Zemědělský den v Jemnici

V areálu jemnického Zemědělského obchodního sdružení se konal v polovině října druhý ročník ukázek zemědělské techniky, který se stává již tradičním završením sezóny. Byť program plánovaných praktických ukázek narušila – jak jinak – nepřízeň počasí, šlo v rámci regionu o velice slušně navštívenou akci.

„Nejde nám jenom o vlastní prezentaci nebo propagaci určitých značek strojů. Chceme, aby se zde pravidelně po ukončení sezóny sešli naši obchodní partneři i zemědělci z blízkého i vzdálenějšího okolí a na chvíli zapomněli na všední starosti a konkurenční vztahy,“ říká Miroslav Binder, hlavní organizátor dne, který jeho ZOS pořádá společně s rodinnou farmou Karásek.
Zemědělské obchodní sdružení Jemnice tvoří dvě firmy. První se zabývá na 720 hektarech zemědělské půdy zemědělskou prvovýrobou. V rostlinné výrobě zaměstnává 14 lidí a pěstují zde převážně potravinářskou pšenici, řepku, ječmen a doplňkově například tritikale. Druhá firma se věnuje nákupu a prodeji zemědělských komodit včetně jejich skladování, prodeji krmných směsí, práci ve službách a nákladní autodopravě.
Červené, modré i zelené
Jako s dodavatelem potřebné mechanizace spolupracuje ZOS hlavně s firmou MOREAU AGRI Vysočina, jejíž část sortimentu byl také předveden. Ale prostor k prezentaci dostali i jiní. Tak jsme mohli na předváděcí ploše vidět stát vedle sebe v jednom šiku traktory VALTRA-VALMET, Landini, McCORMICK i SAME, stejně tak jako pluhy Pöttinger a Gregoire Besson.
Lesní a zahradní techniku reprezentovanou katry, motorovými pilami nebo křovinořezy zde společně s ukázkami vysokotlakých vodních myček představila firma STIHL Budíškovice.
Ale vraťme se alespoň ve stručnosti k zemědělskému sortimentu a k tomu, co pozornost návštěvníků poutá tradičně nejvíce, k představeným traktorům. Těch si mohli zájemci během deštivého dopoledne obhlédnout případně vyzkoušet opravdu hodně.
Defilé zahájily zástupci firmy SOME Jindřichův Hradec – traktory značky SAME. K vidění byly typy SILVER 130(v agregaci s poloneseným pluhem Pöttinger Servo 65, druhý pak s rotačními branami ALPEGO a pneumatickým secím strojem Carmen) nebo SILVER 90 (ten pro změnu s neseným pluhem Servo 35). Nejsilnější řadu traktorů SAME zastoupil RUBIN 200.
Na místních pozemcích takřka domovskou firmu MOREAU AGRI zastoupily traktory Landini Legend, které společně s pluhem Gregoire Besson jemnické ZOS používá. Chybět nemohla ani ukázka letošního nového želízka v ohni, traktorů McCORMICK. Tato značka, která je mezi znalci znovuvzkříšenou legendou, zde byla zastoupena dvěma typy MTX 175 a MC 115.
Společnost WINCORP AGRI zastupuje na českém a slovenském trhu finskou značku traktorů VALTRA – VALMET. V Jemnici se objevily dva typy různé barvy (různobarevnost traktorů je jednou z výsad této značky), červený VALMET 6400 E a zelený VALTRA Intercoder.
Bohužel, předvedení praktických ukázek se návštěvníci díky terénu tentokrát nedočkali, přesto lze než doufat, že si příští rok cestu do Jemnice opět najdou a spojí příjemné s užitečným, společné ukázky konkurenčních značek, se kterými by se na ryze firemních akcích nesetkali, s oslavou dožínek.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *