Výstavbou skladů vyřešili dobu žní

Firma Jindřich Kašpar, s. r. o., z Uhlířských Janovic hospodaří na necelých dvou tisících hektarů zemědělské půdy v bramboro-obilnářské oblasti. Pěstují 550 ha řepky, 700 ha pšenice, 300 ha ovsa, 300 ha máku a 150 ha hořčice. Podnik je zaměřen pouze na rostlinnou výrobu. Vzhledem k předmětu podnikání potřebuje společnost kvalitní a rozměrné skladovací kapacity.

Hlavním důvodem jejich výstavby byla potřeba řešení odvozu a uložení úrody v období žní. Vlastní sklad se jevil jako nejvhodnější varianta. Svoz úrody na krátkou vzdálenost zabezpečuje vlastní dopravní technika. Prodej je následně realizován po dohodě s výkupními a obchodními organizacemi.
Partnera pro tuto oblast našli Jindřich a Jiří Kašparovi ve společnosti Agroing, která se technologií skladování a úpravy zrnin zabývá již téměř dvacet let. Podle jednatele společnosti Agroing Ing. Zdeňka Procházky zprovoznili v České republice již téměř 200 sil a desítky čisticích a sušicích linek rúzných provedení a parametrů.

Po sklizni

Posklizňová linka v Uhlířských Janovicích se skládá ze čtyřech sil SPA 12/14 s plochým dnem a kapacitou 1500 tun materiálu. K nim patří také šest menších zásobníků SLA 6/4 s výsypkou a mezizásobník o kapacitě 200 tun, který se využívá jako akumulační pro čištění, sušení nebo skladování.
Součástí linky jsou také expediční zásobníky – deset kusů s kapacitou 25 až 30 tun. Výhodou celé linky je její spolehlivost a také optimální rychlost – příjmový koš a dopravní cesty zpracují až 100 tun materiálu za hodinu stejně jako čisticí linka Delta Combi 157. Součástí objektu je rovněž sušárna S 420 Eko. Tento typ podtlakové kontinuální sušárny je opatřen výměníkem pro nepřímý ohřev s účinností až 92 procent. Typ S 420 má obsah 69 tun disponuje výkonem 39,9 t/h a příkonem na úrovni 44,5 t/h.

Sila s plochým dnem

Podle Ing. Procházky jsou sila s plochým dnem pro skladování zrnin ekonomicky výhodná. Na základní desku se položí buď 100% celoperforovaná podlaha (v případě kapacity do 1300 tun) nebo kanálová podlaha, která se používá při kapacitách vyšších než 1300 tun materiálu. Kanály v tomto případě zabírají zhruba 30 procent podlahové plochy sila. Nezbytné je aktivní větrání – ventilátor vhání vzduch do sila na základě pokynů řídicího systému počítače. Protikondenzační ventilátor vyvolává komínový efekt, který zvyšuje účinnost větrání, a zabraňuje tvorbě potní vrstvy.
Řídicí systém disponuje údaji o teplotách v sile i ve vnějším prostředí, kde se měří i vlhkost vzduchu.

Maková linka

Výměra máku 300 hektarů patří již k těm větším. Pro jeho bezchybné zpracování doporučili zástupci firmy Agroing bratrům Kašparovým linku, která navazuje na stávající stavby. Její součástí jsou modulové zásobníky s aktivním větráním, pásové dopravníky a pásová sušárna. Původní poptávka zahrnovala baterii devíti zásobníků o rozměrech 3 x 3 m – šest s výškou 7,5 m, tři 3,75 m vysoké. Na základě aktuálních potřeb podniku Jindřich Kašpar, s. r. o., však nakonec v Uhlířských Janovicích vznikla baterie třinácti buněk. Osm z nich má rozměry 3 x 3 x 6,25 m, tři 3 x 3 x 3,75 m a dvě 2 x 3 x 6,25 m. V každé buňce jsou tři ventilační kanály, dva ventilátory disponují příkonem 9,2 kW a jeden 4 kW.
Naskladňování máku probíhá rychlostí 30 tun za hodinu, sušení tři tuny za hodinu a vyskladňování osm tun za hodinu. Modulové zásobníky pojmou celkem 560 tun máku.

Klíčové informace:

 Jindřich Kašpar, s. r. o., z Uhlířských Janovic hospodaří na 2000 hektarech zemědělské půdy.
 Na orné půdě pěstují řepku (550 ha), pšenici (700 ha), oves (300 ha), mák (300 ha) a hořčici (150 ha).
 Nové kapacity zprovoznili s podporou SZIF.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *