Zemědělské veletrhy na cestách

Za deset let svého trvání se trojice brněnských veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina staly největším odborným veletržním komplexem svého oboru ve střední a východní Evropě s tradiční účastí předních světových firem. Dvě prvně jmenované výstavy se poprvé konaly v roce 1994, veletrh Animal Vetex vznikl o rok později. Od roku 1998 přešly veletrhy na dvouletou periodicitu, přitom nabídka zemědělské, lesnické a veterinární techniky je již druhým ročníkem rozšířena o část mysliveckou - lovecké zbraně, střelivo, optiku a trofeje.

Loňské desáté jubileum oslavily veletrhy rekordními výsledky, ať již zvýšeným zájmem vystavovatelů nebo návštěvníků.

Mezinárodní význam posiluje
Celková výstavní plocha proti minulému ročníku vzrostla o 2300 m2, což je přibližně o 6 %. Veletržní exponáty zaplnily skoro celý areál – ze 42 647 čtverečních metrů byly téměř dvě třetiny expozic umístěny v halách, necelých 13 000 metrů patřilo venkovní ploše a více než 5000 metrů zabírala zvláštní předváděcí plocha s ukázkami technologií v praxi. Vystavovatelé, kteří při minulých ročnících prezentovali své výrobky na volných plochách, tentokrát dávali v duchu světového trendu přednost kvalitnějším krytým pavilónům s možností vyšší úrovně prezentace. Poprvé měli vystavovatelé k dispozici také nejnovější výstavní prostor brněnského výstaviště – pavilon F. Potěšitelný byl mimořádný zájem zahraničních vystavovatelů, svou spokojeností s účastí na veletrhu se například netajili zástupci oficiálních národních prezentací Francie, Maďarska a Španělska. Počet zúčastněných zahraničních vystavovatelů znamenal v porovnání s předchozím ročníkem 49% nárůst, v kategorii pronajaté výstavní plochy zahraničními firmami je tento nárůst dokonce téměř 80%. Tyto firmy tvořily v loňském roce téměř pětinu vystavovatelů.
Počet návštěvníků ze 44 zemí překročil v roce 2004 hranici 60 000, nejvíce jich přijelo ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska. V porovnání s minulými ročníky se ve statistice zahraničních návštěvníků objevily nové země, například Bělorusko, Ghana, Gruzie, Írán, Japonsko, Libye, Moldavsko, Portugalsko a Zimbabwe. Podíl zahraničních návštěvníků vzrostl na 8,2 %.
Kromě zvýšeného zájmu vystavovatelů i návštěvníků se minulý ročník mezinárodních veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina vyznačoval komplexním přehledem zemědělské, lesnické a veterinární techniky, vysokým odborným kreditem, atraktivností doprovodných programů i účastí významných hostů z politické sféry. Velkému zájmu se těšily také expozice věnované myslivosti a samozřejmě výstava hospodářských zvířat.

Tradiční setkání v lichém roce
Zatímco vystavovatelé mají necelé dva roky na to, aby se připravili na příští ročník, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 2. do 6. dubna 2006, organizátorům již práce začala. „Ačkoliv byl předchozí ročník mimořádně úspěšný, stále je co zkvalitňovat,“ řekl týdeníku Zemědělec Petr Navrátil, vedoucí manažer projektu. „Zástupci akciové společnosti Veletrhy Brno ve spolupráci s odbornými garanty budou prezentovat trojici zemědělských veletrhů v tuzemsku i zahraničí. Techagro, Animal Vetex a Silva Regina se tak letos podívají do světa hned několikrát, aby u příležitosti jiných významných veletrhů a akcí pozvaly k účasti další odborníky.“
„V lichém roce, kdy se naše zemědělské veletrhy nekonají, se na přelomu března a dubna tradičně setkáváme s výstavním výborem,“ doplnila P. Navrátila manažerka akce Ing. Marie Surková. „V roce 2005 se v rámci odborných seminářů budeme věnovat zhodnocení situace v zemědělském, veterinárním a lesnickém oboru rok po vstupu do EU, dotacím z fondů unie i úvaze o uspořádání prezentace lesnických strojů v lese v rámci veletrhu Silva Regina. Vyslechneme návrhy vystavovatelů týkající se doprovodných programů a organizačního zajištění veletrhů Techagro –Animal Vetex – Silva Regina 2006. Kromě toho také letos spoluorganizujeme Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky s mezinárodní účastí, která se koná v Přerově 19. až 22. května.“
Připravovaný 9. mezinárodní veletrh zemědělské techniky Techagro, 8. mezinárodní veletrh veterinární techniky Animal Vetex a 9. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina mají všechny předpoklady stát se opět přehlídkou špičkových inovací zemědělské, lesnické a veterinární techniky i místem nových obchodních příležitostí, neboť oživení trhu očekávané v souvislosti s rozšířením Evropské unie potvrdily již veletrhy v roce 2004. Spolu s komfortním zázemím moderního veletržního areálu půjde nepochybně o zážitek, který by si odborná veřejnost neměla nechat ujít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *