06.11.2022 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vybrané možnosti zakládaní krmiva

Základem vysoké užitkovosti v chovech skotu je zajištění přípravy kvalitních krmiv. Intenzivní živočišná výroba se soustřeďuje především na využití směsné krmné dávky, kterou tvoří různá objemná krmiva, jadrná krmiva a další doplňky. Proto se nejen v našich podmínkách zásadním způsobem rozšířily míchací krmné vozy. V některých chovech však tvoří krmnou dávku jen travní senáž nebo seno a není nutné provádět míchání několika druhů materiálů. V takových systémech se využívají klasické krmné a zakládací vozy bez možnosti míchání. Možné je i krmení lisovanou pící.

Při použití krmiv uskladněných v balících pracujeme s různými modely rozdružovačů balíků. Tyto rozdružovače využíváme také k zastýlání a nabízí se v taženém, samojízdném, případně neseném provedení.

Do dávkování krmiv stále častěji promlouvají různé typy automatizovaných systémů, využívající různou míru lidské práce. Řada dodavatelů techniky pro zpracování krmiv pracuje na vývoji a výrobě různých autonomních zařízení, která fungují v plně automatických pracovních cyklech.

Běžně používané míchací vozy

Existují různé principy přípravy směsné krmné dávky. Na využití jednotlivých možností se liší názory odborníků a podléhají i trendům ve výživě přežvýkavců. Na našem trhu jsou dominantní míchací vozy s horizontálním a vertikálním systémem míchání. Okrajově jsou využívány pádlové modely. Na vybraných evropských trzích jsou oblíbené tzv. pneumatické míchací vozy, které svou konstrukcí připomínají rozdružovače balíků s metacím komínem.

Pro horizontální modely platí, že vynikají horizontálně, tedy vodorovně uloženými pracovními orgány, které se liší co do počtu i konstrukce. Nabídka zahrnuje tažené a samojízdné modely, přičemž se se nabízí také stacionární zástupci. Stacionární technika se využívá zpravidla jako součást automatizovaných krmných systémů, nebo zajišťuje homogenizaci vstupních surovin v technologiích bioplynových stanic. Vertikální míchací technika vyniká pracovními orgány se svislou osou rotace. Pádlové vozy jsou zpravidla k dispozici v taženém a samojízdném provedení, pneumatické modely se nabízí zejména jako tažené. Z obecného hlediska můžeme poznamenat, že existují také další typy míchací techniky, které označujeme za okrajové.

Jednotliví zástupci míchacích krmných vozů se liší způsobem plnění pracovního prostorou, rozlišujeme vozy s cizím a vlastním plněním. První skupina pracuje v součinnosti s různou manipulační techniku, přičemž důležitým faktorem je především typ pracovního nářadí, který si pro nakládání krmiva zvolíme. Trendem je využití nářadí, které odebírá materiál takovým způsobem, kdy v silážním žlabu nebo vaku zachováváme, pokud možno rovnou stěnu. Díky této technice eliminujeme oxidaci krmiva a degradaci živin skladovaného krmiva. Takové adaptéry označujeme jako tzv. vykusovače, přičemž k dispozici máme modely pro celou škálu manipulační techniky, a to od traktorových nakladačů až po kloubové modely nakladačů nejvyšších výkonových tříd.

Mimo výše uvedených adaptérů se používají různé drapákové lopaty nebo vidle, které však nezanechávají rovnou stěnu a pak je zásadní rychlost odebírání krmiva a jeho množství. Jsou-li míchací vozy opatřeny vlastním nakládacím zařízením, jedná se především o vybírací frézy, vyřezávací štíty a některé modely pracují také s tzv. trhacími hřebeny. K vybíracím frézám můžeme dodat, že některé jsou kromě hlavního frézovacího válce doplněny přídavným řezacím válcem pro další rozmělnění krmiva.

Z obecného hlediska můžeme konstatovat, že pro určité modely míchacích vozů jsou typické jednotlivé typy nakládacího zařízení, přičemž někteří výrobci přichází také s netradičními konstrukcemi tohoto příslušenství. 

Celý článek Filipa Javorka si můžete přečíst v Mechanizaci zemědělství 11/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down