Zapojení s koulí

Řádné spojení traktoru s taženým prostředkem je základním předpokladem bezpečné a komfortní jízdy. Jednoznačně nejlepším řešením je přitom spojení přes kulový čep, které se již po léta používá například u osobních automobilů s přívěsnými vozíky.

V několika posledních letech začíná pronikat tento spojovací element i do traktorové dopravy a nabízí jej například německá firma Scharmuller s označením koule K-80. Výrobky této společnosti prodává firma Agrotrans Otice a jsou přizpůsobeny takřka všem typům traktorů i agregovaných strojů. U traktorů je kulové spojení možné nasadit buďto přímo do etážového závěsu, nebo místo spodního pravítka (plata) závěsu, kde se jinak umísťuje třeba piton fix. Nebo je možné závěs celý vyměnit a osadit traktor závěsem novým jehož součástí je právě zmíněné kulové spojení. Kulové spojení tak díky různým možnostem umístění může být jak nad tak pod vývodovým hřídelem, tak aby vyhovělo konstrukci taženého prostředku.
Základní předností kulového spojení je vyšší komfort jízdy protože při ní nevznikají žádné rázy (vůle je vymezena na přidržovači koule) a to ani při jízdě v členitém terénu, neboť kulové spojení je výkyvné nejen v horizontálním, ale do úhlu 30 °i ve vertikálním směru. Přitom je však stále pevné.
Typickým příkladem kde klasický závěs trpí a kulové spojení má navrch, je agregace krmných vozů, kde je kritickým místem výjezd krmných vozů přes hranu silážní jámy.
Zatížení kulového spoje je až 5,8 t (teoreticky) protože je samozřejmě limitováno konstrukčním zatížením závěsu na němž je umístěno. Obvykle tedy 2 až 3 tuny. Jediným požadavkem údržby je přitom občasné mazání koule, které může být řešeno i jako centrální.
Kulové spojení se nabízí jako výhodné zejména pro traktory a dopravní techniku, ale lze je s úspěchem využít i pro stroje určené pro zpracování půdy, které jsou konstruovány jako tažené. Protože pokud je stroj tažený není ideálním řešením jeho uchycení do rozporky mezi ramena hydrauliky (což je jednoduché a často se to používá), ale lépe je jej připojit přímo na kulový závěs.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *