30.11.2001 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výrobky firmy Ropa počasí nezaskočí

Dne 26. 9. 2001 proběhla ve Štěpánkovicích (okr. Opava) prezentace technologie sklizně a nakládky cukrovky německé firmy Ropa. Tuto akci pořádala pražská firma Fagus, s. r. o., která firmu Ropa v České republice a Slovenské republice zastupuje, společně s firmou Agroland, na jejíž pozemcích se akce konala a firmou Nez Agro, s. r. o.
Na poli byly předvedeny, včetně praktických ukázek, dva výrobky firmy Ropa – čistič cukrovky ROPA euro MAUS a sklízeč řepy ROPA euro TIGER. Oba patří ke špičkám ve svých kategoriích. Dlužno hned v úvodu připomenout, že oba stroje měly svoji práci díky panujícímu počasí značně ztíženou. Ani zájemci o prohlídku a předvedení strojů se bez patřičné výbavy neobešli. Zvláště čistič cukrové řepy sváděl s obrovským množstvím bláta velký souboj. Proto všem návštěvníkům z řad odborné veřejnosti jistě přišel vhod zhruba dvouhodinový seminář s videoukázkami a podrobným výkladem činnosti a rozborem technického vybavení obou prezentovaných strojů.

Ropa vstoupila na český trh
Seminární část programu zahájil zástupce firmy Ropa, pan Rainer Fuge, který firmu v krátkosti představil. Byla založena v roce 1986 panem Paintnerem, zemědělcem, který si již roku 1972 postavil svépomocí třínápravový sklízeč. Při jeho konstrukci vycházel ze svých zkušeností z praxe a nejinak je tomu i dnes. Ve společnosti Ropa bychom proto „klasické“ konstruktéry odtržené od reality běžných potřeb, jak je mnohdy známe, hledali marně. Svůj výrobní program postavila firma po svém založení, jak jinak, na sklízečích cukrové řepy (od roku 1994 výhradně šestikolových) a k nim časem přibyly nakladače a čističe. Dnes má zhruba stovku zaměstnanců. V České republice a Slovenské republice firmu Ropa, která se netají tím, že její výrobky nepatří na trhu zrovna k nejlevnějším, ale tento fakt nahrazuje zákazníkům vysokou kvalitou a zajištěním případného servisu, zastupuje firma Fagus, s. r. o., jejíž ředitel, Ing. Zdeněk Šilar se ujal podrobného výkladu.

Euro TIGER sklízí i za špatného počasí bez kolejí
Nesporně největší výhodou tohoto více než 56 tun vážícího „drobečka“ je minimální zatěžování obdělávané půdy. Vždyť průměrné zatížení je jen 1,48 kg/cm². Pro objektivnost je nutné dodat, že na přední části stroje, vzhledem k hmotnosti vyorávacího zařízení, byla naměřena hodnota zatížení 2,05 kg/cm².
K obsluze plně postačí jedna osoba a sklízeč může pracovat 24 hodin denně.
Pohonnou jednotkou sklízeče je motor MAN D 2876 LF 02, diesel o výkonu 338 kW/460 koní s elektronickým řízením. Kapacita nádrže pohonných hmot je 1440 litrů.
Vyorávací agregát stroje je vibrační, hloubku vyorávání seřizuje řidič. Proti případnému poškození cizími tělesy (např. kameny) je vyorávací agregát zabezpečen pružinovým jištěním. Každá vyorávací sekce je stranově posuvná, dohromady o 70 mm, a zároveň slouží jako jeden ze snímačů pro automatické navádění na řádek. První snímač je před ořezávačem a dává informace přímo z olistěného řádku, druhý je právě na vyorávačích. Toto zařízení zajišťuje optimální vjezd mezi řádky a tím maximální hospodárnost vyorávání. Vyorávací agregáty se dodávají o roztečích řádků 45 cm nebo 50 cm, ale možná je i jejich variabilita. Automaticky se také nastavuje výška skrojku. Dalo by se říci – čím menší bulva, tím větší skrojek.
Výška rozbíječe natě je nastavitelná z kabiny v návaznosti na nerovnost terénu. Reaguje na impulsy hmatacích kol. Rozbíječ natě je chráněn plastovým krytem, což prodlužuje dobu jeho opotřebení.
Další součástí celého vyorávacího agregátu je rozmetací talíř. Zajišťuje rovnoměrné rozmetání chrástu a jeho otáčky jsou podle množství chrástu regulovatelné. Rozmetání probíhá na předešlý řádek, který je následně rovnoměrně přejet a tím je zabezpečena rychlá úprava pole a kvalitní srovnání terénu.
Prosévací dopravník je řešen portálovým způsobem. Jeho rychlost je regulovatelná a dopravník je reversovatelný, proto by nemělo docházet k nežádoucímu vniknutí cizích předmětů. Prostor nad dopravníkem může snímač kamera a obraz vidí řidič přímo na monitoru v kabině.
Euro TIGER je vybaven třemi čisticími hvězdicemi o průměrech 1800 mm a 2 x 1500 mm. Přednastavených je deset automatických čisticích programů, jedenáctý může nastavit obsluha. Při zvýšení podílu nečistot lze změnit otáčky na všech třech hvězdicích. Podélné čisticí pruty jsou hydraulicky seřizovatelné z kabiny řidiče. Pokud je zatížení zeminou příliš velké, je možné podélné čisticí pruty vyměnit za svislé, při jejichž použití je čištění intenzivnější.
Podávací elevátor má šířku 900 mm, proto jeho otáčky nemusejí být tak vysoké. Má dobrou pobírací schopnost a přístup k bulvám je velmi šetrný.
Při přepravě na silnici jsou dopravníky sklopeny dovnitř, takže není překročena výška 4 m a šířka 3 m. Při uvedení těchto rozměrů nelze zapomenout ani na světlou výšku stroje, která je 420 mm. To má svoje výhody při přejezdech na pole, stroj nesedá na podvozek, nedochází k poškození hvězdic a výhodou je i snazší údržba.
Elevátorem, který je pro lepší rozložení váhy posunut dozadu, jsou bulvy dopravovány do zásobníku. Zásobník má objem 40 m³, což představuje cca 26 t řepy.
Zadní náprava je dotěžována podle množství řepy v zásobníku. Množství je snímáno ultrazvukovým senzorem. Podle informací dochází ke změnám ve směru otáčení šneku a tím i posunu hmoty v zásobníku.
Vyprazdňovací dopravník má šířku 2600 mm, rychlost vyprázdnění bunkru je cca 70 vteřin. Dopravníky podélný i příčný jsou poháněny vždy dvěma řetězy, vyprazdňovací dopravník je tvořen dvěma pásy.
Firma Ropa vyvinula vlastní typ komfortní kabiny, při jejíž konstrukci se bere ohled jak na pohodlí obsluhy, tak i na maximální účelnost a praktičnost. Ovládání mechanizace je řešeno joystickem a pedálem. Chod stroje ovládají tři vzájemně spolupracující počítače. Jimi zpracovaná a vyhodnocovaná data řidič sleduje na displeji, přetížení stroje je oznamováno akusticky. Důležité je připomenout optimální řešení výhledu obsluhy z kabiny.
Sklízeč je třínápravový, přičemž řiditelné jsou všechny tři mechanicky poháněné osy. Tento systém se používá na sklízečích Ropa od roku 1996. Zadní náprava může být dotěžkávána aktuálně podle momentálních trakčních podmínek. Například při výjezdu do kopce je plně zatěžkána. Používají se čtyři různé varianty natočení náprav. Vyosení se nastaví v kabině na joysticku.
Prvním způsobem je úprava pro jízdu po silnici. V tomto případě jsou dvě zadní nápravy blokovány. Třetí náprava je odlehčena, jen se lehce dotýká vozovky. Proto nedochází ke smyku a ekonomicky výhodné je i menší opotřebení pneumatik.
Druhý způsob se používá například při obracení na souvrati a jsou natáčeny a řízeny všechny tři osy. Zde je třeba upozornit, že i přes délku stroje 14 850 mm je průměr otáčení 10 500 mm.
Při vyprazdňování zásobníku na krechtu se uplatní třetí způsob ovládání náprav. Při něm se nastaví vyosení zadních náprav do boku a potom jsou nápravy zablokovány. Řídí se jen přední náprava a tím dochází k tzv. „krabímu chodu“ stroje, který odpochoduje od krechtu bokem a nepoškodí bulvy.
Při vlastní sklizni cukrovky se používá čtvrtý způsob – šetrný chod. Ten spočívá v úplném vyosení pneumatik sklízeče do záběru 4400 mm. Zaručuje maximálně šetrnou přípravu pozemku, protože pneumatiky jedou v podstatě vedle sebe a nedochází k tvorbě kolejí.
Vzhledem k velké kapacitě zásobníku a tím menším počtem zastávek na souvrati a možnosti velké dojezdové vzdálenosti je provoz sklízeče velmi ekonomický. V roce 2001 vyrobila firma Ropa 25 kusů typu Euro TIGER, které dodává do celé Evropy. Zvláště v sousedním Polsku je o ně velký zájem.

Euro MAUS čistí a nakládá do poslední bulvy
Čistič demonstroval v praktické ukázce v čase, který mu byl vyhrazen, více zájemců bylo přeci jen o vlastní sklizeň, svoji schopnost rychlé přípravy k práci. Veškerá příprava je řízena z kabiny. Výhodou tohoto stroje je, hlavně díky délce ramene (až 13 m), možnost nasazení velkokapacitních vozů, které nemusejí zajíždět na pole a jsou plněny přímo na příjezdových komunikacích. Díky montáži kvalitního přihrnovače se dá říci, že čistič a nakladač nenechává
po sobě žádné zbytky. Za špatného počasí, jakého jsme svědky letos na podzim, je využitelný i jako překladač.

Ze zkušeností uživatele
Prvním uživatelem předvedené mechanizace se stala firma Agroland se sídlem ve Štěpánkovicích. Jeden z majitelů pan Bernard Žídek zatím neshledal žádné problémy technického rázu, přestože stroje pracují v extrémních podmínkách. Práci čističe nemohl z výše uvedených důvodů objektivně hodnotit, ale upozornil na nutnost přípravy menších hromad, jelikož pod čističem zůstává z pochopitelných důvodů hodně odpadu. Dalším zajímavým postřehem je nutnost úpravy souvratí, protože čistič chytá mezi válce kovové předměty nebo velké kameny a riziko poruchy je velké. Postačí shrnutí horní vrstvy terénu, jelikož čistič zabírá maximálně do hloubky 50 mm. Důležitá je při jeho nasazení kvalita příjezdových komunikací, které by vzhledem k nasazení velkých dopravníků měly být zpevněné.
Sklízeč i přes extrémní podmínky sklízel v průměru 1ha /hod (výrobce udává 1,5 ha/hod). Použití jakékoli jiné mechanizace však připadalo uživateli za daných podmínek takřka nemyslitelné.

Stačí si vybrat
Firma Fagus, spol. s r. o. nabízí tři možnosti prodeje techniky Ropa. Kromě nových strojů je možné si objednat se zárukou na jednu sezónu stroj repasovaný, s výměnou všech důležitých součástek, které přijdou do styku s cukrovkou a s datem výroby od roku 1996. Cena takovéto mechanizace činí zhruba 50-60% ceny původní. Třetí možností je koupě stroje opraveného, jehož poškozené části jsou vyměněny, jehož cena dosahuje zhruba 30% ceny původní, ale riziko případných dalších oprav a investic do náhradních dílů je pochopitelně v tomto případě větší.

Obr. 1.: Praktická ukázka sklízeče cukrové řepy Ropa. Výhody použití šetrného chodu jsou patrné na první pohled.

Obr. 2.: Čistič Ropa

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down