Vyhlídky na jaro

Stánek s vévodící Alphou Twin Force Plus nemohl v Českých Budějovicích minout žádný návštěvník. Mimo samojízdného stroje se účastníci výstavy mohli blíže seznámit také s návěsnými a nesenými stroji Hardi. Nechyběla ani novinka v programu firmy – traktor Antonio Carraro.

Na stánku společnosti Unimarco, a. s., jsme se od Jiřího Helingera dozvěděli, že zemědělci, kteří měli v průběhu výstavy sklizeň téměř pod střechou, se mohli jistěji dívat do budoucna. Věděli totiž, kolik prostředků jim letošní úroda přinese a do čeho a kolik by mohli investovat. „Na stánek přišli zemědělci z různě velkých hospodářství,“ konstatoval Helinger a dodal: „Nepřišli se pouze podívat, ale podrobně informovat, a to vesměs o největších strojích.“
Novinkou v nabídce společnosti je satelitní navádění. „Naši zákazníci si již uvědomují, co znamená přesnost a jaké výhody a úspory přináší,“ zdůraznil v úvodu Jiří Helinger. AgGPS EZ-Guide Plus, to je název naváděcího systému od firmy Trimble. Přístroj kombinuje navádění obsluhy pomocí LED diod a grafické LCD obrazovky. V jednom přístroji jsou integrovány tyto naváděcí prvky společně s přijímačem signálu a vlastním počítačem určujícím polohu. Zařízení umožňuje práci v přímkách, ale také ve křivkách. Zaznamenaná data je následně možné využít při dalších operacích na daném pozemku. Přístroj lze využít také ve spojení s opravdovým autopilotem, kdy po nasměrování stroje správným směrem řízení přebírá automatika. Zařízení je možné rozšířit o mnoho prvků, které dále zpřesňují práci a umožňují další využití. Návratnost základního zařízení se pohybuje v řádu jednoho roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *