Vychází nová hvězda

HarveStar – hvězda sklizně, je obchodní název nové sklízecí mlátičky New Holland CSX, kterou koncem února představil Agrotec Hustopeče. Návštěvníci dnů techniky si mohli prohlédnout první šestivytřásadlový model CSX 7080 dovezený do České republiky, jehož majitelem je Ing. Zdeněk Gregor z okresu Mělník. V nabídce bude i pětivytřásadlový model CSX 7060.

V roce 2005 skončila výroba velmi populárních a úspěšných sklízecích mlátiček TX, kterých se jen v České republice prodalo více než tři sta. Bylo jen otázkou času, kdy se konstruktérům v belgickém Zedelgemu podaří zaplnit bílé místo mezi jednoduchými modely TC a CS a špičkovými mlátičkami CR a CX přijatelným modelem, který bude velice podobný úspěšnému typu TX. Ten čas je tady.

Čtyři základní kameny
K téměř dvaceti modelům sklízecích mlátiček New Holland přibyly další dva. Model CSX 7060 je pětivytřásadlový s žací lištou o záběru až 7,32 m, šestivytřásadlový typ CSX 7080 je možné vybavit žací lištou až o záběru 9,15 m. Zásobník na zrno pojme u sklízecí mlátičky CSX 7060 7500 l, u modelu CSX 7080 9000 l. Aby docházelo ke správnému rozložení velké hmotnosti plného zásobníku – z 80 % na přední a z 20 % na zadní nápravu – je umístěn přímo nad přední nápravou. Po vyprázdnění zásobníku přibližně za 125 s zůstává rozložení hmotnosti stejné.
Technologie HarveStar je založena na čtyřech základních kamenech. Tím prvním je typické čtyřbubnové mláticí a separační ústrojí s rotačním separátorem a odmítacím bubnem Straw Flow, které udržují stálou výkonnost mlátičky po celý pracovní den. Druhým základním kamenem je patentovaný čisticí systém s vyrovnáváním sít Smart Sieve, jež zabezpečuje čištění vysokých objemů hrubého omlatu a udržuje si stejnou výkonnost i na svahu do 25 %. Třetím stavebním kamenem jsou nové motory Iveco Cursor 9 se vstřikováním paliva Common Rail. K základům HarveStar patří i moderní kabina Discovery Plus s novým informačním systém IntelliView u II. generace, který slouží k dokonalé informovanosti obsluhy.

Čtyřbubnová technologie
Čtyřbubnový systém výmlatu a separace byl u mlátiček CSX převzat z modelu TX. Je tvořen mláticím bubnem o průměru 606 mm a šířce 156 cm, odmítacím bubnem, který má stejné otáčky jako mláticí buben a rotačním separátorem patentovaným firmou New Holland. Svým typickým tvarem a umístěním vytvářejí jednotlivé zuby třecí efekt a posouvají sklízenou hmotu mláticím ústrojím, navíc urychlují pohyb jednotlivých zrn, která snáze procházejí slámou ven na síta. Výsledkem je rychlejší oddělení a plynulejší průchod zrna a slámy strojem. Pokud některá obilnina nebo měnící se vlhkost obilí vyžadují menší třecí efekt, umožňuje systém mlátičky Multi-Thresh nastavit rotační separátor do spodní polohy, nebo změnit jeho otáčky (400/760 n/min.). Čtvrtý odmítací buben Straw Flow mění nejen směr, ale také zajišťuje plynulý tok hmoty při velkém objemu slámy a umožňuje využití celé plochy vytřásadel při konečném oddělování zrn.
Mláticí ústrojí bylo doplněno koši, které konstruktéři převzali z úspěšného modelu CS. Kromě možnosti změny otáček rotačního bubnu a jemného seřízení mezery mezi bubnem a mláticím košem – v obou případech elektronicky z kabiny – umožňuje systém Opti-Thresh zásadním způsobem seřídit vzdálenost koše. Pro úpravu intenzity výmlatu podle stupně zralosti a vlhkosti sklízeného obilí či z hlediska kvality slámy lze u mlátiček CSX měnit úhel opásání odsunutím zadní části mláticího koše ze 121 stupňů na 85 stupňů.

Žádné zpomalení na svahu
Velkého množství zrna se efektivně čistí na velkých nastavitelných sítech, která se pohybují protiběžně a jsou profukována dostatečným množstvím vzduchu. K udržení vysoké efektivnosti čištění i na příkrých svazích jsou sklízecí mlátičky vybaveny systémem elektronického vyrovnávání sít Smart Sieve.
Patentovaný systém Smart Sieve vyrovnává sítové skříně na svahu až do 25 %, a to v obou směrech. K přímočarému pohybu vpřed a vzad u předsíta a horního síta přidává i přímočarý pohyb do stran, čímž zabraňuje shromažďování zrn v nejnižší části. Tím se také udržuje rovnoměrné proudění vzduchu síty nutné pro maximální účinnost čištění zrna. Boční pohyb předsíta a horního síta zajišťuje kinematika táhel a klikového hřídele. Příčný pohyb do stran by však mohl vést k nechtěnému radiálnímu pohybu zrn na rovinatých polích. Systémem Smart Sieve se oproti konkurenci automaticky mění příčný pohyb na lineární a na rovině se sítová skříň chová jako pevná. Sklízecí mlátičky CSX nevyužívají pouze informaci o náklonu svahu, ale také informace o otáčkách ventilátoru. Obě hodnoty se snímají do řídicího modulu a ten pak upravuje amplitudu vyrovnávání sít na svahu podle toho, která plodina se sklízí. Celková plocha sít, která se vyrovnává, je 4,32 m2/5,2 m2.

Pod kapotou tři sta koní
Sklízecí mlátičky CSX mají nové šestiválcové motory Cursor 9 s objemem válců 8,7 litru a vstřikování paliva Common Rail. Splňují emisní normu Tier III, která reguluje množství zplodin uvolňovaných do ovzduší. U modelu CSX 7060 dosahuje jmenovitý výkon při 2100 n/min. 200 kW (272 koní), při poklesu otáček v obtížných podmínkách na 2000 n/min. se výkon zvyšuje na 223 kW (303 koní). Jmenovitý výkon motoru u šestivytřásadlového modelu CSX 7080 dosahuje 220 kW (300 koní), maximální výkon při 2000 n/min. je 245 kW (333 koní). K vysoké spolehlivosti a dennímu výkonu přispívají velká skupina chladičů, prachové rotační síto a palivové nádrže o objemu 450 nebo 580 l. Interval výměny oleje je 600 motohodin.
Nové sklízecí mlátičky jsou pevné rámové konstrukce, která zaručuje vysokou spolehlivost celého systému pohonu. Všechny rozměry a materiály hřídelí, variátorů, kladek a řemenů mají patřičnou rezervu. Robustní je i hydrostatický pohon spojený s třírychlostní sekvenční převodovkou, která má ve standardu uzávěrku diferenciálu. Obě mlátičky lze vybavit drtičem slámy a rozmetačem plev.

Dokonalá komunikace se strojem
Na sklízecích mlátičkách CSX zaujme i prostorná a pohodlná kabina Discovery Plus s novým informačním systémem. Barevný monitor IntelliView II. generace je jednoduchý na ovládání a poskytuje všechny informace potřebné pro velký výkon. Šest pracovních obrazovek trvale zobrazuje řadu údajů týkajících se nastavení sklízecí mlátičky a jejích provozních parametrů, takže obsluha stroje má o sklizni dokonalý přehled. Logicky rozmístěné ovládací prvky jsou u pravé ruky obsluhy na multifunkční páce a v pravostranné konzole, stejně jako u modelu TX. Všechny základní funkce se ovládají elektrohydraulicky. V kabině je klimatizace a topení, vzduchem odpružená sedačka a dostatečně velké sedadlo pro spolujezdce. Uživatelé ocení i nízkou hlučnost, která nepřekročí 78 dBa, na jejich přání lze stroj vybavit také couvací kamerou přímo do monitoru.
Podle prvních ohlasů je nová sklízecí mlátička CSX velice výkonný, kompaktní a jednoduchý stroj. V minulém roce proběhl v Maďarsku test dvou sklízecích mlátiček, a to modelů CSX 7080 a TX 66FS. Jejich výkon byl naprosto shodný. Při výnosu 7,3 tuny/ha a vlhkosti 12,4 % dosáhly výkonu 25 tun za/hod při ztrátách do 1 %, což v přepočtu znamená 3,4 ha/hod. Nový model měl nízkou spotřebu paliva 1,3 kg na tunu sklizeného zrna, což je přibližně 11,2 litru na hektar. Pro návštěvníky Dnů techniky Agrotec byla zajímavá ještě jedna informace: před deseti lety se model TX 66 prodával přibližně za 5,2 mil. korun, dnes lze novou sklízecí mlátičku v plné výbavě pořídit pod 4,5 mil. korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *