém musí pracovat. Nepodléhají působení chemikálií, tlaku a během dlouhého testování se zjistilo, že jsou skutečně nenahraditelné a neopotřebí se snadno. „Nicméně například do Afriky dodáváme stále trysky kovové, tam plastům nevěří,“ říká Jens Brylle s úsměvem.

Podpora vzduchu při aplikaci
Dnes patří Hardi k předním výrobcům postřikovačů od malých zádových, přes nesené, tažené, rosiče až po samojízdné. Převratným posunem bylo uvedení ramen Twin s asistencí vzduchu. Hardi Twin systém vznikl v roce 1987 a předčil tak tehdejší trendy u postřikovačů. Twin v porovnávacích testech prokazuje rozdílné služby v aplikaci pesticidů oproti konvenčním postřikovačům. „Chceme skutečně kvalitní postřikovač, ale je třeba to pořádně zvážit, je to velká investice,“ říká Jana Krasulová, místopředsedkyně představenstva a ekonomka zemědělské společnosti Paseka.
S nápadem postřiku s asistencí vzduchu společnost Hardi vstoupila na trh již v roce 1987. Od té doby prošel již rozsáhlým vývojem a testy a v současnosti se těší pozornosti farmářů. Výsledky, kterými se prokazuje, hovoří ve prospěch systému. Postřik s asistencí vzduchu umožňuje aplikaci i při silnějším větru. Maximální rychlost větru, kdy je možné použít konvenční postřikovač, je 4 m/s, Twin systému je to 8 m/s. Podpora vzduchu zajišťuje, že postřikovaná látka není unášena větrem a dopadá tak na místa, která skutečně chceme zasáhnout. Dokazuje to nizozemská vyhláška, která umožňuje používat Twin postřikovače do vzdálenosti ochranného pásma 1,5 metru, zatímco u konvenčních postřikovačů je nutné dodržet pásmo ochrany 14 metrů. Pokud můžeme zasáhnout v porostu v ochraně před jakýmikoliv škůdci, chorobami či plevely včas, můžeme tak použít i optimální dávku pesticidu a nezatěžujeme příliš životní prostředí nadměrnými dávkami chemikálií.
Neopomenutelné je využití při vyšší pojezdové rychlosti stroje. Zatímco u konvečního postřikovače musíme dodržet pojezdovou rychlost, aby nedocházelo ke ztrátám úletem, postřik s asistencí vzduchu zamezuje těmto ztrátám a zvyšuje produktivitu práce. V pojezdové rychlosti 6 km/h jsou ztráty úletem u konvenčního postřikovače 40 %, u Twinu 10 %. V 15-ti kilometrové rychlosti se u konvenčního postřikovače dá hovořit o absolutní ztrátě, zatímco postřik asistovaný vzduchem nedosahuje ani 40 % ztrát.
Co je principem Twinu? Plochá tryska v úhlu 110 aplikuje tekutinu, a ta se setkává se souvislou vzduchovou clonou ve vzdálenosti 35 cm od trysky. Fixní úhel zajišťuje rovnoměrnost postřiku a optimální využití asistence vzduchu. Unikátní spojení práce vzduchu a vhodných trysek zajišťuje kvalitní práci i v nevhodných povětrnostních podmínkách. Nízký úlet díky tomuto systému umožňuje používat menší kapičky pro postřik, které jsou účinnější a umožňují lepší pokrytí rostliny a tudíž i přesný zásah cíle ať už v podobě škůdce či virové infekce. Navíc je možné použít i nižší dávky vody. Výrobce uvádí, že je potřeba asi polovina dávky vody než u běžného postřikovače. Tam, kde konvenční postřikovač spotřebuje 150 – 300 litrů na hektar, Twinu stačí 80 – 100 litrů. Systém umožňuje nastavení podle konkrétních potřeb. Pokud je třeba zasáhnout rostlinu pouze v horní části, postačí menší vzduchová clona, je-li požadována mnohem větší penetrace, použijeme větší přísun vzduchu. Pro případ postřiku na půdu nebo aplikace kapalných hnojiv je možné nastavit minimální přísun vzduchu, pouze kolik je potřeba pro kontrolu úletu, nebo asistenci vzduchu vypnout úplně a používat postřikovač jako konvenční.

Pro velké farmy
Velký zájem mezi farmáři byl o samojízdný postřikovač Alpha plus. Samochody jsou efektivní na velkých farmách, kde jsou nepřetržitě v pracovním procesu. „Máme hodně hektarů a pěstujeme hlavně kukuřici, jistě bychom ho náležitě využili,“ říká Vojtěch Hanousek mezi ostatními zájemci o Alphu. Hardi nabízí Alphu plus ve dvou možných velikostech s nádrží na 3500 litrů nebo 4100 litrů. Vybaveny jsou novými motory 2012 Deutz se 179 nebo 210 k a hydrostatickou převodovkou. Nabízen je zákazníkům podle potřeby se šířkou ramen 24, 27, 28, 30, 32, 36, 38 metrů při volbě hliníkových ramen (GVA). Ocelová ramena (Force HPZ) nejsou nabízena jen v rozměru 38 metrů, ale navíc mají 33 metrů oproti hliníkovým. Nejžádanější Twin ramena (Twin Force Haz) Hardi dodává v délce 18, 20, 21, 24, 27, 28 a 30 metrů. Pro tažené postřikovače jsou ramena Twin Force také o záběru až 36 metrů.
Moderní, prostorná kabina s dobrou viditelností umožňuje řidiči jednoduchou obsluhu stroje. Hlavní ovládací prvky jsou umístěny po pravé straně pohodlné kabiny. Ovládá se joystickem, který umožňuje jízdu vpřed i vzad, rozkládání a skládání ramen, kontrolu jejich délky, kontrolu rychlosti vzduchu u ramen Twin a pěnové značení. Přístup do kabiny po automaticky vysunovacích schodech je jednoduchý a schody po zpětném zatažení nijak nebrání při práci stroje.
Rozchod kol, který je standardně 1,80 až 2,20 metrů, je možné od výrobce požadovat 2 až 2,4 metru, 2,25 až 2,70 metru nebo 2,65 až 3,10 metru. Světlá výška stroje činí dle použitých pneumatik 1,10 nebo 1,25 metru (na přání až 1,56 m).
Správná volba postřikovače je teprve začátek úspěšné ochrany rostlin, vhodné používání a hlavně dobrá obsluha s tím úzce souvisí. „Najít dobrou obsluhu není jednoduché, kvalitních lidí je nedostatek,“ říká Jana Krasulová z Babic.

Helena Charvátová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *