Výhody podmítky a podmítačů

Francouzská společnost KUHN je největším výrobcem závěsné zemědělské techniky v Evropě. Do výzkumu a vývoje nových produktů ročně investuje miliony eur, což je často více než celé obraty jiných výrobců zemědělské techniky v Evropě. Spolu s investicemi do vlastních technologií se majetkovou účastí podílí na výrobě a vývoji dalších značek, které následně implementuje do svého výrobního programu, a díky silné prodejní podpoře v jednotlivých evropských zemích distribuuje koncovým uživatelům. Farmáři mají díky tomu šanci získat kvalitní zemědělské stroje s nejlepší možnou poprodejní podporou, která svojí úrovní odpovídá špičkovým službám, na niž jsou zvyklí u ostatního sortimentu KUHN.

Na českém trhu nabízí kompletní výrobní program KUHN výhradní zastoupení v ČR KUHN CENTER CZ. Stroje KUHN jsou vyhledávány pro svou vysokou efektivitu a maximální spolehlivost, jsou to moderní technicky vyspělé zemědělské stroje.
Často se vedou diskuse, zda je podmítka vhodnou technologií. Rozhodně je. Podmítka je nejenom mělké kypření. Její účel je všestranný: šetří půdní vláhu, hubí plevele zapravením čerstvých semen do půdy, umožňuje jejich rychlé vyklíčení a následnou likvidaci orbou. Zároveň podmítka urychluje klíčení semen plevelů ze staré půdní zásoby, později vzrostlým plevelům zabraňuje ve vysemenění a oslabuje vytrvalé plevele. Následně podmítka usnadňuje samotnou orbu, což znamená vyšší kvalitu orby a také úsporu paliva při orání.
Kromě těchto nesporných předností zabraňuje podmítka vysychání půdy přerušením kapilár a tím vzlínání vlhkosti. Podmítku je nutné provést okamžitě po sklizni, ideálně do 4 dnů. Bez podmítnutí klesne podíl vody v půdě po 1 měsíci o 63%, což má za následek nižší výnos u následné plodiny. Zároveň otevřený povrch umožňuje lepší vsakování vody, zesiluje žádoucí rozvoj aerobní mikroflóry, zvyšuje antifytopatogenní potenciál půdy tím, že postihuje škůdce a samozřejmě zapravuje zbytky strniště, což urychluje jejich rozklad a snižuje potenciální rozvoj některých chorob pat stébel. Tento výčet logicky znamená nižší spotřebu chemických prostředků na hubení plevelů a další úspory.
Značka KUHN nabízí ucelenou řadu podmítačů pro každou operaci na poli. OPTIMER+ znamená efektivní mísení půdy při vysokých rychlostech a hloubku podmítky 3 až 10 cm. DISCOLANDER přináší naprosto výjimečný výkon ve všech pracovních podmínkách s hloubkou podmítky 5 až 18 cm. Nejuniverzálnějším podmítačem pro mělkou i hlubokou podmítku je CULTIMER L. Jeho pracovní hloubka je 5 až 35 cm. Dalším v řadě je PERFORMER, který poskytuje skutečně velmi vysoký výkon v jednom přejezdu díky kombinované síle radliček a disků. Pracovní hloubka je 10 až 35 cm. Posledním, nikoli výkonem, je STRIGER, který pracuje s meziřádkovou kultivací známou také jako STRIP TILL.

Filip Kaštánek
KUHN CENTER CZ a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *