Zaseje až 80 hektarů za směnu

V obci Smolnice nedaleko Loun má svoje sídlo rodinná firma AgroZM. Zabývá se především rostlinnou výrobou a poskytováním zemědělských služeb. Nemalé investice do zemědělské techniky jsou tedy každoroční nutností. Jedním z posledních moderních strojů, který přibyl do strojového parku vloni na podzim, je pneumatický secí stroj Great Plains NTA 2000.

„Počátkem devadesátých let hospodařil na malé výměře pouze jeden z mých tří bratrů. Postupně si pronajímal další pozemky a v roce 1998 pracoval asi na 90 hektarech. V následujících letech jsme se rozhodli firmu rozšířit, takže momentálně je v ní kromě všech čtyř bratrů zaměstnáno dalších 12 lidí s věkovým průměrem 29 let. Obhospodařujeme 3500 hektarů většinou pronajaté orné půdy a navíc se věnujeme poskytování zemědělských služeb. Vlastníme totiž pět sklízecích mlátiček, ale pro jiné subjekty po pořízení podmítače Köckerling Exactgruber-Vario s pracovním záběrem 5,80 m zajišťujeme i podmítky, k dispozici máme i vysoce výkonný tažený postřikovač Agrio Křemže Mamut s nádrží o kapacitě 6000 litrů. A ve službách chceme v budoucnu uplatnit i nový secí stroj Great Plains NTA 2000.
Od živočišné výroby jsme v posledních letech ustoupili, vlastníme jen omezený počet prasat. Naše velké plus vidím v tom, že hospodaříme na velkých scelených plochách, na kterých by, samozřejmě při použití výkonné techniky, stačila na obhospodaření až 500 hektarů jedna pracovní síla. V našem podniku zatím vychází zhruba 400 hektarů na člověka, takže máme v tomto směru ještě rezervy,“ seznamuje se zaměřením podniku jeden z jeho vlastníků Miloš Lukáš.
Spolehlivý stroj s vysokým výkonem
„Jedinou nevýhodou našich polí je fakt, že ležíme v mírném srážkovém stínu. Proto je dobré hospodaření s vláhou jednou z našich nejdůležitějších priorit. Při klasickém zpracování půdy nebylo leckdy jednoduché zbavovat se tvrdých hrud, navíc nutný počet pracovních operací byl při výkupních cenách komodit a ceně pohonných hmot ekonomicky zcela neúnosný.
Rozhodli jsme se tedy jít cestou půdoochranných technologií se zpracováním půdy vysoce výkonnými stroji. Po předvedení secího stroje Great Plains na našich pozemcích nás jeho práce zaujala na první pohled. Do loňského podzimu jsme setí zajišťovali staršími secími stroji s menším pracovním záběrem a někdy jen velice těžko stíhali vhodné agrotechnické lhůty. Tento problém se sečkou Great Plains odpadl. Od podzimu stroj zasel 2500 hektarů porostů a musím podotknout, že pracoval bez poruch a i po osetí takové plochy vypadá jako nový. Nemuseli jsme zatím měnit ani jeden z rozřezávacích kotoučů či jiných součástek.
Kvalitní práci secího stroje můžeme už letos velmi dobře posoudit na vzrostlých porostech. Stroj pracuje v agregaci s traktorem Massey Ferguson 8280 s výkonem 260 koní a obsluha zvládne zasít s pracovním záběrem stroje šest metrů a průměrné pracovní rychlosti 14 až 15 km/h až 80 hektarů za směnu. A spolehlivost stroje i jeho vysoký výkon jsou dalšími důležitými argumenty pro jeho pořízení. Nemalé investice do techniky se musejí vrátit a v budoucnu upějí jen ti prvovýrobci, kteří budou vybaveni výkonnou technikou a připraveni na konkurenci.
Už se těším na letošní žně, při nichž bude v provozu celá technologická linka. Za sklízecími mlátičkami bude bezprostředně pracovat postřikovač a podmítač Köckerling Exactgruber-Vario (uvažujeme o pořízení druhého podmítače této značky) v agregaci s pásovým traktorem Challenger a následně secí stroj Great Plains. Pokud v podniku pracuje takováto kompletní linka, je radost se dívat. I v případě secího stroje uvažujeme proto díky zvyšujícímu se počtu obdělávaných hektarů i pracím ve službách o zakoupení dalšího stroje, který bychom určitě využili,“ uzavírá Miloš Lukáš.
Pro půdoochranné technologie, ale i klasiku
Pneumatický secí stroj Great Plains NTA 2000 s pracovním záběrem šest metrů pochází z produkce americké společnosti specializující se téměř 30 let právě na půdoochranné technologie. Je vhodný pro úzkořádkové setí s roztečemi řádků 15, 17 nebo 19 cm do nezpracované půdy. Uplatní se jak při volbě minimalizačních technologií tak i u technologií klasických.
Důležitým pracovním orgánem jsou patentované rozřezávací kotouče Turbo Coulter. Kotouče s vlnovkami jsou umístěné mimo osu své rotace a dobře nakypří půdu i připraví seťové lůžko až do hloubky 15,5 cm a z jeho oblasti odstraní rostlinné zbytky. Kotouče jsou do půdy zatlačovány pružinami, které je udržují v pracovní poloze. Při nárazu kotouče na překážku funguje pružina zároveň jako pojistka.
Secí botky v zadní části stroje jsou dvoukotoučové a osivo je k půdě přitlačeno zamačkávacím kolečkem. Každé zamačkávacím kolečko zároveň slouží pro nastavování hloubky setí a to nezávisle pro každý řádek. Díky krátké vzdálenosti kolečka od místa ukládání osiva je hloubka setí velice přesná. Osivo je do každého řádku dávkováno válečky se spirálovými drážkami, dopravováno je pneumaticky.
Stroj je řízen palubním počítačem, který obsluha ovládá přímo v kabině traktoru. Může sledovat pracovní rychlost, velikost oseté plochy, tvorbu kolejových řádků i hladinu osiva v zásobníku. Secí stroj Great Plains NTA je možné vybavit kapalným přihnojováním.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *