08.05.2022 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výhody dlátového pluhu při zapravení hnojiv

Vertikální zpracování půdy s využitím tzv. dlátového pluhu se také nechá využívat pro zapravení tuhého statkového hnojiva do půdy jako vhodný postup pro přívod organické hmoty do půdy. Odlišný způsob zapravení hnoje od klasické orby má také jiný vliv na půdní reakci a obsah půdní organické hmoty.

Dlátový pluh zpracovává ornici odlišným způsobem a výsledkem je vyšší obsah uhlíku i humusu. Zároveň umožňuje eliminaci zhutnění podorničí. A tím, že půda je kypřena, je působením dlátového pluhu dosahováno velmi příznivých výsledků ve zvýšení pórovitosti půdy.

Nastavení pracovních orgánů radlic dlátového pluhu umožňuje současnou aplikaci hnojiva do půdního profilu pro založení porostů ozimé řepky a kukuřice. Tato aplikace může být buď zonální anebo celoprofilová a k vhodným typům hnojiv patří Amofos či Polidap.

Existují také kombinované stroje, které z konstrukce dlátového pluhu vychází. Tažené provedení kombinovaného dlátového pluhu může při zběžném pohledu vytvářet dojem, že se jedná pouze o upravenou verzi dlátového pluhu. Nicméně i přes podobný obchodní název je tento stroj vyvinutý zcela nově. Má totiž splňovat nové cíle: během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků a kvalitně je promíchat s nakypřenou půdou.

Počítá se s intenzivním efektem promíchání ornice s posklizňovými zbytky, proto je kombinovaný stroj vybaven nově vyvinutými dlátovými radlicemi. Ty mohou pracovat v hloubkách až do 45 cm. Slupice jsou osazeny speciálně tvarovanými odhrnovacími plechy, které usměrňují proud materiálu za jízdy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down