Výběr postřikovače podle využití

Prodejci zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu se shodují, že v posledních letech značně vzrostl zájem především o samojízdné postřikovače, které ve velkých a finančně stabilních podnicích nahrazují tažené nebo nesené verze těchto strojů. Jsou sice výrazně dražší, avšak uživateli se jejich zakoupení brzy vrátí v nižších provozních nákladech a ve vyšších výnosech. Avšak pouze tehdy, bude-li jejich zakoupení skutečně účelné. Ne vždy je totiž samochodný postřikovač vhodný.

Rozhodování o typu a výkonu nově pořizovaného postřikovače se většinou neodvíjí pouze v závislosti na jeho pořizovací ceně. Významným kritériem je rovněž jeho přepokládané využití v konkrétních podmínkách a pro konkrétní účely. Kalkulace pořizovacích a provozních nákladů, úspor na pohonných hmotách a aplikovaných látkách a dosažení vyšších výnosů bývá většinou dosti složitá.
Variabilita modelů postřikovačů je skutečně veliká. Základní veze samochodných postřikovačů a strojů s tažným zařízením se dále člení podle výkonu motoru, výšky, umístění a typu aplikátorů, typu čerpadla, objemu, šířky ramen, celkové výšky stroje a dalších hledisek. Jsou značky, které nabízejí až sedm stovek modelů, které jsou kombinacemi různých možností. Většina významných výrobců přitom každoročně přichází s dalšími inovacemi.
Rostlináři proto mají z čeho vybírat. Před nákupem nového postřikovače by proto měli zvážit všechny konkrétní podmínky pro rostlinou výrobu v jejich podniku a mít jasnou představu o využití stroje.

Levnější, ekonomičtější…

Levnější postřikovače v tažené či nesené verzi zůstávají i za éry dražších a výkonnějších samochodů nadále lepším řešením v řadě konkrétních podniků. Zejména ve vinařství a sadovnictví najdou své využití. Jsou vhodné v hospodářstvích s horším prostupem terénu, vyšším porostem nebo příliš úzkými řádkami. Nasazení velkých samojízdných postřikovačů se nevyplatí ani na farmách s menšími polními pozemky či polnostmi, které jsou od sebe navzájem příliš vzdáleny.
Přesto pro většinu podniků, které nadále nakupují tažené nebo nesené verze postřikovačů, zůstává rozhodujícím kritériem finanční náročnost nákupu samojízdných typů. Zvláště, pokud má podnik dostatek stávajících tažných zařízení, která může k jejich provozu využít. Přitom samojízdný postřikovač by byl pro podnik celkově vhodnější.

Éra samochodů

Samojízdný postřikovač představuje efektivní řešení, zejména pokud je využit na větších rovinatých pozemcích. Zvláště když se rostlináři podniku rozhodli pro dávkované ošetřování půdy a rostlin v průběhu celé sezóny.
Nové poznatky z oblastí technologií pěstování zemědělských plodin totiž jasně naznačují úzkou souvislost mezi intenzivnějším ošetřování plodin v období jejich vegetace a vyššími výnosy. Odborníci proto doporučují zvýšení a rozložení dávek s živinami a to především u dusíkatých hnojiv. A právě u samojízdného postřikovače platí, že se zvyšujícím se počtem nasazení roste také úspornost tohoto modelu. Zatímco ještě před několika lety zemědělci běžně ošetřovali obiloviny dusíkatými hnojivy jen dvakrát během vegetace, dnes tento proces dělí na tři až šest dávek. Toto rozložení zajišťuje dostatečný přísun potřebných látek v závislosti na jednotlivých vegetačních obdobích a v souladu s fyziologickými potřebami jednotlivých plodin. Regulace přívodu živin ke kořenům porostu tak lépe odpovídá aktuálním potřebám plodin v daném regionu v závislosti na momentálních klimatických a půdních podmínkách.

Využití po celou sezónu

Další novinkou z oblasti technologií ošetřování rostlin, která hovoří pro větší využití samojízdných postřikovačů, je také odborníky doporučené častější ošetřování rostlin z hlediska jejich ochrany před případnými škůdci, zejména proti houbovitým strukturám. U celé řady zemědělských plodin, nejvýrazněji pak u řepky ozimé, je doporučováno ošetření porostu až těšně před samotnou sklizní.
Řada velkých podniků proto prodlužuje období tohoto ošetřování až do závěrečných vegetačních stádií. Právě z tohoto pohledu se samojízdné postřikovače se svým ekonomičtějším provozem ukazují jako ideální řešení pro častější hnojení a postřik.

Rady při koupi

Při nákupu nového samojízdného postřikovače je třeba brát v úvahu celou řadu faktorů a specifik, které mohou mít významný vliv na jeho využití v konkrétních podmínkách podniku. Především je třeba zvolit vhodný typ pohonu a přiměřený výkon motoru, který bude odpovídat terénním a půdním podmínkám.
Obecně při nákupu samochodů platí, že hranice světlové výšky by nikdy neměla klesnout pod jeden metr a to i přesto, že se uvažuje o využití samochodu pouze na rovinatém terénu. Maximální rychlost většinou nemá na výkonnost stroje z pracovních hlediska zásadnější vliv. Stačí tedy maximální rychlost 40 km/h.
Přednostmi samochodů jsou snadno měnitelné rozchody kol a řízení s řídící tyčí, která je bezpečnější, snižuje opotřebení a nároky na údržbu. Kupující by se měl zajímat také o systém ventilace, která zajišťuje cirkulaci vzduchu v kabině.
Posádky samojízdných postřikovačů se shodují, že velmi významnou vlastností je dokonalé odpružení. Právě na něm závisí stupeň průjezdnosti stroje. Nedostatečně odpružený model se špatně pohybuje na poli i na silnici, je pomalejší, má vyšší spotřebu, hůře manipuluje, má nižší průjezdnost terénem bez ohledu na světlovou výšku, dochází k mnohem rychlejšímu opotřebení součástek a zkracuje se životnost stroje. Jízda v takovém modelu je nepříjemným zážitkem i pro posádku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *