Vývoj moderní techniky pro zpracování půdy a setí

V oblasti zpracování půdy a předseťové přípravy zřetelně vzrůstá zájem o bezorebné technologie. Příčiny tohoto vývoje spočívají především v lepších výsledcích hospodaření v současných podmínkách. Zemědělské podniky s rostoucí výměrou půdy se dostávají do stále větších problémů, mají-li tuto plochu klasickým způsobem zorat včas a za příznivých nákladů. Kromě toho v řadě zemí jsou nabízeny příspěvky za bezorebný systém zpracování půdy na stanovištích citlivých vůči erozi. Tím je ještě zvýšena přijatelnost těchto postupů v praxi.

Základním nářadím, které se v těchto postupech využívá k podmítce a zpracování půdy, je kypřič. Kromě toho získávají na významu i stroje, které zaručují provedení velmi ploché a rovnoměrné podmítky.

Na začátku stojí plošný podmítač
Speciálně pro provádění rovnoměrné podmítky a intenzivní mísení vyvinula firma AMAZONE nářadí s názvem CATROS. Dvě řady kotoučů s hydraulickým sklápěním jsou v postavení pro velmi agresivní vniknutí do půdy. Za nimi následuje pěchovací válec. Již během podmítky je důležité dosažení zpětného utužení půdy, aby výdrol a semena plevelů mohla plynule vzcházet.
Celoplošné mělké zpracování půdy má zajistit také kombinace s názvem CARRIER firmy VÄDERSTADT. Její nasazení bezprostředně po sklizni přináší prostřednictvím první sekce talířů mísení slámy a výdrolu obilnin s půdou. Následné těžké kroužkové válce slouží ke zpětnému zpevnění. Taktéž je možné talíře vyměnit za urovnávací desku crossboard. Široké tažené hroty potom slouží na zoraném povrchu v těžkých podmínkách k přípravě seťového lůžka.
Někteří výrobci rozšířili svoji nabídku o dvourámové kotoučové kypřiče (např. KUHN, GALUCHO apod.). Tyto stroje s šípovými radličkami a následnými kotouči jsou využívány k plošné podmítce a ke kypření orničního profilu. Šípové radlice s velkou šířkou záběru zaručují rovnoměrné zpracování povrchu. Speciálně postavené dvojdílné disky spolu s utužovacím válcem zajišťují kvalitní smísení půdních vrstev a spolehlivé urovnání povrchu.
Výše uvedené stroje se mohou setkat s problémy na pozemcích, kde je třeba zapravit velké množství slámy. Proto známí výrobci této techniky, jako je firma AMAZONE, EINBÖCK, HORSCH nebo KÖCKERLING a nyní také LEMKEN, uvádí na trh dlouhé, tažené závěsné kypřiče. Dostatečné rozestupy mezi jednotlivými segmenty i celky kypřiče zajišťují vysokou průchodnost slámy a ucpání se téměř nevyskytuje (výjimkou jsou místa s výskytem travního drnu).
Kypřiče v tomto provedení mohou být v závislosti na výrobci vybaveny různými pracovními prvky. Pro první podmítku, při níž je zapracováno do půdy jen několik centimetrů jejího povrchu, jsou k dispozici šípové radličky. Díky velmi plochému úhlu náběhu zanechávají radličky organický materiál v blízkosti povrchu.
Ke hlubšímu zapravení slámy lze radličky zaměnit. Pro kypření s vyšší intenzitou mísení se vyrábí například speciální radličky se šířkou v rozpětí 70 až 100 mm. Ke hlubšímu zpracování půdy existují také dlátovité radličky se šířkou až 50 mm.
Nově konstruované závěsné kypřiče jsou na trhu v šířkách záběru od 3 až do 7,5 m. Zajímavé řešení předvedla na veletrhu Agritechnica firma MASCHINENBAU BRAUN se svým samojízdným kypřičem o šířce záběru 10 m a výkonem motoru 340 kW (460 k). Jedná se o trvalé spojení nářadí s pohonnou jednotkou. Kypřič se šípovými radličkami je doplněn válci, které jsou pro zesílení drobícího účinku hydraulicky poháněny. Stroj je vybaven převodovkou s hydrostatickou jednotkou, dovolující plynulý rozjezd a regulaci rychlosti jízdy dle potřeby. Celková hmotnost činí 22 t.
Firma AMAZONE představila na svém stánku v Hannoveru kypřič série CENTAUR ve výbavě pro lokálně diferencované zpracování půdy . Prostřednictvím signálu GPS je určována příslušná poloha. Počítačem řízený hydraulický systém následně přizpůsobuje hloubku kypření jednotlivých sekcí radliček příslušným půdním podmínkám. Hlubší kypření je využíváno na písčité, vlhké a humusovité půdě při snížené vlhkosti. Ploché zpracování na jílovitých nebo nehumózních stanovištích. Uvedené řešení bylo oceněno stříbrnou medailí.
Také diskovým podmítačům se nevyhýbá trend růstu záběru (až 8 m) a rozšiřování možností hydraulického řízení z kabiny řidiče. Kvalitu práce je možné tak bezprostředně přizpůsobit rozdílným půdním podmínkám.

Automatické řízení pluhu palubním počítačem
Dále vzrůstá poptávka po pluzích s velkým počtem orebních těles. Pro nejvyšší šířky záběru se stále intenzivněji prosazuje provedení pro orbu on-land. Firmy LEMKEN a RABE proto nabízejí otočné pluhy, které lze jednoduše hydraulicky přestavit z místa řidiče z jízdy v brázdě do provozu mimo ní. Přesné připojení brázd je v tomto režimu velmi důležité, a tím vzrůstají i nároky na zkušenost obsluhy.
Z tohoto důvodu představila firma LEMKEN jako novinku automatický řídicí systém pro pluhy ON-LAND. Dva ultrazvukové senzory kontinuálně snímají odstup pluhu od brázdy. Počítač zpracovává zjištěná data a koriguje hydraulickým válcem vzdálenost od okraje brázdy. Měřicí obvod hlásí řidiči, kdy je systém na hranici regulace nebo kdy ji již překročil. Tato novinka obdržela stříbrnou medaili. Podobná řídicí jednotka byla ovšem v Hannoveru uvedena také firmou REICHERT.
Kompletní elektronické řízení neseného pluhu představila firma PÖTTINGER. Celosvětový standard sítě ISOBUS již umožňuje kromě jiného provést předvolbu, případně nastavení první radlice, šířky záběru, tažného bodu a hloubky záběru terminálem traktoru. Navíc je k dispozici úplná dokumentace hodinového výkonu, motohodin a zpracované plochy.
Mnoho výrobců nabízí rovněž i pluhy pro menší zemědělské podniky se zajímavými detailními změnami. Novinkou je například radlice s rychlovýměnnými hroty čepele firmy KVERNELAND.

Setí do mulče, velkoobjemové zásobníky a elektronické řízení
Velkoplošné způsoby hospodaření vyžadují secí stroje, které pracují přesně i při vysoké rychlosti a disponují velkou zásobou osiva. Mnoho zemědělců dále oceňuje možnost nasazení v podmínkách setí do mulče. Téměř všichni výrobci nabízejí mezitím pro tento postup kotoučové secí botky ke svým strojům. Známé provedení bylo částečně zesíleno a dimenzováno pro vyšší přítlak.
Objem zásobníku osiva může s využitím nástaveb u téměř všech 3-m strojů převyšovat 1000 l. Pneumatické secí stroje ACCORD byly přepracovány. Rozdělovač osiva byl přemístěn z prostoru zásobníku mimo něj. Nové je rovněž upevnění secích botek, které dovoluje využití třech provedení z nabídky firmy (klasických, CX nebo nově i CX Plus). Stroje, konstruované jako nástavbové, mají prodloužený paralelogram pro snadné připojení rotačních bran.
V expozici značek RAUCH a KUHN byl k vidění modernizovaný secí stroj VENTA.
Mezitím se rozšiřuje program širokozáběrových závěsných secích kombinací u známých výrobců této techniky. V této souvislosti jsme si všimli zajímavých novinek na stáncích firem AMAZONE, KONGSKILDE, KUHN, LEMKEN nebo RABE.
Nový dávkovací systém představila firma RAU (KVERNELAND) ve svém secím stroji ADVANSEM – na principu stroje pro přesné setí. Pod zásobníkem osiva rotují dva válečky s jednou řadou otvorů pro každou výsevní radličku. Díky přetlaku je zrno tlačeno do otvoru v dávkovacím válečku, dopraveno po proudu dolů a shozeno do semenovodů jednotlivých secích botek. Dávkování probíhá na základě požadovaného počtu zrn na m2 a nikoli podle celkového množství osiva.
Firma LEMKEN prezentovala vedle nového systému infračervené kontroly semenovodů také elektronický systém souvraťové automatiky. Po stisku tlačítka „Auto“ jsou řízeny důležité funkce v závislosti na ujeté dráze nebo času : zdvih či spuštění nářadí či jeho částí, zařazení kolejových řádků, ventilátoru atd. V této souvislosti je zajímavý také elektronicko-hydraulický systém, který udržuje konstantní tlak na secí botky i při snižující se hmotnosti zásobníku osiva.
Známý výrobce elektroniky pro zemědělskou techniku LH Agro představil inteligentní monitor kolejových řádků, naprogramovaný pro všechno v současnosti známé uspořádání. Podle vyjádření výrobce se tento přístroj nechá doplnit ke všem secím strojům a je zajímavý především pro podnikatele. Stlačením tlačítka je možné zřídit kolejové řádky přímo podle přání zákazníka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *