Zájem o agrární veletrhy neklesá

Navzdory probíhající hospodářské krizi jsou prognózy trojlístku agrárně zaměřených veletrhů pozitivní. Odborné asociace sdružující hlavní vystavovatele potvrdily spolupráci s brněnskou veletržní správou. Rozsah veletrhu v oblasti zemědělské, lesnické i veterinární techniky tak zůstane zachován a brněnský areál se koncem března 2010 zaplní technologiemi, stroji, příslušenstvím i živými exponáty. Firmy využijí příležitost po dvou letech prezentovat své novinky a služby desetitisícům domácích i zahraničních návštěvníků.

Komplex veletrhů se bude konat v Brně ve dnech 21. až 25. března 2010. Jde o 11. mezinárodní veletrh zemědělské techniky Techagro, 11. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina a 10. mezinárodní veterinární veletrh Animal Vetex. Minulých ročníků v roce 2008 se zúčastnilo 758 vystavovatelů ze dvaceti zemí, přitom je navštívilo více než 93 000 návštěvníků z 51 zemí.

 

Dovozci techniky veletrh podpoří

Veletrh Techagro vždy úzce spolupracoval se Sdružením dovozců zemědělské techniky (SDZT). Nejinak tomu bude i v příštím roce. Vyplynulo to z jednání zástupců Veletrhů Brno s vedením SDZT, které sdružuje přední vystavovatele veletrhu. „Naše sdružení se rozhodlo mezinárodní veletrh zemědělské techniky Techagro 2010 podpořit a doporučit svým členům účast,“ potvrdil Ing. Petr Král, předseda Sdružení výrobců zemědělské techniky.

Organizace, jejíž vznik se datuje do roku 1994, zastupuje své členy ve věcech společného zájmu, a to především ve vztahu ke státním orgánům, jiným sdružením, zemědělské veřejnosti a dalším subjektům. Jde jak o legislativu, tak výměnu informací a zkušeností i účasti v rámci výstavních a předváděcích akcí. Sdružení se také významně podílí na zpracování statistických dat o prodeji zemědělské techniky v České republice. Mezi významné členy sdružení, kteří již potvrdili svoji účast na veletrhu Techagro, patří Agrall zemědělská technika, Agri CS, Agrofert, Agrotec, Austro Diesel, BV-Technika, Cime, Deutz-Fahr Austria, Kverneland Group Czech, Lemken Czech, Lukrom Zlín, Manatech, Moreau Agri, RCG- Agromex, Some, P&L, Pekass, STROM Praha, Unicom Agro, Unimarco a další.

 

V byznysu je třeba uvažovat dlouhodobě

Je nesporné, že ekonomická situace zasáhla také zemědělce a zabrzdila na čas investice do nákupu zemědělských strojů. Podle slov ředitele sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky (AZet) Dušana Benži klesal v polovině roku 2009 prodej zemědělské techniky na celém světě, v České republice pokles činil přibližně třicet procent oproti předchozímu roku. Do budoucích let je však potřeba nahlížet optimisticky. Proto i AZet dlouhodobě spolupracuje s veletrhy Techagro a Silva Regina a významně se podílí na jejich kvalitě. Čím renomovanější a kvalitnější akce, tím efektivněji se zúročí účast vystavovatelů. Z českých výrobců se brněnské výstavy zúčastní např. Agrio moderní zemědělské služby, Agromega, Agrostroj Pelhřimov, Farmet Česká Skalice, Laski, MGM, Ravak, SMS Rokycany, ZDT a samozřejmě Zetor.

Pořadatelé vyhověli zájmu vystavovatelů a posunuli termín uzávěrky přihlášek na konec listopadu 2009. Oficiálním termínem uzávěrky přihlášek však příležitosti nekončí, pořadatelé očekávají zájem vystavovatelů i po této době. Z dosavadní odezvy je zřejmé, že na veletrhu nebudou opět chybět významné značky domácí i zahraniční výroby. Prezentovat se budou výrobci, dovozci a distributoři zemědělské techniky, krmiv, veterinární a lesnické techniky, loveckých zbraní a potřeb pro myslivost. Také drobní prodejci zemědělských, lesnických, mysliveckých a veterinárních potřeb využívají příležitost jednou za dva roky představit své výrobky na prestižní mezinárodní akci.

Novinky v roce 2010

Veletrhy nabídnou kromě expozic firem i zajímavý a přínosný odborný program. Společným tématem pro veletrhy Silva Regina a Techagro bude Biomasa jako obnovitelný zdroj energie. V roce 2010 se zaměří poprvé i na výměnu mezinárodních zkušeností v oblasti regionální energetické soběstačnosti s využitím biomasy. Přednášky o dotacích, podporách a legislativě v zemědělství i lesnictví přinesou návštěvníkům řadu aktuálních informací. Velké překvapení připravují organizátoři milovníkům myslivosti – Světovou výstavu vývoje myslivosti a lovectví, která připomene stoleté jubileum světové výstavy z Vídně. Na své si přijdou i milovníci hospodářských zvířat při tradiční přehlídce.

Pod záštitou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů ČR a SR a Státní veterinární správy ČR proběhne v Kongresovém centru Středoevropský veterinární kongres. V pořadí čtvrtý ročník prestižní mezinárodní akce nabídne v dnešní době obzvláště zajímavá a diskutovaná témata. První den se zaměří na antibiotickou politiku, nové příležitosti uplatnění veterinární profese a role obchodních řetězců v bezpečnosti potravin. Druhý den kongresu bude věnován welfare zvířat, ekonomické perspektivě živočišné výroby a firemním workshopům farmaceutických společností. Kongres je pořádán v průběhu mezinárodního veterinárního veletrhu Animal Vetex.

 

Mezinárodní zkušenosti s biomasou

Na téma využití biomasy z lesnické a zemědělské produkce budou diskutovat nejen odborníci z České epubliky, ale také z okolních států. Modelové příklady a možnosti financování budou inspirací jak pro zemědělce, vlastníky lesů, tak pro podnikatele a zástupce státní správy. Bohaté zkušenosti s využitím biomasy mají například v sousedním Rakousku a Německu. Model energeticky soběstačného regionu je tam výsledkem mnoholeté praxe soukromých subjektů, které pro financování projektů využívají zdrojů z evropských fondů i podnikatelských investic. „Právě životaschopnost jednotlivých projektů s ekonomickou provázaností soukromého a veřejného sektoru bude inspirací pro návštěvníky i vystavovatele veletrhů Techagro a Silva Regina,“ uvedl Stanislav Václavek, garant doprovodného programu Biomasa za lesnickou část. „Jedním z konzultačních témat bude například regionální využití dendromasy pro výrobu tepla.“

Zatímco v lesnické části půjde zejména o spalování štěpky a pelet, část zemědělská se dotkne jak aerobního, tak anaerobního zpracování fytomasy a bioodpadů. Zbytky z rostlinné a živočišné výroby, biologicky rozložitelné odpady, kompostování i cílené pěstování fytomasy pro energetické účely, to vše zazní na jarním komplexu veletrhů v Brně. Také zemědělská část nabídne srovnání zkušeností z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa. „Regionální zaměření i propojení zemědělské a lesnické části podá širší úhel pohledu na celkovou problematiku biomasy. Zároveň nabídne přímé možnosti mezinárodní spolupráce“, řekl k programu Josef Šrefl, jeden z odborných garantů za sekci zemědělství. 

 

Energetická soběstačnost regionu

Odborný program věnovaný biomase bude zahájen v pondělí 22. března, tedy druhý den veletrhu. Úvodní mezinárodní diskusní fórum se zaměří na energetickou soběstačnost regionu s využitím biomasy. Na programu bude řada mimořádných přednášek a modelových příkladů. Diskutovat se bude např. na téma zdroje dendromasy pro energetické účely, aktuální hodnocení a vývoj regionálních projektů, systém jejich podpory a hlavní limitující faktory. Porovnání cen tepla a ostatních energií i malých a velkých kotelen doplní příkladová studie provozu regionální kotelny.

V zemědělské části se diskuse dotkne využití bioplynových stanic i pěstování fytomasy pro energetické účely. Důležitým tématem bude také životaschopnost projektů a jejich kladná ekonomika. Své cenné zkušenosti předají například odborníci z německé koordinační kanceláře pro obnovitelné zdroje C.A.R.M.E.N. Řešení pro zpracování biomasy v zemědělství i lesnictví nabídne také spolupracující rakouská konzultační firma AGRAR Plus zaměřená na podporu projektů věnovaných bioenergiím, obnovitelným surovinám a rozvoji venkova. Další přednáškové dny budou věnovány prezentacím jednotlivých firem. Ve středu 24. března bude na programu oblíbené téma – projekty podpory, dotace a ekonomika. Jde o společný program zemědělské a lesnické sekce. Po celou budou také probíhat na volné ploše praktické ukázky zpracování biomasy.

 

 

Klíčové informace

-Agrární veletrhy Techagro, Silva Regina a Animal Vetex se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 21. až 25. března 2010.

-Sdružení dovozců zemědělské techniky (SDZT) doporučilo svým členům se veletrhů zúčastnit.

-Společným tématem pro veletrhy Silva Regina a Techagro bude Biomasa jako obnovitelný zdroj energie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *