Z nového areálu na výstavu

Myslím, že není zemědělce, který si při cestě z Prahy směrem na Brno na 11. kilometru dálnice nevšiml nové haly, před níž je vystavena zemědělská technika. V ní sídlí společnost RCG-Agromex zemědělská technika, s. r. o. Co je a bude náplní její činnosti, to jsme se dozvěděli při oficiálním otevření nového střediska a následně i na veletrhu Techagro.

Zahájení činnosti společnosti v novém středisku proběhlo v pátek 26. března a to za účasti všech partnerů a spolupracovníků. Během akce jsme si mimo jiné mohli prohlédnout celý areál a seznámit se se vznikem a aktivitami firmy.

Nově v Modleticích
Získat a přesvědčit důvěrou – v tomto duchu se nesly projevy všech vystupujících během slavnostního zahájení provozu střediska RCG-Agromex v Modleticích.
Jak je již z názvu společnosti patrné, založili ji společně dvě firmy. Jednou z nich je německá RCG, druhou pak český Agromex.
„Naše firma RCG-Agromex, s. r. o., dodává špičkové zemědělské stroje, zajišťuje originální náhradní díly na námi dodávanou techniku, použité stroje v prvotřídní kvalitě, záruční a pozáruční servis, lakování nadrozměrných předmětů, kvalitní zahradní techniku a samozřejmě i alternativy financování námi dodávaných strojů. Společnost Agromex, s. r. o., působí v oblasti obchodu se zemědělskou technikou od roku 1992. V roce 2003 se spojila se silným německým partnerem RCG (Raiffeisen Central-Genossenschaft), který je jednou z největších společností zabývajících se výrobou a prodejem širokého sortimentu techniky a služeb pro zemědělství na německém trhu. Vznikla společnost RCG-Agromex, která se přestěhovala do nově vybudovaného moderního prodejního a servisního střediska zemědělské a zahradní techniky přímo u dálnice D1, exit 11. Na ploše více než 20 000 m2 se nachází moderní servisní hala, sklad náhradních dílů napojený na centrální počítač celé skupiny RCG, moderní lakovna, mycí box, prodejní prostory a venkovní výstavní plocha. V tomto novém středisku nabízíme prodej a kompletní servis traktorů a sklizňových strojů Fendt, stroje na zpracování půdy a secí stroje Rabe, postřikovače RTS a sklízecí techniku Claas. Dále specializovanou profi zahradní techniku Gutbrod, Sabo, Stihl, Viking a vysokotlaké mycí zařízení od firmy Dibo,“ to byla slova jednatele společnosti RCG-Agromex Ing. Josefa Šedivého, abychom si mohli udělat základní představu o činnosti firmy. Ve skutečnosti si však před sebe klade společnost mnohem více úkolů. Kromě zmiňovaných značek strojů se totiž RCG-Agromex stává součástí systému AGCO Trader. To firmě umožňuje, ale také ji zavazuje k provádění oprav, a následně k prodeji použitých strojů všech značek koncernu.

Jak to začalo
Abychom pochopili, proč došlo ke spojení RCG a Agromexu, je třeba se vrátit o několik let zpět.
Historie společnosti RCG překračuje 50 roků, kdy ji v Německu založily tři distribuční společnosti, které se zabývaly obchodem se zemědělskými komoditami a potřebami pro zemědělce včetně prodeje a servisu techniky. Cílem nově vzniklé společnosti bylo poskytovat veškeré služby komplexně a ve všech střediscích a pobočkách v plné výši. Postupem času vznikaly další pobočky. V současné době společnost působí po celém území Spolkové republiky Německo.
Agromex, s. r. o., vznikl 1992 pod vedením jednatele Ing. Josefa Šedivého a od svého vzniku prodával jak nové, tak i použité stroje. S obchodem se zemědělskou technikou měl již zkušenosti, neboť jednatel společnosti dovezl již v roce 1985 za svého působení ve vedení tehdejšího zemědělského podniku jednu z prvních řezaček Claas. Tehdy ing. Šedivý řídil podnik se 1500 zaměstnanci o výměře 3500 ha.
Hlavní součástí sortimentu Agromexu byly sklizňové stroje Claas a traktory Fendt. Právě během obchodu s ojetými stroji těchto, ale i jiných značek došlo k odstartování spolupráce se společností RCG. V té době Josef Šedivý v oblasti jetých strojů úzce spolupracoval s Guido Ottensem, zástupcem RCG, který tvrdil a neustále říká, že české zemědělství bylo a je na vysoké úrovni.
Následně došlo k tomu, že nadnárodní koncern AGCO, který pod svými křídly chrání značky jako Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Valtra a další dospěl k názoru, že na východních trzích potřebuje zázemí pro kvalitní a odborný servis jimi vyráběných a dodávaných značek. Navíc se v té době loučí s bývalým importérem značky Fendt na české území, neboť ten se více zaměřuje na značku Claas, kde nyní figurují i traktory.
A protože AGCO velmi dobře spolupracuje s RCG a RCG velmi dobře spolupracuje s Agromexem, došlo právě ke vzniku společnosti RCG-Agromex a zahájení přímé spolupráce s celým koncernem AGCO.
„Působení společnosti RCG, potažmo RCG-Agromex není omezeno hranicemi, v současnosti je otevření nového centra u Prahy odrazovým můstkem směrem na východní trhy.“ Tak zhodnotil situaci předseda představenstva RCG Dr. Niklas, který se pro své pracovní vytížení jen výjimečně zúčastňuje podobných akcí. Svou účastí tak jen potrhl význam tohoto kroku.
I zástupce koncernu AGCO, který návštěvníkům slavnostního zahájení prezentoval možnosti nákupu ojetých strojů koncernových značek, vyjádřil přesvědčení, že spolupráce koncernu s nově vzniklou společností, bude pro obě firmy i zákazníky přínosem.

Fendt v RCG-Agromex
Právě na veletrhu Techagro 2004 v Brně byla mezi oběma společnostmi, tzn. společností Fendt, resp. AGCO a RCG-Agromex podepsána smlouva z níž plyne, že RCG-Agromex je od 1. dubna 2004 dovozcem strojů této značky.
K tomu nám Hermann Merschroth sdělil, že tuto změnu si vynutila především změna v prodejním sortimentu Claas. Zároveň připomněl velmi dobrou spolupráci s minulými importéry a to jak s Agroklasem, tak Agrallem, které obě velmi dobře reprezentovali značku Fendt.
Spolupráce s nynějším importérem vznikla na základě dlouholeté vynikající spolupráce se společností RCG, která dodává stroje Fendt na německý trh. Protože RCG má naši plnou důvěru, má naši důvěru také RCG-Agromex.
Přechodné období přesně specifikuje tiskové prohlášení k tomu vydané. V něm se říká, že AGCO bude do 30. června 2004 prodávat stroje značky Fendt prostřednictvím firem RCG-Agromex, s. r. o. a Agrall, a. s. Od 1. července 2004 pak exkluzivně prostřednictvím RCG-Agromex, s. r. o.

RCG v Německu i Česku
Heinz Schepergerdes, jednatel RCG Technik Meppen, nám k činnosti podniku v Německu řekl, že firma je již 50 let činná ve službách pro zemědělství, v dnešní době má více než 2000 spolupracovníků a její obrat dosahuje 3 miliardy eur. Společnost se skládá z několika divizí, hlavní z nich se zabývají jadrným krmivem, hnojivy a chemickými prostředky a zemědělskou technikou. Její úspěch podtrhuje prodej 400 kusů traktorů Fendt, což z ní dělá exklusivního partnera tohoto výrobce.
Díky zmíněné dlouhodobé spolupráci je schopna splnit veškeré požadavky kladené na importéra značky Fendt. Navíc k tomu bude do České republiky dodávat také půdozpracující stroje Rabe a postřikovače RTS. Tyto postřikovače jsou přímo výrobkem RCG Technik Meppen.
Jednatel RCG-Agromex ing. Šedivý k tomu dodává, že kromě traktorů Fendt, které samozřejmě tvoří základ značky, budou na český trh nově dodávány i sklízecí mlátičky a lisy tohoto jména. Do budoucna je možné počítat i s dalšími výrobky této značky. Mimo to to také budou veškeré ojeté stroje vyráběné koncernem AGCO. Mezi ojetými stroji to budou nadále i stroje značky Claas.
Prodejní a servisní místa v České republice, jsou v současnosti otázkou výběru, resp. vzniku. Koncem dubna budou zákazníci se stěžejní částí sítě seznámeni. Ještě blíže si celou firmu mohou prohlédnout během dnů otevřených dveří 7. a 8. května 2004.
V závěru našeho povídání nás zástupci společností seznámili s několika čísly: loni se jen v Německu prodalo 2200 kusů mlátiček, letos předpoklad činí jen do 2000 kusů. Celkem to loni v západní Evropě bylo 10 000 kusů, letos to bude jen na 8100 kusů mlátiček. Klesající trend nastoupil již před několika lety, nyní je však razantnější, takže se projevuje i na obratu jednotlivých výrobců. Proto je do budoucna pro koncern otázkou, jak dlouho bude schopen udržet výrobu dvou značek mlátiček, které mají jen malé technické rozdíly. Příčiny poklesu prodeje jsou zřejmé. Výkonnost nových strojů neustále stoupá, stoupá i roční využití strojů ve velkých podnicích. Zároveň s tím se snižuje zájem o obilí. Stejně tak se ve velké míře prodávají ojeté stroje, takže prodej nových je tím omezen. To je také jeden z důvodů, proč se RCG-Agromex bude věnovat jak novým, tak i ojetým strojům. Na druhé straně je třeba poznamenat, že v bývalých východních zemích tento trend zatím neplatí a prodej se s výkyvy pohybuje přibližně na konstantní úrovni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *