Výsledky z provozních zkoušek bionafty

V roce 1997 a 1998 provedl Ústav paliv a maziv provozní zkoušky, které měly ověřit vhodnost použití bionafty v motorech autobusů. Přestože jsou autobusy něco jiného než zemědělské stroje motory v nich používané se od těch v zemědělských strojích příliš neliší. Přinášíme vám proto několik výsledků z tohoto testování.

Všechny vlivy bionafty na provoz 10 vybraných autobusů, uvedené v projektu provozních zkoušek byly v průběhu sledování vozidel v době od 5. 7. 1997 do 6. 12. 1997, doplněného dodatečnými odběry vzorků v prosinci 1997 a v lednu 1998, vyhodnoceny s těmito výsledky:

 Zjištěno podstatné zlepšení emisí při provozu na bionaftu.
 Nezjištěny žádné problémy v palivové soustavě – jako zanášení trysek a palivových filtrů pryskyřicemi, kaly či biomasou. Nezjištěno narušování těsnění a hadic bionaftou.
 Přechod na bionaftu neměl vliv na průměrnou spotřebu ve srovnání s provozem na motorovou naftu.
 Pro hodnocení operability při nízkých teplotách nebyly ve sledovaném období podmínky (absence nízkých teplot). Podle laboratorního hodnocení lze očekávat provozní schopnost vozidel se zkoušeným palivem do teploty –18 oC.
 Změny vlastností motorového oleje v průběhu zkušebního provozu s bionaftou v době mezi výměnami probíhaly stejně jako při používání motorové nafty. Zvláštností byl pouze poněkud větší pokles viskozity než je běžné (do tř. SAE 30, v některých případech až do okolí její dolní hranice), ale tento pokles neměl za následek nadměrné opotřebení, hodnocené obsahem Fe v oleji. Protože k výraznějšímu poklesu viskozity docházelo jen u některých vozidel, je za příčinu výraznějšího poklesu považována netěsnost vstřikovacích čerpadel, zapříčiňující propouštění paliva do motor.oleje.

Souhrnně lze konstatovat, že trvalý provoz hodnocených autobusů na bionaftu je možný, dokonce s některými výhodami proti provozu na standardní motorovou naftu (emise, lepší mazání trysek a pístků vstřik. čerpadla). Bylo doporučeno, aby u sledovaných autobusů byla repasována vstřikovací čerpadla, pokud jsou již v takovém stavu, že propouští značné množství paliva do motorového oleje a aby byla utěsněna dopravní čerpadla a tím zabráněno pronikání motorového oleje do paliva. Pronikání paliva do olejové náplně motoru i pronikání oleje do paliva není žádoucí, bez ohledu na to, používá-li se jako palivo standardní motor. nafta nebo bionafta.
Z výsledků provozních zkoušek bionafty vyplynulo, že obavy z možného výskytu provozních problémů se nepotvrdily, provoz probíhal stejně, jako předtím na standardní motorovou naftu.

Ing. Vladimír Matějovský
Ústav paliv a maziv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *