Za tři týdny sušárna

Takto rychle postavenou sesypnou sušárnou Cimbria se mohou pochlubit v akciové společnosti Těmice, okres Hodonín. Praktická ukázka sušení kukuřice touto sušárnou se uskutečnila na farmě v Domaníně dne 3.10.2002. Ukázce předcházel seminář v prostorách Těmice, a.s., o celém výrobním programu dánské holdingové společnosti Cimbria, a.s., a možnostech využití jednotlivých strojů a zařízení při posklizňovém zpracování.

Seminář včetně praktické ukázky pořádala Cimbria Heid GmbH Austria – jeden z výrobních závodů společnosti Cimbria, a.s., a obchodní zástupce této firmy v ČR Ing. Dr. Vladimír Náplava. Z jeho úst jsme se dozvěděli něco o historii, současnosti a produktech holdingu Cimbria.
Historie firmy Heid, která se roku 1989 stala členem holdingu Cimbria, začíná již v roce 1883. Od té doby se ve Stockerau u Vídně vyrábí stroje na posklizňovou úpravu zrnin. V současnosti má dánský holding Cimbria šest výrobních závodů, čtrnáct dceřinných společností (USA, Japonsko, Čína, JAR, Indie, Austrálie, Francie,Ukrajina, …) a obchodní zastoupení ve většině zemí světa. Vyrábí stroje a zařízení na posklizňovou úpravu a zpracování zrna včetně projekce, realizuje výstavbu celých linek a závodů pro úpravu osiv. Jmenovitě se jedná o dopravníky, čističky, sušičky, třídičky, triéry, odkaménkovače, pneumatické třídící stoly, mořičky, aspirační zařízení atd.
Každý z výrobních závodů je specializován na výrobu určitého typu produkce. Cimbria Heid GmbH ve Stockerau v Rakousku vyrábí pneumatické třídící stoly, triéry, odkaménkovače a mořičky. Z důvodu blízkosti závodu není nutné a ani ekonomicky vhodné mít v republice sklad náhradních dílů. Potřebné ND dodá firma do několika hodin. Navíc jsou dle slov obchodního zástupce používány u všech výrobků součástky (motory, ložiska, …), které jsou výkonnostně dimenzovány na dobu životnosti stroje.
V Těmicích jsme za provozu viděli podtlakovou sesypnou sušárnu AEG 10. Zařízení zvládne usušit za hodinu minimálně osm tun zrna kukuřice z 30 na 14 % vlhkosti. Protože se jedná o sesypnou sušárnu, je možné ji využít k sušení všech sypajících se produktů – v letošním roce to byl i koriandr.
Použité topné médium je zemní plyn, přímý ohřev pomocí dvou liniových hořáků.. Energetické náklady jsou cca 15 Kč / t a %, celkové náklady včetně mezd a odpisů 25 – 30 Kč / t a %. Sání je vybaveno speciálními cykloventilátory, jejichž účinnost při odlučování prachu je 98 % (u sušení kukuřice absolutní odsátí lehkých částí, které se ze zrna uvolní až při sušení). Odloučené prachové částice jsou v tomto případě svedeny do big bagu. Z důvodu splnění hygienických předpisů budou ještě na cykloventilátory instalovány tlumiče hluku. Kromě sušárny došlo ke změnám a dobudování dopravních cest tak, aby bylo možné využít stávajících zařízení a navázat na nové. Samotná sušárna funguje po zadání vstupních údajů a nastartování zcela automaticky. Obsluha provádí pouze kontrolu vlhkosti výstupního materiálu.
Schválený projekt v navštíveném podniku počítá kromě zbudované sušárny, jejíž instalace trvala jen tři týdny, ještě s rekonstrukcí příjmu a čištění a následně i dobudování skladovacích prostor.
V letošním roce firma Cimbria, a.s., v České republice realizovala celkem 14 projektů. Největší úspěch slavila při prodeji a montáži špičkových pneumatických třídicích stolů, čističek ale taktéž rekonstrukci stávajících sušáren.
Všechny sesypné sušárny vyráběné holdingem Cimbria jsou stavebnicového typu, takže je možné smontovat zařízení optimální velikosti a výkonu dle podmínek a potřeb zákazníka. Splňují pochopitelně všechny předpisy a normy EU.
Při sestavování celých posklizňových linek nebo jejích částí doporučuje výrobce jednoznačně používat zařízení nesoucí značku Cimbria, protože se jedná o funkčně a výkonnostně navazující a dobře „sladěné“ prvky.
Jak konstatoval Ing. Náplava, je poslední dobou patrný zájem nejen o posklizňové linky na úpravu obilovin, ale hlavně speciálních plodin (mák, trávy, olejniny). „Zemědělci si začínají uvědomovat, že nestačí jen vypěstovat, ale také dobře upravit, zpracovat a uskladnit. Dostávají se pak do podstatně lepší pozice při jednání s odběrateli, ale především dosáhnou vyšších realizačních cen.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *