Z pole na farmu rychle a kvalitně

Společnost Liva Předslavice, ve spolupráci s firmami ZEFA Volary a Krone, uspořádala koncem května historicky první Den Krone na Šumavě, o němž jsme přinesli první informace v minulém čísle týdeníku Zemědělec. ZEFA Volary patří do uskupení majetkově propojených firem, které obhospodařuje téměř šest tisíc hektarů zemědělské půdy v horské a podhorské části Šumavy. Tato společnost se stala prvním referenčním podnikem v ČR využívajícím komplexní pícninářskou technologii společnosti Krone. Jejím dodavatelem je předslavická společnost, která také zajišťuje odborný servis a dodávky náhradních dílů.

Společnost Krone vyvinula a vyrobila během stoleté historie nespočetné množství strojů. „Jsme však jediná firma na světě, která má tak komplexně propracovanou sklizeň pícnin, počínaje žacími lištami, obraceči a shrnovači přes sklizeň píce lisy, sběracími vozy až po samojízdné modely, jako jsou žací stroj Big M II a řezačka Big X,“ řekl přítomným Ing. Mirko Remke, zástupce exportního oddělení značky Krone, do jehož kompetence spadá mimo jiné i Česká republika.
Na předvedení žacích lišt, obracečů a shrnovačů, o nichž jsme informovali minule, navázaly praktické ukázky lisů, sběracích vozů a samojízdné řezačky.
Lisy na kulaté balíky
Během Dne Krone byly předvedeny čtyři svinovací lisy: Round Pack s pevnou lisovací komorou, dva lisy Vario Pack s variabilní lisovací komorou a kombinovaný lis s baličkou Combi Pack s variabilní lisovací komorou. Poslední tři modely byly vybaveny řezáním MultiCut s řazením nožů po skupinách (0, 5, 7, 11, 15 a 17 podle toho, zda se lisuje seno, sláma nebo senáž). U všech lisů je osvědčené lisování pomocí obíhajících řetězových dopravníků, které dokáže hmotu dokonale stlačit. Model Round Pack má jeden dopravník, lis Vario Pack je vybaven již dvěma řetězovými dopravníky, které se otáčejí proti sobě a začínají s lisováním již od prvních otáček. Model Combi Pack je klasický lis na kulaté balíky usazený na rámu společně s integrovanou baličkou s dvojitým ovíjecím ramenem. Balíky ovinuté fólií se odkládají individuálně, lze je postavit na základnu, takže se v kopcovitém terénu nekutálejí. Při lisování sena či slámy, kdy se balíky neovíjejí fólií, je možné „usadit“ na pole dva balíky vedle sebe. Všechny modely mají sběrač široký 2,2 m, který zajišťuje šířku sbírání 1,95 m.
Prvním předvedeným lisem byl Round Pack 1250, který vytváří balíky o průměru 1,25 m. Lis je vybaven masivním spirálovým vkládacím rotorem a centrálním mazáním, může vázat do provázku i do sítě. Druhým předvedeným lisem byl model Vario Pack 1500 Multi Cut s průměrem balíků1 až 1,5 m, který se nastavuje hydraulicky pomocí komfortního ovládání. Lis je vybaven řezáním se 17 noži, jež zaručují minimální délku řezanky 6,4 cm. Jako třetí ukázal svou práci model Vario Pack 1800 Multi Cut, který může vytvářet balíky o průměru 1 až 1,8 m. Posledním předvedeným modelem byl kombinovaný lis s baličkou Combi Pack Multi Cut 1500 V s řezáním. Jeden balík se tvoří v komoře, druhý se ovíjí v baličce a tím dochází ke zdvojnásobení hmotnosti nákladu, který musí kombinace nést. Aby byla práce s lisem bezpečná, je vybaven brzděnou tandemovou nápravou. Balička nejvyšší třídy má rotující rameno a dva unášeče fólie pro šířky 750 nebo 500 mm.
„Pořizovací cena tohoto stroje se zdá řadě zákazníků relativně vysoká,“ řekl přítomným Ing. Filip Javorek, manažer prodeje společnosti Liva Předslavice, který se během Dne Krone věnoval technickým informacím o jednotlivých strojích. „Je třeba si ale uvědomit, že jde o plně vybavený variabilní lis s řezáním, brzděnou tandemovou nápravou, vázáním do sítě a automatickou baličkou s dvojitým rotujícím ramenem. Pokud by zákazník kupoval takto vybavené stroje zvlášť, dostane se na stejnou cenu jako u Combi Packu. Ten má však jednu zásadní výhodu: zapotřebí je jen jeden traktor, jeden šofér, jeden čas a tím i poloviční provozní náklady. Nesmíme zapomenout ani na to, že dvě pracovní operace při jedné jízdě přispívají k lepší kvalitě senáže.“
Sběrací vozy
Za posledním lisem vjely do řádků sběrací vozy Krone, které mají 39 nožů a těžký spirálový vkládací rotor se 78 vkládacími hvězdicemi, takže na každý nůž připadají dvě hvězdice. Mezi boční plochou hvězdice a plochou nože je rozteč jen 4 až 4,5mm dle modelu vozu, teoretická délka řezanky činí 37 až 40 mm, šířka sbírání je 1,9 m. Společným znakem sběracích vozů Krone je podle Ing. Filipa Javorka vyspělá konstrukce, dlouhá životnost a provozní spolehlivost.
Jako první předvedl práci Titan R/54 GL – vůz s těžkým řezným rotorem, nástavbou o objemu 54 m3 při středním stlačení a klasickými „vraty“ bez rozdružovacích válců (GL). Předváděný model má v loňské sezóně za sebou přes 1800 ha, z toho 1500 ha senáže. Nápravy senážních vozů Krone mohou být odpružené buď hydropneumaticky nebo listovými pery, standardem u většiny modelů je řiditelná náprava a flotační pneumatiky. Dalším předvedeným sběracím vozem byl model 6XL s rozdružovacími válci (GD). Ložný objem je 67 m3 při středním stlačení, stěny jsou vůči podlaze v kolmé poloze, takže nedochází k sesedávání a setřásávání materiálu. To je důležité pro vyprazdňování, neboť podlahový dopravník se nepřetěžuje. K přednostem patří automatické napínání podlahového dopravníku, dostatečně dimenzovaná náprava a odpružení klasickými listovými pery nebo hydropneumaticky. Minimální příkon tažného prostředku se pohybuje od 140 do 160 koní. S traktorem Case IH CVX 1195 tvoří vyváženou kombinaci, ZEFA Volary s podobným vozem sklidí za rok 1000 ha trvalých travních porostů na senáž.
Model XL vystřídal vůz Krone ZX 40 GL o objemu nástavby 65 m3, který je určen nejen pro sběr zavadlé píce, ale i k přepravě materiálu od sklízecích řezaček všech výkonových kategorií. Základem konstrukce je masivní rám, který snese velké zatížení a robustní sběrač s velkou světlostí. Srdcem výkonného řezání je těžký rotor, samozřejmostí je odpružená řiditelná náprava s flotačními pneumatikami, automatické napínání řetězů podlahového dopravníku a komfortní ovládání. Konstrukce vozu, zejména převodovky, umožňuje agregaci i s traktory o výkonu až 300 koní, v této kombinaci dosahuje souprava extrémních výkonů.
Samojízdné řezačky Big X V8
Firma Krone nabízí samojízdné řezačky až do výkonu atakujícího hranici 1000 koní. Shodnými znaky všech modelů zůstává konstrukce vkládacího a řezacího ústrojí. K dispozici je šest vkládacích válců (vkládací dráha činí 0,82 m), u nichž může obsluha plynule nastavovat rychlost vkládání. Samozřejmostí je detektor kovů, dalším ochranným prvkem před kameny může být zařízení Rock Protect. Řezací buben o šířce 0,8 m a průměru 0,66 m se u jednotlivých modelů liší počtem řezacích nožů uložených do tvaru písmene V. V základním provedení může být osazen 20 až 36 řezacími noži, zajímavou alternativou je tzv. bioplynový buben se 40 řezacími noži. Nechybí drticí válce se 123 zuby, které jsou určeny pro trhy USA a standardní kukuřičné provedení pro Evropu se 144 zuby. Pro sklizeň obilovin metodou GPS nabízí výrobce drticí válce se 166 zuby pilovitého profilu. Průměr válců je 0,25 m, diference otáček 20 nebo dokonce 40 %.
Liva Předslavice provozuje ve službách dvě samojízdné řezačky Krone Big X V8, jejichž výkon se při senážování pohybuje v rozmezí 50 až 80 ha za den a jedna z nich byla předvedena i ve Zbytinách. Je vybavena motorem Daimler Chrysler o výkonu 605 koní a řezacím bubnem s 28 noži. Délka řezanky se nechá nastavit od 4 do 22 mm. Vybavena byla sběračem Easy Flow 3001 pro sběr zavadlé píce z řádků. Sběrací adaptér je tvořen sběračem s nepohyblivými unášeči sběracích prstů, průměr drátů je 6,3 mm. Další součástí konstrukce je přidržovací válec o velkém průměru a vkládací průběžný šnek s pevnými vkládacími prsty uprostřed. Kopírování umožňují dvě čelní a jedno prostřední kopírovací kolečko. Samozřejmostí je možnost agregace s kukuřičnými adaptéry Easy Collect o záběru 8 až 14 řádků, nebo diskovou žací lištou pro přímou sklizeň X – Disc o záběru 6,2 m. Standardem řezaček Krone je plynulý pojezd s rozsahem 0 až 40 km/h, pohon všech kol, komfortní klimatizovaná kabina a mnoho volitelného příslušenství.
Samojízdná řezačka Krone uzavřela předvádění celého spektra produktů značky Krone pro sklizeň píce. Vzhledem k tomu, že doba pokročila, rozjela se večer většina strojů ke svým majitelům, aby mohla již druhý den zasáhnout do sklizně senáže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *