Využití tepla z kogenerační jednotky

K výrobě bioplynu se používají rostlinné komodity a také různé odpady ze zemědělství. Spálením bioplynu v motorovém agregátu vzniká elektrický proud, který se prodává rozvodným závodům. Vedlejším produktem je velké množství tepla, pro které se mnohdy obtížně hledá využití. Zužitkování „odpadního“ tepla z kogenerační jednotky je dnes již podmínkou pro získání dotací na výstavbu bioplynových stanic (BPS). Současně to ale přináší majiteli BPS rychlejší návratnost investice.

Zajímavou možností pro využití tepla přímo v zemědělském podniku je dosoušení obilí, řepky, kukuřice a jiných produktů rostlinné výroby. Firma Pawlica, s. r. o., zpracovala tuto variantu do podoby konkrétního projektu v zemědělském podniku Kralovická zemědělská, a. s. Projekt byl přihlášen do mezinárodní soutěže E-ON Energy Globe Award a vybrán mezi nominované projekty.

 

Využití k dosoušení

Jednou z možností, jak lze efektivně využít horkou vodu o teplotě 90 °C a navíc splnit požadovaný úkol pro získání dotace, tedy využít odpadní teplo z BPS, je sušení rostlinného materiálu. Důležité je, že v zemědělských šachtových sušičkách lze takto využít teplo i během letních měsíců. Týká se to sušáren Stela, jejichž dodavatelem v ČR je firma Pawlica, s. r. o.

Na výstupu z kogenerační jednotky BPS v Kralovické zemědělské, a. s., je k dispozici asi 400 kW využitelné tepelné energie teplé vody o teplotě 90 °C. V podniku je rozlehlý areál dílen a přidružené kovovýroby, který se teplem z BPS vytápí během zimního období. V letních měsících je ale obtížné teplo využít.

Prvním cílem projektu tak bylo využít odpadní teplo ze zdejší BPS v co možná nejvyšší míře i v letních měsících. Dalším cílem bylo vyměnit starou sušičku SSZ 2 z roku 1975 a instalovat novou moderní sušičku.

Oba cíle byly splněny: Původní sušička byla nahrazena sušičkou na plyn Stela GDB-TN 1/5 S, která byla navíc doplněna zařízením na předhřev vstupního vzduchu GDB-Bio-TN 1/5 S. Sušička pak byla využita asi 30 dní na dosoušení pšenice a řepky. V případě sušení kukuřice by se využití mohlo dostat až na 90 dní. Jako další možnost zvýšení využití sušičky se nabízí sušení jako služba pro okolní podniky.

 

Sušička s výměníkem

Nově instalovaná sušička Stela typ GDB-Bio-TN 1/5 S má výměník, který je osazen na celém profilu vstupu vzduchu do komory teplého vzduchu, a tedy maximální účinnost vstupního vzduchu. Výkon sušičky je 17,2 t/h u pšenice (při snížení vlhkosti z 19 % na 15 %) a 12,9 t/h u řepky (při snížení vlhkosti z 12 % na 9 %). Sušárna integrovaná s výměníkem na ohřev vstupního vzduchu splňuje evropské normy a má certifikát výrobce (CE certifikát).

Sušička byla navíc pro případ havárie vybavena prostorovým plynovým hořákem o výkonu 921 kW.

Takto upravená sušička usušila během letošní sezóny 2009 asi 2000 t pšenice a 1000 t řepky, a to jen využitím odpadního tepla z BPS, což přineslo zemědělskému podniku značnou úsporu výdajů za zemní plyn: Zatímco v roce 2008 bylo usušeno 8435 t% a spotřeba plynu byla 10 337 m3, tak v roce 2009 bylo usušeno 8969 t% a spotřeba plynu byla jen 700 m3. Investice byla realizována s podporou Programu rozvoje venkova, opatření 1.I.I.

Sušička do Kralovické zemědělské byla v tomto provedení dodána už z výroby, ale zařízení na předehřev vzduchu lze aplikovat i na již stávající sušičky Stela.

Další možností, jak zužitkovat odpadní teplo z BPS, je například sušení štěpky či přímo digestátu z BPS na pásových nebo žlabových sušičkách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *