Zájem o výrobu bioplynu stoupá

Součástí expozice společnosti Agri Fair byl kejdovač od firmy Fliegl a vyhrnovací návěs s rozmetadlem hnoje. Podle slov Ing. Zdeňka Klempery, jednatele společnosti, oba typy těchto strojů již nějakou dobu úspěšně fungují na mnoha farmách v České republice. Novinkou ve společnosti Agri Fair je spolupráce s německou společností Johan Hochreiter, GmbH., která se věnuje instalaci bioplynových stanic.

„Společnost postavila celkem přibližně 1900 zařízení na výrobu bioplynu, při tom ročně jich navrhne asi 200,“ dokumentoval Ing. Klempera zkušenosti německého partnera.
Také v naší republice stoupá zájem o bioplynové stanice. Letošní nepříznivé počasí především na konci vegetačního období připomnělo, jak jsou zemědělci závislí na klimatických podmínkách. V tomto roce nebylo výjimkou, aby během několika dní úroda ztratila svou kvalitu a tedy i cenu. Zemědělci jsou často odkázáni na další obchodníky, kteří se snaží nakupovat komodity co nejlevněji často na úkor prvovýrobců. Za těchto podmínek je výroba bioplynu jednou z možných cest i pro české zemědělce.
„Nepochybně zajímavou je i patnáct let garantovaná výkupní cena. V letošním roce je 2,98 Kč/kW a v příštím roce očekáváme její mírný nárůst, potvrdil Ing. Klempera. Německá společnost projektuje zařízení fungující na principu tzv. mokré cesty. Speciální dávkovací zařízení postupně přidává organickou hmotu do dvou propojených nádrží kde probíhá první a druhá fáze fermentace. Materiálem pro výrobu bioplynu mohou být rostlinný materiál, hnůj a kejda, nebo organický odpad ze zemědělské výroby, případně i vytříděný komunální odpad apod. Ve směsi se nesmí objevit antibiotika nebo dezinfekce, protože tyto látky by zastavil kontinuální proces fermentace. Ideálním materiálem v našich podmínkách je podle Ing. Klempery kukuřičná siláž, která poskytuje nejen velké množství z jednoho hektaru, ale při její fermentaci vzniká také velké množství plynu. Konečným produktem je organická hmota, kterou lze využívat jako kvalitní organické hnojivo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *