Za Deutz-Fahrem do praxe

Zdaleka ne každého čtenáře určitě uspokojí informace získané na různých předváděcích akcích, výstavách a veletrzích. I údaje uvedené v propagačních materiálech nebo čísla nejrůznějších srovnávacích testů mohou být někdy zavádějící. Nejcennější jsou proto zkušenosti získané přímo od uživatelů strojů. O poznatky těch, kteří na svých farmách vsadili na značku Deutz-Fahr, bychom se s vámi rádi rozdělili. Proto jsme navštívili tři provozy hospodařící v poněkud odlišných podmínkách a různými technologiemi.

Upoutá designem i výkonem
První naší zastávkou byla farma Ivo Kubíčka v Olšanech u Prostějova. Po mnoha letech zemědělské praxe v různých funkcích se rozhodl v roce 1992 Ivo Kubíček osamostatnit a se svými dvěma společníky založil sdružení, hospodařící zpočátku na 200 hektarech zemědělské půdy. Dnes již obhospodařují tradičním způsobem dvojnásobek se zaměřením na klasické plodiny – pšenice, ječmen, cukrovka, mák, hrách a kukuřice na zrno. Se zvýšením obhospodařované výměry se stalo nutností dovybavení farmy zemědělskou technikou a její postupná modernizace. Proto Ivo Kubíček zvolil v roce 1997, s pomocí úvěru banky Sparkasse, značku traktorů Deutz-Fahr, které nahradily dosluhující traktory s nižší výkonností. Již před několika lety ho totiž upoutaly svým designem, hodícím se spíše pro 21. století. Dalším důvodem bylo navázání na rodinnou tradici, jelikož na rodinné farmě pracoval traktor Deutz již před mnoha desítkami let. Velkým argumentem bylo také pohodlí, které zaručuje kabina traktoru i obsluze většího vzrůstu. Navíc hlučnost v kabině se dá bez přehánění přirovnat k jízdě moderním osobním automobilem.
Ale ani ten největší komfort by samozřejmě nenahradil odpovídající výkon traktoru. Ten je však u traktorů Deutz-Fahr více než uspokojivý. S traktory Agrotron 150, na farmě pracují dva, provádí obsluha bez problémů střední i hlubokou orbu na těžkých půdách pětiradličným pluhem a jak řekl Ivo Kubíček, traktory si „pouze hrají“. Uspokojivá je i spotřeba pohonných hmot. Při střední orbě vychází zhruba na 12,5 l/ha. V loňském roce přibyl na farmu další přírůstek do rodiny Deutz-Fahr, traktor Agrotron 120 MK 3 s odpruženou přední nápravou i kabinou a výkonem 120 koní. V pohodlí a klidu snad ještě větším než u Agrotronu 150 zvládá obsluha za tónů stereo hudby osít 6 m kombinací až 50 hektarů za den, takže člověk pamatující práci na starých typech traktorů si jde do kabiny Agrotronu „vlastně odpočinout“. Kromě malých běžných závad nenarazil Ivo Kubíček za čtyři roky užívání traktorů na podstatný problém a za jeho mechanizací se na silnicích kromě znalců techniky otočí často i osoby něžného pohlaví a to také není zanedbatelný argument.

Za šest let nezklamal
Rodinná farma Jiřího Minaříka v Blučině zahájila svoji činnost v roce 1992 na 17 hektarech restituované půdy. Začátky nebyly jednoduché. S jedním zastaralým traktorem a koňským potahem neměla farma v očích mnohých před sebou nijak oslnivou budoucnost. Postupně se však výměra obhospodařované půdy rozrůstala až na 110 hektarů. V roce 1995 došlo ke koupi sklízecí mlátičky Deutz-Fahr s výkonem 160 koní na osmiletý úvěr u rakouské banky Sparkasse. Byl asi nejvyšší čas, protože v následujících dvou letech již farma hospodařila na 420 hektarech orné půdy. Tuto výměru sklízecí mlátička Deutz-Fahr již šest sezón bez poruchy zvládá a ještě je využívána k výpomoci v okolí hospodařícími subjekty.
Na rozdíl od předchozí farmy zde upřednostňují před setím ozimů, hlavně pšenice (případně slunečnice) bezorebný způsob přípravy půdy s diskováním, vláčením a přípravou podmítači se setím 6 m diskovým secím strojem. Orba se provádí pouze před setím jarních ječmenů. Obilniny zaujímají výměru zhruba 300 ha, dalších 120 ha připadá na olejniny. Jako tažnou sílu používá Jiří Minařík tři menší traktory značky Zetor a po dobrých zkušenostech se sklízecí mlátičkou se přiklonil i k traktoru Deutz-Fahr Agrotron 150 Exclusiv. Ten má za sebou přibližně 3000 motohodin. Svého majitele zatím nikdy nenechal na holičkách. Jedinou závadou, která vůbec stojí za zmínku, byla porucha elektronického boxu hydrauliky. Díky kvalitnímu servisu firmy Kaber, mimochodem dodavatele techniky, na kterého jsme slyšeli jen chválu, byla však do hodiny odstraněna. Jiřímu Minaříkovi se výrobky Deutz-Fahr zalíbily již na výstavách před deseti lety. Po získání praktických zkušeností s jejich bezproblémovým užíváním nevidí sebemenší důvod ke změně značky ani do budoucna.

Kvalitně i v těžších podmínkách
Poslední zastávkou na naší výpravě za Deutz-Fahrem byla farma Samostatně hospodařících rolníků v Lipově na Hodonínsku. Vznikla na jaře 1996 a začínala prakticky z ničeho. Jelikož se zaměřuje na živočišnou výrobu, nosným programem je chov krůt (produkce 300 tun ročně) a doplňkově výkrm brojlerových kuřat (90 tun ročně), bylo nutné vybavit stáje novou technologií, protože firmě byly vydány pouze holé stáje. Volba padla na technologii Big Dutchman. Stejně tak muselo nutně dojít k obnově techniky zabezpečující rostlinnou výrobu. Navrácená opotřebovaná mechanizace byla totiž zralá k odpisu ještě před oficiálním zahájením činnosti. Z úvěru získaného u banky Sparkasse byl zakoupen traktor Agrotron 6.45 Exclusiv, rozmetadlo Rau, radličkový podmítač Farmet, secí exaktor Horsch a některé další stroje. Farma začínala hospodařit na 96 hektarech několik let neobdělávané půdy získané delimitací od státního statku. Dnes je výměra několikanásobně větší, pohybuje se kolem 460 hektarů. Jde však většinou o těžkou půdu horší bonity, takže jak uvedla ing. Jiřina Jirková, orientují se hlavně na tradiční plodiny, které nejsou náročné na obdělávání – obiloviny, kukuřici, řepku a slunečnici. Při použití bezorebného setí byly počáteční výnosy nízké, v letošním roce už dosáhly výnosy obilovin 57 q/ha. V loňském roce zakoupili v Lipově další traktor Deutz-Fahr Agrotron 150 Premium s odpruženou nápravou a kabinou. Letos se po zkušenostech z minulých let rozhodli pro koupi sklízecí mlátičky. I v tomto případě uspokojila požadavky značka Deutz-Fahr Topliner 4075 – Ballance, jelikož farma hospodaří na svažitých pozemcích a potřebovala mlátičku s mláticím vyrovnávacím systémem. František Čerešňák, který absolvoval se sklízecí mlátičkou celou letošní sklizeň, nenarazil po celou dobu na žádné závažné problémy. I částečně polehlé porosty byly sklizeny s minimálními ztrátami. Totéž lze říci o provozu traktorů. Častěji se opotřebovávaly, patrně díky kvalitě použitého materiálu, pouze hadičky pro přepad paliva. Agrotron 6.45 má za sebou již 5300 motohodin, novější Agrotron 150 Premium odpracoval již 1600 motohodin. Traktory s širšími pneumatikami (osvědčily se pneumatiky Michelin) vyhovují jak při systému bezorebného setí, tak při orbě. Díky přehledu z kabiny jsou bezpečnější v provozu na silnici. Kvalitní převodovka zase zaručuje snížení spotřeby pohonných hmot a traktor si může dovolit i rychlejší jízdu.
Tři různé farmy, s různými podmínkami i zaměřením. Jedno mají však společné. Technika Deutz-Fahr zde nezklamala a s jejím využitím počítají i v dalších sezónách.

Text a foto: Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *