30.11.2001 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

VICON? Dál na plný výkon!

Výroba zemědělské techniky v německém Gottmadingenu má již dlouholetou tradici. Vždyť zdejší továrna byla založena v roce 1870. Od té doby její brány opustila pod původním označením Fahr nepřeberná řada strojů. Tatam jsou však doby, kdy se zde vyráběly stroje vhodné pro zapojení do koňského potahu, i když nynější představitelé firmy tuto historickou kapitolu chovají ve velké úctě. Továrna prošla kompletní rekonstrukcí v roce 1952, kdy zemědělství obecně prožívalo v Německu velký poválečný rozvoj. V roce 1961 se továrna začala orientovat na výrobu lisů (první lis na kulaté balíky byl vyroben v roce 1977). Poté započala výroba rotačních obracečů a shrnovačů. V té době také továrna fúzovala s holandským partnerem, který již od roku 1910 vyráběl nedaleko Amsterodamu stroje pod označením Vicon. Továrnu v Gottmadingenu převzala, stejně tak jako celou značku Vicon, v roce 1998 firma Kverneland group. Toto datum lze považovat za další historický mezník. Kam se Vicon ubírá na prahu 21. století a jaké jsou další plány rozvoje této značky, nás informovali její představitelé přímo v Gottmadingenu.

Od tradice k budoucnosti
Na návštěvníka výrobního závodu v Gottmadingenu sice dýchne historie, vždyť továrna již vstoupila do třetího století své existence a některé její stavební prvky by dnes již těžko prošly (například dřevěné trámoví nedaleko svářecích robotů), ale důležité jsou dosahované výsledky a v tomto směru pohled na vyskladněné řady strojů hovoří sám za sebe. Tradiční výrobní postupy, skladem dílů a hutního materiálu počínaje (ročně zde zpracují 6000 tun oceli, 3400 tun plechu a přes 2000 tun kulatiny) a moderní lakovnou a expedicí konče, procházejí postupnou obnovou. Továrna je vybavena třemi laserovými stroji na řezání materiálu, které jsou obsluhovány jedním pracovníkem v jedné směně. Zajímavostí je sklad náhradních dílů, ve kterém se uchovávají veškeré komponenty již mnoho let nevyráběných strojů. Firma tak dokáže uspokojit i uživatele starší mechanizace. Vlastní montáž probíhá na šesti montážních linkách. Jednotlivé díly jsou vyrobeny do zásoby, takže montáž strojů je rychlá a závod uspokojí každého zákazníka ve velice krátkých lhůtách.

Špička ve své kategorii
Továrna se specializuje na výrobu svinovacích lisů s pevnou komorou.
Nejrozšířenější a nejžádanější lisy dodávané na trh se vyrábějí s šířkou lisovací komory 1,22 m a průměrem 1,25 m. Komoru tvoří po celém jejím obvodu 14 nebo 18 profilovaných válců, které zajišťují bezproblémové slisování hmoty i v tom případě, kdy jde o přeschlý materiál. Pohon válců je řetězový. Zefektivněním a zjednodušením převodů došlo ke snížení potřebného příkonu., proto je možno tyto lisy agregovat i s u nás nejužívanější řadou traktorů Zetor. Všechna ložiska válců jsou dodávána s plastikovou krytkou, která zabraňuje vnikání nečistot a tím brání jejich opotřebení. Také sběrací ústrojí je poháněno řetězovým systémem, jehož šířka je podle typu 167, 185 nebo 210 cm. Patentem je integrální vkládací rotor. Při jeho použití nedochází k ucpávání vkládacího kanálu a plnící schopnost je o 20 % vyšší než u konkurenčních výrobků i starších typů výrobků Vicon. Pokud je lis vybaven řezacím ústrojím, slouží tento integrální rotor jako protiostří pro 10, 14 nebo 23 řezacích nožů, z nichž každý je jednotlivě jištěn pružinou proti případnému poškození. Nůž se po kontaktu s cizím předmětem automaticky zasune a nedochází k jeho zničení.
Vázání je řešeno buď provázkem (dvojité), sítí nebo kombinací sítě a provázku. Při použití provázku se praktikuje dvojité vázání, kterým je minimalizováno nebezpečí rozpadnutí svázaného balíku. Rovněž rychlost ovíjení je díky tomuto způsobu dvojnásobná. U vázání sítí je tento proces nastavován „vhozením“ sítě do komory pomocí dvou pogumovaných válečků a po ovinutí balíku ukončen uražením sítě po celé její šířce robustním břitem. Oba vázací systémy pracují dle přání obsluhy na poloautomatickém nebo plně automatickém principu. Nastavení lisovacího tlaku u všech modelů se děje pomocí hydraulického škrtícího ventilu s kontrolou vestavěným manometrem. Díky tomuto systému je možno aktuálně měnit lisovací tlak dle požadavku obsluhy v závislosti na druhu lisovaného materiálu. Kvalitně slisované balíky pojmou až o 25 % více sbírané hmoty, čímž je docíleno výrazných úspor balicího materiálu, času i pohonných hmot. Zvyšuje se i kvalita výsledného produktu.
Ovládání všech funkcí je pomocí Pilotboxu z kabiny obsluhy, u typu RF 130 je standardně dodáváno ovládací a kontrolní zařízení Masterbox s digitálním displejem.
Stále více se v provozu uplatňuje kombinace lisu a baličky. Také v tomto směru nabízí firma Vicon široký sortiment výrobků.Při jejich vývoji byl kladen důraz v prvé řadě na úsporu nákladů při výrobě balené siláže za udržení nebo zlepšení kvality získaného produktu. Užitím kombinace lisu a baličky dochází zákonitě ke snížení nároků na počet pracovníků, použití dalších traktorů a rizika znehodnocení materiálu. Balík se poprvé dotkne země, když už je bezpečně zabalen ve fólii. Vše probíhá za provozu, takže nedochází ani k časovým ztrátám. Výkonnost lisu dosahuje až 50 balíků za hodinu.Novým strojem, který spojuje všechny operace je RF 130 BalePack. Stroj s tandemovou nápravou, k jehož tahu stačí traktor s výkonem 100 koní, zajišťuje kvalitní řezání materiálu čtrnácti jednotlivě jištěnými noži. Lisovací komora s osmnácti válci, používá se stejný typ jako u lisu RF 130, zabezpečí dokonalé slisování balíku. Tlak lisování je až 200 barů a zvyšuje se použitím plynového akumulátoru. Důležitým faktorem je i postavení pístnic v komoře. Konstrukční řešení u lisů Vicon vykazovalo ve srovnáních s jinými výrobky nejlepší výsledky. Systém balení je třípásový, balík se pohybuje na třech nekonečných pásech, které udržují jeho polohu. Proto je zabalení i v členitém terénu stejnoměrné. Manipulace s balicí fólií je jednoduchá, výměnu nové role zvládne jeden pracovník během několika minut. Na displeji umístěném v kabině obsluhy se zobrazuje počet zhotovených balíků i množství zbývající fólie, takže řidič má včas všechny důležité informace. Typ lisu s baličkou RF 130 BalePack vstoupil na trh v loňském roce a za jednu sezónu bylo prodáno 150 kusů.
Lisy s variabilní komorou se vyrábějí ve dvou řadách s průměrem komory 80 – 160 cm (RV 1601) a 80 – 185 cm (RV 1901), kdy šířka komory u obou typů je shodně 120 cm. Sběrací ústrojí je použito totožné jako u lisů s pevnou komorou s pracovní šíří 210 cm. Totéž platí o vkládacím integrálním rotoru i na přání dodávaném řezacím ústrojí. Dvojité vázání provázkem a vázání sítí je rovněž obdobné konstrukce a používají se shodné prvky jako u lisů s pevnou komorou. U lisů s variabilní komorou je standardně dodáváno ovládání Masterbox. Ovládací box je navíc vybaven jedním programem pro „kobercové“ vázání, jelikož se počítá s využitím stroje při sklizni lnu.

Kompletní sortiment pro sklizeň pícnin
Do sortimentu značky Vicon patří prakticky všechny potřebné druhy strojů pro sklizeň píce.
Rotační obraceče se vyrábějí v široké škále typů od strojů s pracovním záběrem 4,6 m až po vysoce výkonné obraceče se záběrem 11 m s označením FANEX. Stroje jsou vyráběné ve dvou řadách, Compact Line a Pro Line. Obecně platí, že obraceče řady Compact Line můžeme nazvat v podstatě alpskou verzí a z toho plyne jejich využití především v horských podmínkách v agregaci s horskými traktory a speciálními nosiči pro kopcovitý terén. Pro Českou republiku, kde se očekává od strojů velmi vysoké nasazení v tvrdých podmínkách a celá linka v zemědělských podnicích v podstatě závisí pro danou pracovní operaci na jednom stroji, se zdá být vhodnější robustnější a komfortněji vybavená řada Pro Line. Ta se shodně u všech typů s různým pracovním záběrem vyznačuje obdélníkovým rámem vyztuženým domečkovým způsobem. Revoluční je u řady Pro Line osazení všech strojů hermeticky uzavřenými převodovkami jednotlivých rotorů s olejovou náplní. Tento systém je v současnosti u rotačních obracečů uplatněn pouze firmou Vicon. V kombinaci s 11 mm silnými prsty s průměrem vinutí 80 mm a plynovými tlumiči rázů posunuly obraceče FANEX kvalitu o třídu výše. Samozřejmostí je v současné době užití homokinetických kloubů umožňujících bez vypínání kloubových hřídelí rozkládání a skládání stroje i možnost sešikmení stroje využívané na okrajích pozemku a ovládané z kabiny traktoru.
Rotační shrnovače jsou u firmy Vicon vyráběny pod označením ANDEX a dělíme je rovněž do dvou základních podskupin Compact Line a Pro Line. Pracovní záběr nejmenšího stroje je 3,2 m a největší typ čtyřrotorového rotačního shrnovače se může pochlubit pracovním záběrem až 15,5 m.
Všechny typy rotačních shrnovačů Vicon pracují s převodovkami v olejové lázni a jako hlavní přednost a výhodu oproti konkurenčním strojům lze uvést usazení náhonového pastorku, který přenáší sílu na talířové kolo, ve dvou ložiskách před i za pastorkem. Tato konstrukce v podstatě zcela eliminuje nebezpečí poškození zubů ozubeného kola nebo náhonového pastorku. Z dalších argumentů hovořících pro stroje s označením Vicon ANDEX uveďme ještě alespoň dvakrát zalomená bitangenciální ramena prstů, hydraulické nastavení výšky strniště z kabiny traktoru, širokou škálu nesených, polonesených či tažených strojů.

Bubny, nebo disky?
V aktuální nabídce firmy Vicon lze najít jak rotační žací stroje diskové, tak rotační žací stroje bubnové.
Žací stroje diskové jsou dodávány s pracovním záběrem od 1,7 m až po záběr 6,0 m (kombinací s čelním strojem je možno docílit maximálního záběru 9,2 m) v provedení neseném, taženém nebo čelně neseném. Do širokého sortimentu patří stroje bez úpravy pokosu, vybavené gumovými válci, umělohmotnými V prsty, či kovovými kladívky pro úpravu pokosené hmoty. Jak nám sdělili zástupci firmy, v České republice stále oblíbenější rotační žací stroje bubnové si v nabídce různých typů a provedení s diskovými nezadají. Vždyť firma Vicon je vynálezcem bubnového principu žacího stroje v roce 1961 (tehdy ještě s označením PZ Zweegers) a svůj náskok se snaží stále udržovat.
Již několik desítek nejmenších typů (pracovní záběr 165, 185, 210 cm) pracujících v České republice, stroje s kondicionéry až po vysokovýkonné tažené mačkače může ukázat na účinnou zbraň proti poruchám způsobeným tvrdými podmínkami a kamenitými pozemky v tuzemských provozech.

Rozmetadla průmyslových hnojiv
Rozmetadla řady Super Flow Pendulum se vyrábějí v deseti různých modelech se zásobníkem o objemu 175 – 1650 litrů. Od velikosti zásobníku obsahu 750 litrů se dociluje zvyšování kapacity použitím nástavce. Menší typy rozmetadel se s úspěchem prodávají do chmelnic a vinic. Výhodou je jednoduchá výměna kyvné hubice, při jejímž užití nedochází k plošnému hnojení, ale hnojí se pouze místa u kořenů stromů. Velkou předností rozmetadel s kyvnou hubicí je přesnost rozhozu. Nedochází ani ke zbytečnému překryvu a plýtvání při hnojení ani k případnému nedohnojování určitého procenta plochy. Plnohodnotné hnojení závisí také na kvalitě rozmetaného materiálu. V Holandsku proběhly testy rozmetacích strojů sledující nejen kvalitu mechanizace, ale test se zabýval i vlastnostmi nových hnojiv, podle nichž budou upravovány technické detaily rozmetadel. Nastavení hodnot rozmetadla je jednoduché, závisí na pracovní rychlosti, pracovním záběru a bonitě půdy. K rozmetadlu je možno dokoupit dávkovací hubice na různou šíři záběru. Stroj tak získává další možnosti použití, jako příklad lze uvést práci v komunálních službách v zimních měsících při posypu cest a chodníků. Stroj má velkou životnost, velmi jednoduchá je obsluha i údržba stroje. Běžný pracovní záběr je 14 metrů, ale lze dosáhnout záběru od 0,75 cm až do 18 metrů.
Další skupinou vyráběných rozmetadel průmyslových hnojiv jsou dvoukotoučová rotační rozmetadla Rota Flow Serie RS. Opět se vyrábějí v celé řadě modelů ve čtyřech základních řadách s označením RS-C (objem zásobníku 700, 900 a 1200 litrů, pracovní záběr 9 – 18 metrů), RS-M (zásobník 1050, 1350 nebo 1700 litrů a záběr 10 – 24 metrů), RS-XL (1650, 2300 a 3200 litrů se záběrem 10 – 42 metrů) a RS-EDW, který je na rozdíl od předchozího typu dovybaven elektronickým systémem. Dávkovací zařízení je řešeno dávkovací komorou, ve které hnojivo získá potřebnou rotační rychlost, se kterou dopadá na rozmetací disk. Proto je rozmetáváno rovnoměrně a nedochází k jeho drcení při dopadu jako v případě některých konkurenčních výrobků. Rozmetací kotouč má větší počet lopatek a je nastaven na nižší otáčky. Toto konstrukční řešení má příznivý vliv na kvalitu hnojiva, protože nedochází k jeho drcení. Pracovní záběr je ovlivnitelný výměnou lopatek, jejichž plná sada patří k základní dodávané výbavě. Stroje vybavené elektronickým systémem pracují v závislosti na pojezdové rychlosti traktoru a jejich přesnost rozhozu dosahuje 98 %. Při rozmetání na krajích polí lze využít uzavření pravé nebo levé strany rozmetadla hydraulickým kohoutem nebo elektrickým motorkem

Text a foto Roman Paleček

Popisky k foto:
Obr. 1.: Lis s variabilní komorou Vicon RV 1601.
Obr. 2.: Lis s pevnou komorou Vicon RF 130.
Obr. 3.: Vyrobené lisy s pevnou komorou Vicon RF 121 čekají v Gottmadingenu na expedici.
Obr. 4.: Svinovací lis Vicon RF 122 v akci.
Obr. 5.: Vysoce výkonné obraceče Vicon FANEX 1103 jsou bezpochyby celosvětovou špičkou.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down