07.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam podmítky i v technologiích s orbou

Přemáčená, případně ještě sklizňovou technikou nadměrně utužená půda, statková hnojiva, nežádoucí výdrol, posklizňové zbytky, to vše se může pomocí pluhu otočit a zaklopit. Pokud se zároveň dostane nahoru sušší půda, usnadní se tak operace přípravy půdy před setím.

Aby ale nenarušovaly posklizňové  zbytky a půda s nepříznivou strukturou tvorbu kořenů následných plodin, měla by orbě předcházet pracovní operace s mísením půdy a posklizňových zbytků. Provést dvě operace, mající za cíl provzdušnění a nakypření půdy, se před orbou doporučuje na těžkých a vlhkých půdách. Takto se eliminuje tvorba velkých hrud. Jemné půdní částice a živiny, splavené působením vody dolů, se orbou znovu rovnoměrně promísí s půdou.

Naproti tomu je třeba přiznat, že absencí organické hmoty na povrchu není zoraný pozemek chráněn před působením eroze, při orbě bez používání předradliček nemusí být sláma v půdním profilu dostatečně rovnoměrně promísena a je také obtížněji dostupná pro žížaly. Je-li sláma při orbě jenom odkládána na dno brázdy, vede to ke tvorbě matrací slámy. Tak se vytváří podmínky pro následný rozvoj onemocnění pat stébel u obilovin a živná půdy pro škodlivé organizmy.

Také rozklad slámy je v takovém případě nekvalitní a zdlouhavý. Kvalitní podmítka má proto svůj význam i v technologiích s orbou, protože vede k pokud možno rovnoměrnému rozmístění slámy v půdním horizontu. Zároveň jsou podnícena ke vzejití semena plevelných rostlin a výdrolu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down