30.11.2023 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemědělská technika a její environmentální bezpečnost

Produkce krmiv a potravin, chov hospodářských zvířat, produkce biomasy pro energetické využití, produkce technických plodin… ale také adaptace krajiny na klimatickou změnu, ochrana půdy, vody a stále větší podpora biodiverzity - tedy předcházení škodám na zvěři a předcházení zraňování volně žijících živočichů.To jsou rámcové požadavky na zemědělce, k jejichž realizaci je s různou intenzitou využívána zemědělské technika. Čím větší intenzifikace zemědělské polní výroby, spojená s její úzkou specializací, maximalizace výměry půdních bloků, významná aplikace přípravků na ochranu rostlin, navyšování záběrů a pracovních rychlostí mechanizace, její využití skupinově a především v průběhu celého dne, tím je prokazatelně i více konfliktních situací.

Výše uvedené intenzifikační faktory souvisí s prokazatelným úbytkem volně žijících živočichů, prospěšného hmyzu pro následnou biologickou ochranu rostlin a požadovanou ekologizaci zemědělství. Největší ztráty působené mechanizací zemědělských prací jsou spojeny s polním biotopem; významné ztráty  jsou prokazatelné  při sklizni pícnin v prvních sečích, které jsou prováděny v období kladení srnčat, vrhání juvenilních zajíčků a hnízdění polních ptáků (Wild und Hund, 2020). Již Paleček (1978) uváděl, že při ručním sečení kosou byly ztráty asi 10 % hnízdících ptáků (převážně bažantí slepice), potažní žací lišty zvýšily ztráty na 15–35 %,  traktorové žací stroje na 45–50 %  a při použití samojízdných žacích mačkačů a sklízecích řezaček se ztráty odhadovaly až ve výši 60 %.

Ochrana volně žijící zvěře

Ochrana volně žijící zvěře a také hmyzu se proto stala nezbytností; v souladu s tímto trendem byla zakotvena v tehdejších československých agrotechnických požadavcích nutnost vybavovat již od roku 1985 žací stroje a sklízecí řezačky účinnými zařízeními pro minimalizaci těchto ztrát.  Bohužel, zemědělská technika a mechanizace, díky které jsme aktéry stále většího počtu konfliktních situací (zvýšení rychlosti, šíře záběrů, výměry ploch úhorů, které jsou nově sečeny v průběhu letního období) až na výjimky účinnými zařízeními pro minimalizaci těchto škod ani v roce 2023 vybavená není  - není environmentálně bezpečná.

Z výše uvedených důvodů bylo na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně založeno Oddělení pro vývoj environmentálně bezpečné zemědělské techniky – Wildlife Friendly AgriTech.

V rámci úvah o potřebnosti této environmentální bezpečnosti vycházíme  ze Strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (zemědělství podporující biodiverzitu je klíčem pro lidské tělesné i duševní zdraví, je klíčem k posílení naší odolnosti a předcházení vzniku šíření budoucích chorob, investice do přírodního kapitálu, včetně obnovy přírodních stanovišť a zemědělství šetrné  ke klimatu jsou uznávány jako jedny z nejdůležitějších fiskálních politik obnovy) a stávající platné národní právní úpravy.

Cíle výzkumného pracoviště

Předmětem aktivit pracovníků oddělení je vývoj techniky a technologií směřujících k filozofii  precizního zemědělství podporující biodiverzitu agroekosystémů prostřednictvím prevence zraňování a usmrcování zvířat. Při realizaci řešených projektů vždy vycházíme z analýzy klíčových faktorů používané zemědělské techniky  ovlivňujících biodiverzitu agroekosystémů, kdy následně provádíme důsledné ověření funkčnosti stávajících řešení, dostupných prototypů a  používaných technik. Na mobilní energetické prostředky a ostatní zemědělskou techniku jsou navrhovány systémy monitoringu (tam, kde je to možné), je ověřována jejich funkčnost a následná efektivnost s ohledem na dříve prováděné výzkumy.  V současné době je pozornost pracoviště zaměřena na   inovace asistenčního systému užívaného při sklizni píce s tím, že tento bude využitelný i  při agregaci s technikou při  jarní přípravě půdy před setím a při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyvinutá technika a technologie budou průběžně ověřovány. Námi prováděný výzkum navazuje na uplatnění tzv. senzorových lišt a ověřené techniky dronů s termovizí.

Celý článek Petra Marady najdete v Mechanizaci zemědělství 12/2023. *

Koncept vývoje asistenčního systému pro postřikovač  a související ochrana necílových živočichů. Na místě s detekovaným živočichem je vypínán postřik
Koncept vývoje asistenčního systému pro postřikovač  a související ochrana necílových živočichů

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down