Vyšší výnosy – řešte posklizňové zbytky

Snahou každého zemědělce je dosahování co nejvyšších výnosů. Vysoké výnosy však přinášejí velké množství posklizňových zbytků. Jejich efektivní zpracování je klíčovým krokem k vytvoření základu příští bohaté úrody. Posklizňové zbytky po plodinách s houževnatými stonky (řepka olejka, kukuřice, slunečnice) je před dalšími pracovními operacemi účelné zpracovat nejprve mulčovačem.

Český výrobce zemědělské techniky, společnost Bednar, vyrábí mulčovače již přes 8 let a má zemědělcům co nabídnout – zkušenosti a ověřené stroje.

Vliv na kvalitu podmítky

Nerovnoměrné rozvrstvení posklizňových zbytků po pozemku má za následek nerovnoměrné odčerpávání živin z půdy. Živiny pak chybí následně setým plodinám. Tento lokální, živinový deficit je obtížně vyrovnatelný. Předejít této komplikaci můžete mulčováním. Stroje Bednar Mulcher jsou pro mulčování na orné půdě vybaveny tzv. kukuřičnou sadou nožů. Ta v kombinaci s protiostřím a protiřádkovací clonou zajišťuje nasekání strniště a rostlinných zbytků ve dvou výškových úrovních. Důsledné nasekání a rozprostření rostlinných zbytků po sklizni zajistí ideální podmínky pro jejich rovnoměrné zapravení a zamíchání do půdního profilu s následnou podporou mineralizace. Nízké strniště s dobře nasekanou slámou je klíčové pro kvalitní výsledek první podmítky.

Fuzárie a zavíječ

Mulčování má nejen přímý vliv na následné posklizňové zpracování půdy, ale funguje také jako opatření vedoucí k eliminaci klasových fuzarióz a snížení kontaminace zrna mykotoxiny v průběhu vegetačního roku. Další předností mulčování je ochrana kukuřice před zavíječem kukuřičným, respektive jeho larvami. Rizikovými faktory, vedoucími k výskytu zavíječe kukuřičného, jsou (mimo jiné) vysoké strniště a nedokonalé zapravení posklizňových zbytků. Z agrotechnických opatření je tedy zásadní dosažení nejnižšího strniště, rozdrcením posklizňových zbytků s housenkami zavíječe a následným zapravením do půdy. Tím eliminujete možnost přezimování larev a ušetříte náklady spojené s budoucími chemickými zásahy. Dosáhnete snížení nákladů a vytvoříte podmínky pro vyšší výnosy.

Robustní a odolná konstrukce 

 Mulčovače Bednar Mulcher patří ve své kategorii k předním světovým produktům. Robustní žárově zinkované tělo snadno odolá i nejobtížnějším podmínkám (včetně rostlinných šťáv). Každý z rotorů je osazen dvěma páry kovaných nožů (můžete volit ze dvou systémů nožů), které v kombinaci s protiostřím a protiřádkovací clonou zajišťují perfektní drtící efekt rostlinných zbytků. Proti poškození chrání mulčovače Mulcher třecí spojka, volnoběžná spojka, kryty rotorů a výměnné pancéřové plechy (v závislosti na vybraném modelu).

Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny, se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje. Proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny typy stroje Mulcher.  Mulčovače Bednar zpracují a nadrtí všechny druhy rostlinných zbytků (slunečnice, kukuřice, řepka olejná, atd.). Rozprostřou je v celé šířce záběru stroje při dosažení vysoké denní výkonnosti a nízké spotřebě pohonných hmot.

Proč řešit management posklizňových zbytků?

  • pozitivní vliv na následující pracovní operace,
  • nízkonákladová prevence proti zavíječi,
  • opatření proti klasovým fuzáriím,
  • snížení kontaminace porostu mykotoxiny,
  • kvalitnější a rychlejší rozklad rostlinných zbytků,
  • v jarních měsících posklizňové zbytky opožďují ohřívání seťového lůžka,
  • v místech koncentrace dochází k nerovnoměrnému odběru dusíku z půdy.

 

Ing. Lešek Podhorský

BEDNAR FMT, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *