Vypínání sekcí, nebo trysek?

Moderní zemědělství směřuje ke stále vyšší preciznosti aplikace. Proto je dnes již téměř samozřejmé, že postřikovače jsou vybaveny systémy GPS a díky tomu umí rozlišit ošetřenou a neošetřenou plochu a zabránit tak přestříkávání porostu při otáčení na souvrati nebo při objíždění překážek na poli. Výrobci aplikační techniky používají pro částečné vypínání pracovního záběru systém ovládání jednotlivých sekcí ramen a některé stroje mají i samostatné řízení trysek.

Luboš Stehno, Mechanizace zemědělství, Profi Press

Je logické že vypínání jednotlivých trysek je preciznější systém, ale je také konstrukčně náročnější a dražší na pořízení. Zejména na členitých a menších pozemcích se však úspora ve spotřebě pesticidů či hnojiv dostaví a může sofistikovanější systém zaplatit. Výhodou je i to, že s tímto systém lze omezit i aplikaci do kolejových meziřádků, která není účelná v případě hnojení a ošetření pesticidními látkami s výjimkou herbicidů.

Je to již tak pět šest let, co jsem se byl na jedné farmě podívat na tažený postřikovač jistého renomovaného výrobce. Jeho uživatel s ním byl velmi spokojený, ale protože šlo o zemědělce, který svoji práci hodně promýšlí a propočítává, zjistil, že by se mu hodil systém, který vypíná jen koncovou trysku, protože ta se i při jízdě v kolejových meziřádcích někdy dostane nad již ošetřený porost.

Dnes jsou i systémy vypínání koncové trysky vyráběny, a ač se to nezdá, i jedna tryska dokáže uspořit jisté množství postřiku. Samozřejmě nikoliv výrazné, ale také ne úplně zanedbatelné. Takové procento či dvě při aplikacích na tisících hektarů už svůj význam má.

Do budoucna bude trend ve zpřesňování aplikace určitě pokračovat. A to je jistě dobře, protože to přinese nejen finanční úsporu zemědělcům ve spotřebě chemických látek, ale hlavně též snížení zátěže pro životní prostředí. Dá se tedy předpokládat, že i systémy pro ovládání jednotlivých trysek se budou více rozšiřovat na úkor přece jen méně přesného řízení sekcí.*

 

 

Petr Beneš, redakce Mechanizace zemědělství, Profi Press

Vypínání jednotlivých sekcí postřikových ramen podle polohy postřikovače je systém, který snižuje zatížení životního prostředí a zvyšuje rovnoměrnost aplikace účinných látek. Díky svému automatickému fungování odebírá řidiči práci. Tomu stačí sledovat na obrazovce terminálu, jak je ošetřená plocha pozemku vybarvována a vidí i plochu doposud neošetřenou. Může se lépe koncentrovat na řízení, na vedení ramen, dávku atd. Také v klínech může jet s postřikovačem plnou pracovní rychlostí, zatímco při manuálním vypínání musel často zpomalit, aby se mohl soustředit na činnost jednotlivých úseků ramen.

Při objíždění sloupů elektrického vedení je také aplikace vypnuta na již ošetřených úsecích. Čím větší pracovní záběr ramena postřikovače mají, tím je obtížnější pouhým okem stanovit přesný okamžik vypnutí a zapnutí jednotlivých sekcí a tím větší význam systém automatického vypínání má. Stejně tak to platí i na členitých pozemcích s nepravidelnými okraji. Systémy také automaticky vypnou postřik v celých ramenech či v jednotlivých sekcích na hranici souvratí. V kombinaci s trvalou cirkulací postřikové jíchy dojde po otočení soupravy k tomu, že aplikace je znovu obnovena přesně na hranici souvratě. Automatické vypínání je pohotovější a přesnější než řidič při vypínání manuálním, a pracuje spolehlivě i v noci.

Nově někteří výrobci aplikační techniky nabízí i možnost vypínání jednotlivých trysek. Každá tryska je za tím účelem doplněna o vlastní ventil. Toto řešení nabízí ještě větší přesnost aplikace. Pokud si porovnám náhled na pozemek na monitoru na aplikaci postřikové jíchy s aktivním systémem vypínání sekcí, s aplikací s technologií vypínání trysek, je ihned nápadná ještě menší úroveň překryvů záběrů v rozích pozemků a v klínech. Ty jsou sníženy na absolutní minimum. Není také problém vypnout aplikaci v těch tryskách, které se nacházejí za koly postřikovače, takže kolejové meziřádky pak ošetřovány nejsou. Rostliny na jejich okrajích jsou ošetřeny účinnou látkou pomocí krajních trysek.

Moderní systémy již mají přehledně uspořádané  intuitivní ovládání. Co se týká automatického ovládání sekcí, kromě systému, dodávaného výrobcem postřikovače, existují i systémy od výrobců satelitních navigací. Ty se doinstalují k navigaci umístěné na agregovaném traktoru anebo na samojízdném postřikovači. Řidič má také možnost si určitý počet pozemků uložit do paměti včetně dat o jejich hranicích či zpracované ploše. Celkově vedou tyto systémy ke snížení nákladů při zvýšení kvality práce. Uložená data je možné dále využívat k dokumentaci operací.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *