Z historie traktorů Zetor 50 Super

V minulém čísle Mechanizace zemědělství jsme přinesli podrobný technický popis traktoru Zetor 35 Super jenž byl vyráběn od roku 1956 do roku 1960. V tomto článku se budeme věnovat jeho výkonnějšímu bratrovi, který byl mezi zemědělci oblíbenější a vyráběl se až do roku 1968. Protože je tento model v řadě technických údajů shodný s modelem Zetor 35, rozebereme si podrobněji pouze ty konstrukční celky, které jsou rozdílné.

Motor je konstrukčně shodný jako u modelu Zetor 35. Rozdíly ve výkonu a další technická data jsou v tabulce.
Palivový systém, čistič paliva, vstřikovací čerpadlo, regulátor a čistič vzduchu jsou totožné jako u traktoru Zetor 35 Super.
Mazací systém je tlakový, oběžný. Zubové čerpadlo saje olej přes sací koš ze spodní části klikové skříně a tlačí jej přes dvojitý čistič do hlavního olejového kanálu. Odtud jde olej jednotlivými kanály k hlavním ložiskům klikového hřídele a otvory v něm provrtanými k ložiskům ojničním. Olejová mlhovina, vznikající rozprášením stékajícího oleje z hlavních a ojničních ložisek, maže stěny vložek válců a otočné uložení pístních čepů. Nalévací hrdlo je umístěno na pravé straně klikové skříně a tvoří současně odvětrací otvor motoru.
Čistič oleje je upevněn na levé straně motorové skříně. Sestává z plnoprůtokového hrubého sítkového čističe a z jemného papírového čističe.
Výfukový, chladící, elektrický a spouštěcí systém jsou totožné jako u Zetoru 35. Výjimkou je ventilátor chladiče, který je čtyřlistový a akumulátor jenž má vyšší kapacitu (165 Ah) a je umístěn za motorem pod palivovou nádrží. Tlumič je expanzní, vícekomůrkový, oválného tvaru, provedení svisle nahoru nebo horizontální spodní.
Spojka je dvojitá, vestavěná do setrvačníku. Skládá se z lamely (350 mm) pro pojezd traktoru a z lamely (280 mm) vývodového hřídele. Přítlačnou sílu vyvozují vinuté pružiny. K vypínání slouží pedál s pákovým mechanizmem ovládaný levou nohou řidiče. Při první fázi sešlápnutí vypne se nejprve spojka pojezdová, a to prostřednictvím vypínací vidlice, vysouvací objímky a tří vypínacích páček. Teprve při dalším (úplném) sešlápnutí pedálu vypne se prostřednictvím dalších tří páček spojka vývodového hřídele, přičemž spojka pro pojezd zůstává stále vypnuta. Postupného vypínání je dosaženo přesazením vypínacích páček.
Převodovka je předlohová s 4 rychlostními stupni vřed a 1 vzad v hlavní převodovce a se dvěma rozsahy (redukovaný a silniční) v redukční převodovce. Výkon motoru je přenášen přes dvojitou spojku dvěma spojkovými hřídeli. Hřídel spojky pojezdu je ve stálém záběru s předlohovým hřídelem, na kterém jsou naklínována ozubená kola. Do těchto se zasouvají přesuvná kola drážkového hřídele. Řazení 4. převodového stupně se provádí přesuvnou spojkou. Zpětný chod se řadí přesuvným kolem, zabírajícím do vloženého kola zpětného chodu. V zadní části spojkové skříně je redukční převodovka. Při zařazených silničních rychlostech je vstupní hřídel hlavní převodovky poháněn přímo od hřídele spojky pojezdu. Při zařazených redukovaných rychlostech je kroutící moment na vstupní hřídel hlavní převodovky přenášen přes dutý hřídel redukce se dvěma čelními převody. Převodovka je ovládána dvěma pákami. Páka hlavní převodovky je umístěna vpravo pod volantem, procházející přístrojovou deskou a páka redukční převodovky je na víku převodovky pod přístrojovou deskou.

Rychlost traktoru s pneumatikami 14-28 (účinný poloměr 670 mm) při jmenovitých otáčkách motoru 1650 min-1
Zadní náprava, koncové převody a přední náprava – tyto celky byly shodné u obou modelů.
Vývodový hřídel. Od dutého spojkového hřídele je přesuvným kolem poháněn vývodový hřídel a přesuvné hnací kolo čerpadla hydrauliky. Spojka vývodového hřídele je polonezávislá, k její vypínání slouží pedál pojezdové spojky s pákovým mechanizmem ovládaný levou nohou řidiče.
Vývodový hřídel 540 ot/min má 6 drážkovou koncovku s průměrem 34,9 mm (1⅜ inch), v souladu s ISO 500. Při jmenovitých otáčkách motoru (1650 ot/min) jsou otáčky vývodového hřídele 618,8 ot/min.
Řemenice je upevněna na zadní stěně převodové skříně. Může být stavěna do dvou poloh (podle požadavku směru otáček), vždy proti sobě pootočených o 180. Pohon řemenice je od vývodového hřídele přes kuželový převod. Průměr řemenice je 250 mm, šířka 160 mm a při jmenovitých otáčkách motoru (1650 ot/min) jsou otáčky řemenice 1306,3 ot/min.
Hydraulický systém se skládá z čerpadla se sacím košem umístěného na dně skříně koncových převodů, rozvaděče, zvedacího mechanizmu a z ovládání. Olejové čerpadlo je čtyřpístové řadové s dutým vačkovým hřídelem, kterým prochází vývodový hřídel. Náhon čerpadla se ovládá páku pro vývodový hřídel a vlastní čerpadlo se uvádí do činnosti páčkou na víku hydrauliky za sedačkou řidiče, která ovládá zubovou spojku mezi vývodovým hřídelem a dutým hřídelem čerpadla. Činnost hydraulického systému se skládá ze dvou funkčních okruhů – okruhu vnitřního a okruhu vnějšího. Vnitřní okruh (zvedací zařízení) je ovládáno pákou umístěnou po pravá straně sedadla řidiče a pákou rozvaděče hydraulického zařízení umístěnou na pravé straně za sedadlem. Vnější okruh je ovládán pákou rozvaděče hydraulického zařízení. Pracovní tlak 11,8 MPa (120 atp).
Vnitřní okruh ovládá tříbodový závěs prostřednictvím vnitřního jednočinného hydraulického válce ve víku hydrauliky a má tří základní polohy: řízená poloha, volná poloha a měkká poloha – protikluz. V rozmezí řízené polohy probíhá zvedání a spouštění. Této polohy se používá pro transport nářadí, případně pro výškové nastavení nářadí. Volná poloha se nastavuje při práci se všemi druhy nářadí. Tříbodový závěs se může volně pohybovat v celém rozsahu svého zdvihu. Měkká poloha (protikluz) je určena k trvalému nadlehčování neseného nářadí určitou silou. Při této poloze nastává zvýšení adhezní hmotnosti vlivem přenesené části hmotnosti nářadí na hnaná kola a nadlehčením přední části traktoru. Zvedací síla na konci dolních táhel tříbodového závěsu v celém rozsahu zdvihu je 11,8 kN (1200 kg).
Vnější okruh má na zádi traktoru jednu rychlospojku k vnějším jednočinným válcům. Páka vnějšího okruhu má dvě polohy: vypouštění z hydraulického válce; plnění hydraulického válce. Pracovní tlak 11,8 MPa (120 atp).
Tříbodový závěs je 2. kategorie, v souladu s ISO 730. Sestává z dolních táhel s napínáky, zvedacích táhel, ramen hydraulického zvedacího zařízení a horního táhla. Dolní táhla jsou opatřena kulovými klouby. Napínáky dolních táhel slouží k vymezení bočního výkyvu dolních táhel v celém rozsahu zdvihu tříbodového závěsu. Zvedací táhla spojují dolní táhla s rameny hydraulického zvedacího zařízení. Pravé zvedací táhlo je stavitelné pomocí kličky, kuželového převodu a šroubu. Horní táhlo je na obou koncích opatřeno kulovými klouby a je plynule nastavitelné.
Výkyvné táhlo je stranově nastavitelné do 7 poloh, kolem čepu na podélním ramenu pevné lišty.
Závěs pro přívěs je odpružená vidlice výškově nastavitelná do 3 poloh, s výškou nad podložkou od 685 do 835 mm. Rozteč jednotlivých poloh hubice je 50 mm. Vidlice připevněná ke skříni koncových převodů.
Řízení, brzdy provozní i parkovací, stejně jako brždění přívěsu jsou stejné u Zetoru 35 i 50. Výjimkou je širší brzdové obložení (průměr 220 mm, šířka 70 mm) u Zetoru 50 Super.
Kabina je shodná u obou typů. Výjimkou je jiná barva tlumiče výfuku (Zetor 35 černý, Zetor 50 stříbrný) jiná přístrojová deska a sedadlo řidiče.
Přístrojová deska má namontovány kontrolní přístroje a páčky ve dvou. V horní řadě je od levé strany umístěno: spínací skříňka se čtyřmi polohami, tlakoměr oleje (0 – 1569 kPa (0 – 16 atp)), ampérmetr (±20 A, na přání) a tlačítko spouštěče. V dolní řadě jsou: sdružený panelový přístroj, zásuvka, teploměr chladící vody (40 – 120 C), přepínač ukazatelů směru a tlakoměr vzduchu (0 – 1569 kPa (0 – 16 atp)). Sdružený panelový přístroj obsahuje počítač motohodin (1 motohodina je 100 000 otáček klikového hřídele), otáčkoměr (0 – 2300 min-1), kontrolní žárovky nabíjení, volná kontrolka, dálkových světel a směrových světel.
Sedadlo řidiče je plechový výlisek lastúrovitého tvaru, odpružené 4 tažnými pružinami v rovnoběžníkovém (paralelogramovém) závěsu s třecími tlumiči. Odpružení se seřizuje podle hmotnosti řidiče od 40 do 120 kg. Sedadlo je nastavitelné horizontálně do tří poloh. Je polštářováno snadno snímatelným lastexovým polštářem a doplněno odklápěcím čalouněným opěradlem.
Modifikace Kromě základního typu traktoru Zetor 50 Super byla vyráběna i jeho polopásová modifikace.
Další unifikované řady traktorů Zetor
V průběhu 60. let vývoj na světových trzích signalizoval trend zvyšování výkonů u traktorů. Proto Výzkumný ústav traktorů zahájil práce na vývoji nové řady traktorů označené jako UŘ II s předpokládaným výkonem od 58,8 do 117,7 kW (80 – 160 k). Řešení bylo realizováno v československo–polské spolupráci. V roce 1962 vzniklo Československo-polské středisko pro výzkum a vývoj traktorů se sídlem v Zetoru, jehož úkolem bylo navrhnout a připravit pro sériovou výrobu tuto novou výkonovou řadu traktorů jejíž výroba byla realizována společně pod značkou Zetor a Ursus. Řada nových prvků a řešení tehdy postavila Zetor na přední místo mezi světovými výrobci traktorů, hlavně v oblasti pracovního prostředí řidiče. Od roku 1968 byly do sériové výroby postupně zavedeny traktory – Zetor Crystal 8011, Zetor Crystal 8045, Zetor Crystal 120 11, Zetor Crystal 120 45 a Zetor Crystal 160 45. V roce 1977 začalo postupné převedení výroby do slovenského podniku Závody ťažkého strojárenstva Martin, kde jsou další typy těchto traktorů vyráběny i v současné době pod označením ZTS.

Ing. Peter Pernis, SZPLS Praha Řepy

Komentáře ke článku 1

  • Harry

    Docela zajímavé, ale pro můj účel nedostačující. Zakoupil jsem od jednoho starého pána Zetor Super 35 s papíry a celý bych jej chtěl zrenovovat do perfektního stavu jako veterána ZS35 . Jsou na něm již některé prvky z ZS50 . Proto bych rád sehnal někde podrobnější srovnání obou strojů. Nemohli by jste mi poradit popř. pomoci. Moc Vám děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *