Z historie traktorů Zetor 35 Super

Po zahájení výroby traktorů ve Zbrojovce postupně vzrostla produkce v roce 1947 na 3.500 kusů a traktory Zetor začaly sloužit a získávat si uznání nejen u domácích zákazníků, ale i u zahraničních zákazníků v Polsku, Belgii, Nizozemí, Dánsku, Švédsku a Finsku. Ve Zbrojovce byly v letech 1947 až 1948 spolu s traktory Zetor 25 vyráběny i traktory Zetor 15, kterých se vyrobilo 1 800 kusů.

S ohledem na zaměření Zbrojovky na jiné obory byla výroba traktorů Zetor 25 v základním závodě podniku postupně utlumována a v roce 1952 ukončena a převedena do Závodů přesného strojírenství Brno-Líšeň. Traktory v modifikacích Zetor 25 A a Zetor 25 K zde byly vyráběny až do roku 1961, tedy celých 16 let a celkem jich bylo vyrobeno 158 570 kusů, což představuje rekord ve výrobě jednoho modelu. Po převedení výroby traktorů Zetor 25 začala Zbrojovka v roce 1956 vyrábět výkonnější traktory Zetor 35 Super a Zetor 50 Super, oba v kolovém i pásovém provedení. Výroba traktorů Zetor 35 Super skončila v roce 1960, ale výroba výkonnějších traktorů Zetor 50 Super byla ukončena až v roce 1968 a bylo jich vyrobeno 106.881 kusů. Až do roku 1975 pak pokračovaly dodávky některých komponentů traktorů Zetor 50 Super ze Zbrojovky pro traktorovou montovnu v Barmě (Maynmar). Od tohoto roku se podíl Zbrojovky na výrobě traktorů omezil na výrobu motorů.
Produkce traktorů Zetor se ale neomezovala jenom na výrobní závody v tehdejším Československu. Kromě přímého exportu byly využívány i vyšší formy zapojení do mezinárodní spolupráce, zejména zřizování montoven traktorů Zetor v zahraničí a poskytování výrobních licencí. Rozsáhlé akce v 60. letech byly realizovány na zavedení montáže traktorů v asijských zemích. Traktorový závod s roční kapacitou 1500 kusů byl vybudován pro firmu HIC Malun v Barmě (Maynmar) pro výrobu traktorů Zetor 50 Super. V tomto případě se jednalo nejenom o poskytování licence a dodávek komponentů, ale i o odpovědnost za dodávky technologie a rozběh celého traktorového závodu.
Traktory Zetor Super – Zetor 35 Super (1956 – 1960)

Motor traktorů Zetor Super je vznětový, čtyřdobý, řadový, atmosférický 4válec s přímím vstřikem paliva do spalovacích komůrek v pístech, s ventily shora s rozvodem OHV. Motorová skříň je nedělená otevřená. Přední víko motorové skříně tvoří kryt rozvodového soukolí se šikmým ozubením, které pohání vačkový hřídel a hřídel náhonu kompresoru a vstřikovacího čerpadla. Vložky válců, shora vsunuté do skříně, jsou chlazeny proudem chladící vody. Na spodní části vložek válců jsou dva gumové kroužky, které utěsňují vodní prostor. Shora je každý válec uzavřen samostatnou hlavou. Píst má ve dně excentricky umístěný toroidní spalovací prostor a je proveden se čtyřmi těsnícími a dvěma stěracími kroužky. Ventily, zavěšené v hlavách válců, jsou ovládány vahadly, na která je pohyb přenášen přes rozvodové tyčky a zdvihátka od vačkového hřídele, uloženého v pravé horní části motorové skříně. Každý ventil je do sedla přitlačován dvěma pružinami. Víko ventilového rozvodu vytváří část sacích kanálů a jsou k němu do série připojeny 4 žhavící spirály, kterými se ohřívá nasávaný vzduch pro ulehčení startu motoru za chladného počasí. Motor je vybaven dekompresorem.

Palivový systém. Z palivové nádrže je nafta vedena potrubím, opatřeným uzavíracím kohoutem, přes usazovací čistič k dopravnímu čerpadlu, které je pístové a je poháněno vačkou od vstřikovacího čerpadla. Odtud je nafta dále dopravována přes dvojstupňový čistič paliva do vstřikovacího čerpadla, které ji vytlačuje vstřikovacími trubkami do vstřikovačů. Palivo je pak vstřikováno 6otvorovými (0,35 mm) tryskami do spalovacích komůrek ve dnech pístů. Přebytečná nafta se odvádí od vstřikovacího čerpadla a vstřikovačů potrubím zpět do palivové nádrže.

Čistič paliva je dvojstupňový a je upevněn na levé spodní a zadní části motorové skříně. Jako filtračních elementů je v obou stupních (hrubého a jemného čištění) použito papírových vložek různé filtrační schopnosti.

Vstřikovací čerpadlo je řadové, s proměnlivým koncem dodávky paliva. K usnadnění spuštění v zimním období slouží přídavné spouštěcí zařízení montováno na vstřikovací čerpadlo. S náhonem je čerpadlo spojeno stavitelnou křížovou spojkou. Čerpadlo má vlastní olejovou náplň pro mazání.

Regulátor je mechanický, výkonnostní. Je uložen ve skřínce, spojené s tělesem vstřikovacího čerpadla. Regulace dodávky se provádí ruční pákou pod volantem nebo pedálem, ovládaným pravou nohou.

Čistič vzduchu je umístěn na kapotě motoru. Sestává z předčističe se skleněným prachojemem a vlastního čističe vzduchu s olejovou náplní. Nasávaný vzduch vstupuje axiálně do pláště cyklónového předčističe, umístěného na pravé straně motoru nad kapotou (vedle výfuku). Těžší zrnka prachu jsou setrvační sílou v rotujícím proudu vzduchu vháněna otvorem do prachojemu, kde se usazují. Proud vzduchu zbavený hrubých nečistot, prochází vstupním hrdlem nádoby čističe přes lopatkový rozvaděč. Lopatky jsou částečně ponořeny do olejové náplně čističe. Zde je vzduch zbavován zbytků nečistot. Proud vzduchu strhává olej sebou a zaplavuje jím vložku odrazového talíře. Olejová mlha se odlučuje od vzduchu na povrchu vložky. Tím je proud vzduchu zbaven nečistot a oleje a vstupuje z vnitřní části vložky do sacího potrubí motoru.

Mazací systém je tlakový, oběžný se suchou skříní. Oběh motorového oleje v motoru zajišťuje dvojité paralelně pracující zubové čerpadlo. První čerpadlo nasává stékající olej přes sací koš ze dna klikové skříně motoru a tlačí jej do olejové nádrže na pravé straně motorové skříně. Druhé olejové čerpadlo nasává olej z nádrže a tlačí jej přes dvoustupňový čistič oleje do rozváděcích olejových kanálů ve stěnách skříně motoru k hlavním ložiskům klikového hřídele. Provrtaným klikovým hřídelem se dostává olej k ojničním ložiskům. Ložiska vačkového hřídele jsou mazána olejem přiváděným rozvodovými kanály ve stěně motorové skříně. Trubkami je olej přiveden k jednotlivým hlavám válců k mazání vahadel a ventilů. Olej stékající otvory v hlavách válců a motorové skříně maže ventilový rozvod (táhla a zvedáky). Olejová mlhovina, vznikající rozprášením stékajícího oleje z hlavních a ojničních ložisek, maže stěny vložek válců a otočné uložení pístních čepů. Nalévací hrdlo je umístěno na olejové nádržce na pravé straně motorové skříně. Odvětrací otvor motoru je umístěn na pravé straně motoru na bočním víku.

Čistič oleje je upevněn na levé straně motorové skříně. Sestává z plnoprůtokového hrubého sítkového čističe a z jemného papírového čističe. Hrubý čistič vybaven vložkou ze sítkových kovových lamel, opatřenou stíracím hřebenem, který svými zuby zapadne do všech štěrbin mezi lamelami. Štěrbiny vložky jsou postupně pročišťovány kolem dokola tím, že se vložka při každém vyšlápnutí pedálu spojky pootočí.

Chladící systém je vodní s nuceným oběhem. Na horní části přední stěny motorové skříně je upevněno odstředivé vodní čerpadlo, zajišťující cirkulaci vody. Je poháněno současně s dynamem klínovým řemenem od řemenice nasazené na klikovém hřídeli. Na náboji řemenice je upevněn 6listový ventilátor, který je ukryt sběračem vzduchu upevněným na chladiči. Chladič je trubkové konstrukce, umístěn před motorem. Regulaci teploty vody zabezpečuje termostat (80 – 90 C) zařazen do odváděcího potrubí z motoru do chladiče.

Spouštěcí systém je elektrický. Pravotočivý, sériový elektromotor s napětím 12 V a výkonem 2,9 kW (4 k). Zasouvání pastorku je přes elektromagnetickou cívkou, která současně sepne hlavní proudový okruh spouštěče.

Elektrický systém. Dynamo je derivační, uzavřené, povrchově chlazené s napětím 12 V a výkonem 150 W. Poháněno je klínovým řemenem od řemenice klikového hřídele. V systému je olověná akumulátorové baterie s napětím 12 V a kapacitou 150 Ah, umístěná za motorem pod palivovou nádrží.

Výfukový systém je umístěn na pravé straně motoru. Tlumič je expanzní, vícekomůrkový, oválného tvaru, provedení svisle nahoru nebo horizontální spodní.

Spojka je jednolamelová (350 mm), suchá, vestavěná do setrvačníku. Přítlačnou sílu vyvozuje 12 vinutých pružin. K vypínání slouží pedál s pákovým mechanizmem ovládaný levou nohou řidiče. U pásového traktoru k vypínání spojky slouží ruční páka s mechanizmem ovládaná levou rukou řidiče.

Převodovka je předlohová s 5 rychlostními stupni vřed a 1 vzad. Výkon motoru je přenášen přes spojku na hřídel spojky, který je v stálém záběru s předlohovým hřídelem, na kterém jsou naklínována ozubená kola. Do těchto se zasouvají přesuvná kola drážkového hřídele. Zpětný chod se řadí přesuvným kolem, zabírajícím do vloženého kola zpětného chodu. Převodovka je ovládána pákou umístěnou vpravo pod volantem, procházející přístrojovou deskou. Rychlost traktoru s pneumatikami 13-28 (účinný poloměr 640 mm) rychlost traktoru s pásy (účinný poloměr 395 mm) při jmenovitých otáčkách motoru (1500 min-1) uvádí tab.1.

Zadní náprava a koncové převody. Skříň rozvodovky je společná se skříní převodovky. Je v ní zamontován kuželový převod s diferenciálem se zubovou spojkou uzávěrky diferenciálu a čelní soukolí koncových převodů. Uzávěrka diferenciálu se ovládá mechanicky, pákou na levé straně za sedadlem řidiče. Ke skříni rozvodovky jsou přišroubována pouzdra zadní nápravy.
Skříň rozvodovky pásového traktoru je společná se skříní převodovky. Je v ní zamontován kuželový převod se dvěma směrovými spojkami a čelní soukolí koncových převodů. Ke skříni rozvodovky jsou přišroubována pouzdra zadní nápravy.

Přední náprava sestavena ze dvou litinových polonáprav, uložených výkyvně na čepu v konzole přední nápravy. Je odpružena listovým perem, které je ve středu připevněno objímkou k čepu konzoly a v ramenech polonáprav. Nástavce nápravy na kterých jsou namontována přední kola, jsou v otvorech polonáprav posuvně nastavitelné do čtyř poloh, ve kterých jsou zajištěny pérem proti otáčení a stažením otvoru polonápravy šrouby proti jejich posuvu. Ve svislé válcové části nástavce je uložen, dole na kuželovém ložisku a nahoře v jehlovém ložisku, otočný čep s nábojem kola. V levém předním kole může být zamontován náhon rychloměru.

Podvozek pásového traktoru sestává z rámu, který tvoří dva válcované profilové uhelníky, které jsou svařeny a spojeny torzní tyčí uloženou pod spojkovou skříní. Uložením a spojením podvozku torzní tyčí jsou umožněny výkyvy pásu. Při najetí jednoho pásu na vyvýšeninu se tento zvedne, zatímco druhý pás si podrží normální polohu. Na horní straně podvozku je můstek, na kterém je uložena podpěrná kladka pásu a na dolní straně jsou uloženy čtyři pojezdové kola. Přední kolo je výkyvně uloženo a napínací vzpruhou, umístěnou na rámu podvozku, je možno regulovat napnutí pásu.

Vývodový hřídel. Od spojkového hřídele je přes kola stálého záběru poháněn předlohový hřídel, kterým je přes přesuvnou zubovou objímku poháněn vývodový hřídel a čerpadlo hydrauliky. Spojka vývodového hřídele je závislá, k její vypínání slouží pedál pojezdové spojky s pákovým mechanizmem ovládaný levou nohou řidiče.
Vývodový hřídel 540 min-1 má 6 drážkovou koncovku s průměrem 34,9 mm (1⅜ inch), v souladu s ISO 500. Při jmenovitých otáčkách motoru (1500 min-1) jsou otáčky vývodového hřídele 562,5 min-1.
Řemenice. Od spojkového hřídele, který má na drážkách posuvně uloženo ozubené kolo, je přes dva páry ozubených kol poháněna řemenice. Posuvné kolo je do záběru zasouváno ruční pákou, umístěnou na levé straně pod přístrojovou deskou. Spojka řemenice je závislá, k jejímu vypínání slouží pedál pojezdové spojky s pákovým mechanizmem ovládaný levou nohou řidiče. Řemenice je umístěna na pravé straně spojkové skříně, před pravým zadním kolem. Průměr řemenice je 300 mm, šířka 180 mm a při jmenovitých otáčkách motoru (1500 min-1) jsou otáčky řemenice 978,3 min-1.
Hydraulický systém se skládá z čerpadla se sacím košem umístěného na dně skříně koncových převodů, rozvaděče, zvedacího mechanizmu a z ovládání. Olejové čerpadlo je čtyřpístové řadové s dutým vačkovým hřídelem, kterým prochází vývodový hřídel. Náhon čerpadla se ovládá pákou pro vývodový hřídel a vlastní čerpadlo se uvádí do činnosti páčkou na víku hydrauliky za sedačkou řidiče, která ovládá zubovou spojku mezi vývodovým hřídelem a dutým hřídelem čerpadla. Hydraulický systém ovládá tříbodový závěs prostřednictvím vnitřního jednočinného hydraulického válce ve víku hydrauliky. Páka ovládání je umístěna po pravé straně sedadla řidiče. Pracovní tlak 11,8 MPa (120 atp).

Tříbodový závěs je 2. kategorie, v souladu s ISO 730. Sestává z dolních táhel s napínáky, zvedacích táhel, ramen hydraulického zvedacího zařízení a horního táhla. Dolní táhla jsou opatřena kulovými klouby. Napínáky dolních táhel slouží k vymezení bočního výkyvu dolních táhel v celém rozsahu zdvihu tříbodového závěsu. Zvedací táhla spojují dolní táhla s rameny hydraulického zvedacího zařízení. Pravé zvedací táhlo je stavitelné pomocí kličky, kuželového převodu a šroubu. Horní táhlo je na obou koncích opatřeno kulovými klouby a je plynule nastavitelné. Zvedací síla na konci dolních táhel tříbodového závěsu v celém rozsahu zdvihu je 11,8 kN (1200 kg).

Výkyvné táhlo je stranově nastavitelné do 7 poloh, kolem čepu na podélním ramenu pevné lišty.

Závěs pro přívěs je odpružená vidlice výškově nastavitelná do 3 poloh, s výškou nad podložkou od 655 do 805 mm. Rozteč jednotlivých poloh hubice je 50 mm. Vidlice je připevněná ke skříni koncových převodů.

Řízení kolového traktoru je mechanické, samosvorné, provedeno šroubovým převodem, který je uložen v olejové lázni ve skříni řízení. Odlitá dvoudílná skříň řízení je namontována na převodové skříní. Pohyb na přední kola se přenáší volantem, šroubem a maticí, klikovým a pákovým mechanizmem a dále prostřednictvím řídících tyčí pro každé kolo samostatně.
Řízení pásového traktoru je přes dvě ruční páky. Pohyb těchto pák se přenáší na lamelové spojky, které jsou uloženy na obou drážkovaných hřídelích diferenciálu na bocích skříně koncových převodů. Spojky jsou suché 8lamelové, průměr 280/210 mm. Jsou-li páky v přední poloze, jsou obě spojky zapnuty a oba pásy se po zařazení rychlosti pohybují. Pohybem páky dozadu se vypne buď pravá nebo levá spojka a tím se zastaví žádaný pás, traktor zatáčí. Na vnějších plochách spojkových bubnů jsou namontovány pásové brzdy ovládané pedály zvlášť pro pravý a levý pás. Po rozpojení spojky žádaného pásu se současným přibrzděním nebo úplným zastavením pásu se dosáhne menších poloměrů zatáčení.

Provozní brzdy (nožní) jsou suché, čelisťové, umístěné na bocích skříně koncových převodů. Čelisti, na kterých je přinýtováno brzdové obložení, jsou zakotveny v držáku čelistí a jsou rozevírány brzdovými zámky. Třecí plocha brzdového obložení působí na vnitřní průměr brzdových bubnů (220 mm, šířka obložení 80 mm), nasazených na drážkovaných hřídelích diferenciálu. Brzdy jsou ovládány mechanicky dvěma pedály, umístěnými vedle sebe a umožňují brzdit každé kolo zvlášť.

Parkovací brzda (ruční) je suchá pásová, působící na vnějším průměru brzdových bubnů (250 mm, šířka obložení 50 mm). Ovládána je mechanicky, pákou s rohatkou a západkou, která je vlevo od sedadla řidiče.
Pro provozní a parkovací brždění pásového traktoru se používají směrové brzdy ovládány pedály pravou a levou nohou řidiče současně. Pedály jsou opatřeny zuby, do nichž zapadají západky. Toto zařízení nahrazuje parkovací brzdu.

Brždění přívěsu je jednohadicové, vzduchotlakové. Sestává z kompresoru (vrtání 50 mm, zdvih 40 mm), odlučovače oleje (plniče pneumatik), regulátoru tlaku, vzduchojemu (20 l), tlakoměru, brzdového ventilu a spojkové hlavice. Pracovní tlak 490 kPa (5 atp).

Přední kola jsou řídící a jejich rozchod je možné nastavit do 3 poloh. Změna rozchodu se provádí posouváním nástavců předních kol.

Zadní kola jsou hnací a jejich rozchod je možné plynule měnit. Nastavení jednotlivých rozchodů se provádí posunem náboje kola po hřídeli polonápravy.

Kabina je odnímatelná a skládá se ze samostatné ocelové kostry a z ocelových plechů. Kabina je třístěnná, bez zadní stěny. Přední průhledná část je zasklena bezpečnostním sklem a opatřena elektrickým stěračem a sluneční clonou. Na obou bočních stěnách jsou otevíratelná okna, která tvoří dvě posunovatelná bezpečností skla. Zadní stěna tvoří vstup do kabiny a je možno ji zakrýt pogumovanou plachtou se čtvercovým průhledem. Plachta se dá snadno spustit nebo srolovat a uchytit pomocí řemínků pod zadní část střechy. Střecha kabiny, tvořená pogumovanou plachtou, se dá v pření části pro lepší větrání otevřít. Kabina není dostatečně pevná aby ochránila řidiče při převrácení traktoru.

Přístrojová deska má namontovány kontrolní přístroje a páčky ve dvou řadách. V horní řadě jsou od levé strany umístěny: kontrolní žárovka dálkových světel – modrá, kontrolní žárovka dobíjení – červená, spínací skříňka se čtyřmi polohami, přepínač ukazatelů směru, spínač žhavení, hlídač žhavení (kontrolní odpor) a zásuvka pro montážní lampu. V dolní řadě jsou: rychloměr s počitadlem kilometrů, tlakoměr oleje (0 – 1569 kPa (0 – 16 atp)), teploměr chladící vody (40 – 120 C), ampérmetr (±20 A) a tlakoměr vzduchu (0 – 1569 kPa (0 – 16 atp)).

Sedadlo řidiče tvoří ocelová kostra s pérovou výpletí sedáku a opěradla, zavěšená na rovnoběžníkovém (paralelogramovém) mechanizmu s teleskopickým tlumičem. Polštáře sedadla jsou vyplněny trávou a potaženy koženkou. Sedadlo není výškově ani podélně nastavitelné. Sedadlo řidiče pásového traktoru tvoří ocelová kostra s pérovou výpletí sedáku a opěradla, pevně namontováno na víku hydrauliky. Polštáře sedadla jsou vyplněny trávou a potaženy koženkou.

Sedadla spolujezdců jsou umístěno za řidičem na levém i pravém blatníku. Vlastní sedadla jsou měkce čalouněna a opatřena madly.

Kapotování a blatníky. Motor je zakryt dělenou kapotou, kterou tvoří maska chladiče, horní kryt motoru navazující na palivovou nádrž a dva boční kryty. Přední světlomety (145 mm) jsou namontovány na konzolách upevněných po obou stranách masky chladiče. Přístrojová deska je připevněná k zadní části palivové nádrže. Zadní kola jsou zakryta blatníky. Traktor může být vybaven předními blatníky.
Barva kapoty, palivové nádrže, konzoly přístrojové desky, blatníků a těla traktoru je modrá nebo zelená. Mřížka masky chladiče, kola a závaží jsou béžová. Přední světlomety a koncová světla jsou černá. Výfuk je matně černý. Kabina traktoru je bledě šedá. Maska chladiče je ozdobená kovovým znakem Zbrojovky a svislým béžovým nápisem Diesel. Na obou stranách horního dílu kapoty je béžový nápis s označením traktoru.

Závaží zadních kol jsou upevněna k nábojům kol a to na každé kolo sada závaží o hmotnosti 400 kg, celkem 800 kg.

Modifikace. Kromě základních typů traktorů Zetor Super (později označovány jako Zetor 35 nebo Zetor 35 Super) byly řešeny i další modifikace, z nichž některé byly realizovány v podobě prototypů a některé z nich i v menších výrobních sériích. Přehled modifikací: Zetor Super P – pásový traktor s ocelovými pásy; Zetor Super P – kolový traktor s pohonem všech kol o stejné velikosti, řízený přibrzďováním kol (systém County) nebo kolopásový traktor v případě osazení kol pásy; Zetor Super – polopásový traktor.

Ing. Peter Pernis., Státní zkušebna zemědělských a lesnických strojů

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *