Vítěz trénoval na rodinné farmě

Areál Zemědělské společnosti Rozhled, a. s, Úvalno se stal místem konání dalšího z oblastních kol jízd zručnosti. Pořadatelem klání žáků středních škol severomoravského kraje, které prověřuje ovládání traktoru s připojeným valníkem, byla spolu s vydavatelstvím Profi Press, s. r. o., Střední škola automobilní, zemědělská a podnikání Krnov. Její zástupce však pro tentokrát v soutěži nezabodoval, pohár pro vítěze putoval do Střední školy zemědělské a lesnické Frýdek-Místek.

Na Střední škole automobilní, zemědělské a podnikání Krnov studuje obor Mechanizace a služby, který je zaměřený mimo jiné na zemědělství, asi 150 žáků. Jak uvedl ředitel školy Ing. Zdeněk Welna, studenti tohoto oboru na škole získávají znalosti pro budoucí uplatnění jako pracovníci obsluhy mechanizačních prostředků, opraváři zemědělských strojů, jejich prodejci a podobně. A právě v garanci zmíněného studijního oboru se jízdy zručnosti konaly.

Místem konání zemědělský podnik
Soutěžní trať postavená v areálu Zemědělské společnosti Rozhled, a. s., Úvalno. S tímto podnikem škola úzce spolupracuje a žáci v ní vykonávají povinnou praxi. Mají tak možnost poznat chod podniku obhospodařujícího asi 1100 hektarů zemědělské půdy a specializujícího se na rostlinnou produkci a poskytování služeb. Jak uvedl šéf podniku Ing. Pavel Žídek, pěstují tu především ozimou pšenici i jarní, ozimou řepku, jarní ječmen a cukrovou řepu. O chod podniku se stará včetně vedení osm lidí.

Couvání míchalo pořadím
Trať jízd zručnosti byla sestavena podobně jako i při ostatních kolech této soutěže. Její součástí tudíž bylo v časovém limitu vyjet z pomyslné garáže, přistavit přívěs bohem k rampě tak, aby hrana přívěsu byla od rampy vpředu i vzadu maximálně 30 cm a 20 cm vpředu nebo vzadu od pomyslné kolmice začátku nebo konce rampy, dále přejet lávku jedním a později druhým kolem traktoru. Dalšími úkoly byly průjezd pravoúhlou zatáčkou, či průjezd úzkým profilem. Divácky atraktivní disciplínou bylo zastavení soupravy tak, aby dotykem předního závěsu spadla jen jedna (barevně označená) tyčka. Posledním úkolem, a jak se shodla většina soutěžících také nejobtížnějším, bylo couvání do pomyslné garáže. Soutěžní komisaři na nesplnění úkolů přidělovali podle jednotných pravidel soutěže trestné body, které se následně promítly do konečného času.

Čtyři nejlepší ve finále
Zdolání trati bez trestných bodů nebylo zdaleka tak jednouchým úkolem, jak by se zprvu mnohým mohlo zdát. Bez trestného bodu ji tentokrát nezvládl ani jeden ze soutěžících. I přestože někteří soutěžící zdolali trať rychleji, vítězství a s ním pohár a ceny pro vítěze nakonec patřily Janu Loryšovi ze Střední školy zemědělské a lesnické Frýdek-Místek. Ten trať projel s nejnižšími sankcemi za chyby při plnění úkolů ze všech zúčastěných. Jak po vyhlášení cen uvedl, jízdu s traktorem tak dobře zvládá nejen díky praxi na škole, ale především díky tomu, že jeho rodiče soukromě hospodaří.
Druhá příčka patřila Jiřímu Voldánovy ze Střední školy zemědělské Přerov. Třetí místo obsadil Jan Sklenovský ze Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. Čtvrtou příčku a s ní i poslední postupové místo do celorepublikového finále vybojoval Martin Kuboš ze Střední školy zemědělské a lesnické ve Frýdku-Místku.

Pedagogové příkladem
Zpestřením programu krnovského kola jízd zručnosti byla i soutěž pedagogů, kteří studenty na soutěž doprovodili. Povzbuzován svými svěřenci dosáhl nejlepšího času Kamil Ondrušák z
Masarykovy střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *