19.05.2000 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zahraniční zástupci firem u Moreau Agri

Na letošním veletrhu zemědělské techniky Techagro jsme v expozic firmy Moreau Agri měli možnost krátce pohovořit se zástupci některých zahraničních značek, které u nás tato firma zastupuje. Konkrétně se jednalo o značky Blanchard, Sulky a Religieux Freres.

Jako první s kým jsme hovořili byl pan Jean-Pierre Vequaud z firmy Blanchard, který nám představil stroje této značky v expozici. Návštěvníci nemohli přehlédnout tažený postřikovač Blanchard Grand Large s rozloženými rameny o celkovém záběru 36 m. Nejedná se o nový model, ale v České republice byl představen poprvé právě na Techagru. Takovýto záběr u nás není příliš obvyklý, ale jak nám dále pan Vequaud řekl, ve Francii jej považují za standardní. Velikost nádrže u předváděného stroje byla 3500 litrů, ale existují i modely s velikostí 4500 litrů. Odpružení ramen je hydropneumatické a funguje i při přejezdech na silnici. Hliníková ramena jsou vybavena tryskovými hlavicemi se čtyřmi tryskami, přičemž každá tryska je určena pro jinou aplikaci a pro jiné podmínky. Tento postřikovač by měl být agregován s traktorem o výkonu 100 k. Hmotnost samotného postřikovače bez náplní je 3150 kg, přepravní šířka 2,70 m a délka 9 m.
Dosatron System
Dalším postřikovačem byl typ s vybavením Dosatron Systém s řízeným dávkováním účinné látky. Voda a postřiková látka jsou odděleny. Voda je v hlavní nádrži a postřik je v barelu. Proporcionální dávkování látky zajišťuje injektor s regulačním rozsahem od 0,2 do 5 %. Výhodou tohoto systému je to, že práci stroje je možné kdykoliv ukončit, aniž by obsluha musela dále manipulovat s namíchanou jíchou v tanku. Postřikovač je samozřejmě možné využít i pro klasický postřik, např. herbicidem a dávkování dle aktuální potřeby využít pro aplikaci další látky, jako třeba fungicid, nebo pro zvýšení koncentrace té samé účinné látky. Na přání je možné vybavit postřikovač ještě jedním dávkovacím zařízením, čímž se dostaneme na možnost aplikace tří různých látek.
Technika značky Sulky
Stroje Sulky nám představil pan Serge Suffissais. Na venkovní ploše byl vystaven bezorebný diskový secí stroj Unidrill W 600. Ten je možné použít pro setí přímo do strniště, nebo do částečně zpracované půdy diskovým podmítačem anebo do klasicky zpracované půdy. Pracovní záběr stroje je 6 m, z kabiny traktoru se hydraulicky přestaví do transportní šířky 3 m. Objem zásobníku na osivo je 2200 l. Výkon agregovaného traktoru by se měl pohybovat v rozmezí 180 – 220 k. Na secím stroji lze regulovat i hloubku setí a to hydraulickým válcem, který rozděluje hmotnost stroje buďto na traktor, nebo na secí disky. Vysévané množství je nastavitelné od 2 do 400 kg na hektar.
Dalším předváděným secím strojem byl Sulky SPI Solo, který je jistým kompromisem mezi diskovým setím do nezpracované půdy a setím do klasicky zpracované půdy. Před vlastním setím je nutné pozemek dvakrát upravit diskovým nářadím. Dávkování osiva je mechanické, ale jeho následný transport je zajišťován pneumaticky. Jako výsevní jednotky používá model SPI disky typu Unidisc. Disky jsou umístěny ve dvou řadách, čímž se dosáhne vzdálenosti jednotlivých disků v jedné řadě 56 cm. Tato skutečnost dovoluje práci i při vyšších rychlostech a výrazně se tím omezuje ucpávání kořenovými čí rostlinnými zbytky nebo slámou. Pracovní záběr stroje je 6 m, pro transport je hydraulicky upraven na 3 m. Obsah zásobníku je 1700 l.
Rozmetadla průmyslových hnojiv
Premiéru v České republice mělo i rozmetadlo průmyslových hnojiv DPX Prima se záběrem 24 m. Pro hraniční rozmetání slouží středový rozmetací štít, po jehož namontování se zredukuje záběr stroje přesně na 1/2, tedy na 12 m. Dávku je nastavitelná od 3 do 1000 kg/ha. Tento model neseného rozmetadla má v základní verzi kapacitu zásobníku 900 litrů. Kapacitu lze navýšit pomocí nástavců na korbu na 1200, 1500 nebo 1800 litrů. Na dně zásobníku je umístěn pružinový čechrač, který je řešen tak, aby svým kývavým pohybem nepoškozoval granule hnojiva, a to ani jsou-li hradítka uzavřena při otáčení traktoru nebo při aplikaci hnojiva na okraji pozemku, kdy je jedna rozmetací strana zaslepena.
K dosažení požadované šířky rozhozu s potřebnou přesností musí obsluha pouze nastavit otočnou hubici. Má-li být šířka rozhozu zvětšena, nastaví se pákou ovládající hubici na vyšší čísla stupnice. Pracovní šířka se tak dá lehce a jednoduše změnit, vyžaduje-li to například odlišný záběr postřikovače, nebo je-li rozmetadlo používáno v podmínkách s různými kolejovými řádky.
Příprava půdy pro cukrovku
Kombinovaný stroj na přípravu půdy Comdor nám blíže přestavil přímo majitel firmy Religieux Freres pan Pierre Religieux. Stroj je určen zejména pro přípravu půdy pro cukrovku, ale hodí se i pro plodiny jako např. kukuřice, mrkev, řepka, pšenice. Příprava půdy probíhá ve třech zónách. První pracovní zóna zarovná povrch půdy a rozdrobuje hroudy. Je tvořena prutovým válcem typu Rolnec a nivelační lištou otočnou o 90°. Další zóna je kypření na určitou hloubku pomocí pěti řad pružných prstů s vibračními účinky pro vytvoření co nejdokonalejšího seťového lůžka. Poslední je přítlačná sekce, kde dochází k zarovnání a stlačení seťového lůžka a k povrchovému utužení. Tyto operace zajišťuje zadní prutový válec a následný croskill válec.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down