Žádaná je univerzalita

Přestože jsme čtenáře již obšírně informovali o technice pro zpracování půdy předváděné na Dni Zemědělce o secích strojích a kombinacích jsme se dosud nezmínili. Přesto vás o přehled secích strojů předvedených v Bohuslavicích neochudíme a o všech se krátce zmíníme

Čistě bezorebně lze vysévat zrniny secím strojem Great Plain. Prvními pracovními orgány tohoto stroje jsou totiž tzv. Coltry, což jsou zvlněné talíře, které vytvářejí zpracovaný pruh půdy o šířce okolo 4 cm a do něj je následně vyséváno osivo. Tím je zabezpečeno to, že ač pozemek není před setím nijak zpracováván, přesto je osivo vyseto do zpracované půdy. Nejmenším záběrem Great Plainu jsou tři metry, obvyklých je 4,5 nebo 6 metrů a maximální vyráběný záběr je 12 metrů. Stroj má i možnost přihnojování pod patu kapalnými hnojivy. Hnojivo se aplikuje těsně za Coltry a nastřikuje se do drážky, která je zahrnuta zeminou a do níž je osivo následně seto dvojdiskovým secím ústrojím. Doprava osiva je řešena pneumaticky, výsevní ústrojí je mechanické. Stroj může vysévat jak drobnosemenné plodiny (olejniny) tak klasické obilniny i velkosemenné luskoviny a doporučená pracovní rychlost je mezi 6 až 8 km/h. Předvedený stroj byl model NTA 2000, měl zásobník o objemu 2800 l a záběr 6 metrů. (1)
V třímetrovém provedení byl Köckerling AT 300, což je radličkový bezorebný secí stroj vybavený radličkami uchycenými na paralelogramu, který zabezpečuje udržení nastavené výsevní hloubky a to i u malých osiv s hloubkou setí okolo 1 cm. Zpracování půdy radličkami je celoplošné, což je výhodné pro likvidaci plevelů a také výsev je nikoliv do řádků, ale naširoko. Kopírovací kola jsou po obvodě vybavena řezacím diskem, aby mohla pořezat rostlinné zbytky, takže stroj má dobrou průchodnost a nedochází k ucpávání pracovních orgánů. Zásobník předvedeného stroje měl objem 2500 l a pneumatickou distribuci osiva. Také u tohoto stroje je možné přihnojování pod patu. Pracovní rychlost se pohybuje od 8 do 10 km/h. (2)
Jako univerzální lze označit secí stroje Väderstad Rapid, které je možné vybavit různými pasivními orgány,jenž upravují půdu před kotoučovými secími botkami. Předvedený stroj Rapid 600 je složen z tří sekcí a měl záběr 6 metrů. Znamenáky jsou hydraulicky ovládané, samozřejmostí je možnost kolejových řádků. Výsevní ústrojí je poháněno hydraulicky, což usnadňuje kalibraci a umožňuje i průběžnou změnu výsevku v průběhu jízdy. Pracovní rychlost je vysoká (přes 15 km/h). Pro záběry 3 a 4 metry je distribuce osiva mechanická pro větší závěry (až 8 metrů) je distribuce pneumatická. (3)
Horsch Concord 8 má pracovní záběr 8 metrů. Umožňuje bezorebný páskový výsev (za radličkami je osivo rozprostřeno na široko). Předvedené radličky byly typu PPF, tedy s přihnojováním, kdy odchází k uložení hnojiva cca 3 cm pod osevní lůžko. Pracovní rychlost stroje je okolo 10 km/h. Verze se záběrem tři a čtyři metry mají zásobník na osivo a hnojivo na jednom rámu, modely se větším záběrem mají samostatný secí vůz do nějž se vejde 3500 l osiva 2200 l hnojiva. Výsevní ústrojí je ovládané elektricky, krokovým motorkem a distribuce osiva je pneumatická. (4)
Zcela nový byl radličkový secí stroj Farmet RSS 6 se záběrem 6 metrů, který konstrukčně vychází z osvědčeného modelu BSK 600 (má shodné pracovní orgány). Stroj byl ale přepracován, takže je univerzální a může set jak do zpracované tak nezpracované půdy. Proto je vybaven vpředu a vzadu válci, které udržují pracovní hloubku a zajišťují tak stejnoměrné setí. Přední válce půdu společně se smykem zpracovávají a vytvářejí tak se´tové lůžko. Výsevní ústrojí je mechanické (lze set mák i kukuřici) distribuce osiva je pneumatická. Osivo je po zasetí následně zavláčeno a přiváleno. Možností secího stroje je přihnojení pod patu, kdy je hnojivo uloženo do drážky vedle osiva. (5)
John Deere 740 A je dobře známý a je klasikou mezi diskovými bezorebnými secími stroji. Rozteč řádků je 15 cm a záběr lze volit mezi 6, 8 a 9 metry. Výsevní ústrojí je mechanické, distribuce osiva je pneumatická. Dvoudiskové výsevní jednotky jsou umístěny ve dvou řadách a doplněny zamačkávacími kolečky a prutovým zavlačovačem. Přítlak disků na půdu je seřiditelný. (6)
Podobným strojem jako předchozí JD 740 A byl předvedený John Deere 750 A , který má jednoduché kotoučové secí botky uloženy mírně šikmo ve směru jízdy a jsou s přítlakem až 250 kg. Za nimi jsou ještě zamačkávací kola. Stroje vyráběn v záběru 3, 4 a 6 metrů. To se může zdát jako málo, předností je ale vysoká pracovní rychlost, takže vysoké hektarové výkony jsou i při nižším záběru možné. (7)
Kuhn Fastliner 4000 s pracovním záběrem 4 metry je novinkou letošního roku a uzavřel sortiment předvedených secích strojů. Je určen pro setí do zpracované půdy (podmítka, orba). V přední části stroje je umístěn pružný smyk, který urovnává půdu, za ním jsou profilované kotouče. Vlastní výsev je mezi dva kotouče umístěné do tvaru písmene V, za nimi jsou zamačkávací kola a zavlačovače. Výsevní ústrojí je mechanické s pneumatickou distribucí osiva. (8)
Předvedený sortiment secích strojů ukázal jen malý výřez toho co je nabízeno na našem trhu. Bylo ale znát, že jsou stále prezentovány stroje pro typickou minimalizaci a v případě klasických secích strojů je důraz kladen na univerzalitu, tedy aby byly schopny výsevu jak do klasicky zpracované půdy, tak do podmítky či nejlépe i přímo do strniště.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *