Zemědělské stroje pro zpracování půdy a setí značky ROSS v roce 2001

Roudnické strojírny a slévárny a. s. Roudnice nad Labem – tradiční a renomovaný český výrobce zemědělských strojů neustále vyrábí a dodává na trh zemědělské stroje pro zpracování půdy a setí včetně náhradních dílů. I když byl v roce 1999 na podnik vyhlášen konkurz, podařilo se úspěšně dokončit vývoj nové unifikované řady návěsných oboustranných pluhů ROSS PROFI a v oboru secích strojů novou moderní řadu FLORA KOMBI – MAT. V obou případech se jedná o novou generaci kvalitních výrobků, ověřených v českých půdních a provozních podmínkách.

Při jejich konstrukci jsou používány vysoce kvalitní materiály a komponenty, které zvyšují jejich užitné vlastnost. V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. byla u těchto strojů posouzena shoda s bezpečnostními a technickými předpisy České Republiky. Dle certifikátu Státní zkušebny zemědělských strojů Praha pluhy ROSS PROFI i secí stroje FLORA KOMBI – MAT tyto podmínky splňují, takže mohlo být vydáno Prohlášení o shodě a stroje jsou oprávněně opatřeny značkou Ccz a CE. Zákazník tak při koupi získá výrobek se zaručenou kvalitou.
Významnou výhodou všech výrobků ROSS, ve srovnání s konkurencí, je cenová dostupnost a to jak samotných strojů, tak především náhradních dílů.

ROSS PROFI 535, 635, 735 MAT
s jištěním radlic „NON STOP“
s jištěním radlic šroubem

Návěsné oboustranné pluhy ROSS PROFI jsou vhodné k orbě pozemků se všemi druhy půd, kde měrný odpor půdy nepřesahuje hodnotu 120 kPa. Oboustranné provedení pluhů umožňuje orat pozemek z libovolné strany bez rozorů a skladů. To značně usnadňuje další předseťovou přípravu půdy.
Robustní konstrukce pluhu v provedení s plně automatickým systémem jištění radlic umožňuje orbu „NON STOP“ i na pozemcích s občasným výskytem kamenů a dalších překážek v půdě. Pro ojedinělé extrémně velké překážky jsou slupice orebních jednotek navíc vybaveny doplňkovou mechanickou pojistkou, kterou tvoří šroub, jenž se při najetí na překážku přetrhne. Touto jednoduchou mechanickou pojistkou šroubem jsou pak vybaveny pluhy, určené do nekamenitých půd. Všechny typy této řady mohou být na každé orební jednotce vybaveny předradličkami, zahrnovači rostlinných zbytků, prodlužovacími křídly odhrnovaček a kotoučovými krojidly.
Při orbě ve zvláště těžké půdě je možné odejmout jednu radlici a pluh používat jako čtyř-, pěti-, resp. šestiradličný.
Vhodným doplňkem k těmto pluhům jsou snadno připojitelné půdní pěchy RADIKAL a RADIKAL KROS, které současně při orbě rozdrtí hroudy a urovnají povrch pole. Vytváří se tak optimální půdní struktura a zabraňuje se nežádoucímu vysychání zorané půdy.

Unifikované řada secích strojů
FLORA KOMBI 450 – MAT
FLORA KOMBI 600 – MAT

Secí stroje FLORA KOMBI jsou stroje nové moderní technologie, které svou konstrukcí umožňují setí do klasicky připravené nebo částečně připravené půdy a za určitých okolností umožňují vysévat přímo do strniště bez předchozího zpracování. Výsev do minimálně zpracovaných půd a bezorebný výsev má výrazný ekonomický i ekologický přínos. Oproti konvenčním postupům se snižuje počet pracovních operací, snižují se přímé náklady o 20 – 30 % a spotřeba nafty až o 70 %, zkracují se agrotechnické lhůty. Secí stroje FLORA KOMBI lze využívat nejen pro setí, ale také pro kvalitní podmítku. Jsou určeny pro práci ve všech typech půdy. Pro kamenité oblasti se výborně osvědčily radličky s pružinovou pojistkou.
Osivo je ze zásobníku dopravováno vzduchem za radličku, která v celé šíři podřízne a nadzvihne půdu. Osivo se za radličky rozmisťují v celé šíři záběru secího stroje – plošný výsev. Rozsah plodin, které lze vysévat tímto secím strojem, není prakticky omezen. Posklizňové zbytky i po zasetí zůstávají na povrchu a vytváří tak protierozní účinky a zabraňují rychlému výparu vláhy. Rozmístění radliček do tří řad a velká výška pod rám, zaručuji dostatečný průchod zeminy a posklizňových zbytků.
Secí stroj je připojen k traktoru závěsnou ojí do zadních hydraulických ramen traktoru. Toto řešení umožňuje jednoduchou manipulaci a dobrou manévrovací schopnost na souvratích. Tažný prostředek je traktor o výkonnosti 84 – 120 kW (120 – 160 k).

Výhody secích strojů FLORA KOMBI – MAT
1. Setí do klasicky připravené půdy až po bezorebné setí
2. Plošný výsev
3. Umožňují podmítat již od hloubky 5 cm
4. Při každé pracovní operaci mechanicky ničí plevele
5. Snižují počet pracovních operací

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *