Zisk není jediné kritérium

Jelikož je financování investic vždy ožehavou otázkou a v zemědělství tomu platí dvojnásob, rádi jsme proto přijali pozvání na setkání dvou partnerů, kteří jsou pro zemědělce alfou a omegou jejich investic do strojového parku. Prodejce a leasingová společnost jako „dodavatel“ peněz.

Firma Magrix s.r.o. zastoupená panem Pavlem Kubíčkem a Deutsche leasing ČR spol. s r. o., kde v čele stojí jednatelka společnosti paní Uta Reichel, jsou dlouholetí partneři v oblasti financování zemědělských strojů.

Skupina Deutsche leasing (DL) má za sebou více než čtyřicetileté zkušenosti s finančními službami a patří mezi průkopníky leasingu v Německu. V roce 1962 byl DL jednu z prvních leasingových společností, které nabízely tuto novou alternativu financování investic na německém trhu. DL je v ČR již 10 let, kdy začal pod hlavičkou firmy Český leasing s. r. o., poté se přejmenoval na dnešní Deutsche leasing ČR s. r. o.
Dodnes je průkopnická myšlenka pevnou součástí firemní filozofie DL. Firma považuje za své poslání realizovat nové investiční záměry a zavádět nová řešení, která jsou šitá na míru. Geniálně jednoduchý recept na úspěch zní: Spokojený dodavatel, spokojený zákazník. Tato myšlenka je také hlavní silnou stránkou spolupráce s firmou Magrix, která začala před necelými čtyřmi lety a dnes zemědělství a lesnictví činí 7% obratu DL.
Všichni víme, že s velikostí finanční instituce přibývá administrativy a člověk se nám jaksi ztrácí za dlouhými formuláři bonity, koeficienty a jinými způsoby zjišťování finančního zdraví. V případě zemědělství by tak na rozumný zdroj financí nedosáhl skoro nikdo.

Důvěřuj ale prověřuj

Zkušenosti a zdravý rozum firmy Magrix při vybírání zákazníků vhodných pro financování skupinou DL je prvotním signálem, který je samozřejmě dále doplněn účetní informací. Ovšem i zde zisk není hlavním kriteriem, tím je schopnost daného subjektu realizovat příjmy ze své činnosti. „Zemědělství prochází dlouhodobou transformací a vyrovnávání dluhů zatěžuje účetnictví spousty zemědělských společností, které by jinak byli pro finanční instituce spolehlivým partnerem. Dále DL není schopna z historických dokumentů zjistit, zda problémy s cash flow jsou způsobeny opravdu neschopností daného subjektu realizovat příjmy, nebo historicky špatným managementem. V tomto případě spoléháme na znalosti trhu a osobní zkušenosti firmy Magrix, která je na trhu již deset let, s konkrétním zákazníkem.
Jelikož v zemědělství není přísun peněz pravidelný, tak tento způsob osobního přístupu nám dovoluje realizovat i obchodní případy s odložením splátek právě na dobu, kdy zemědělcům přicházejí platby od odběratelů a velmi se nám hodí znalost tohoto odvětví pracovníky firmy Magrix.Naše zkušenost v tuto důvěru do dnešní doby ukazuje, že jsme se vydali správnou cestou.“ říká zástupce DL pan Čáp. „Počet obchodních případů realizovaných v zemědělství roste a naše počáteční obavy z bonity klientů jsou maximálně vyváženy jejich solidností“ dodává dále jednatelka společnosti Uta Reichel, „vždyť v drtivé většině případů jsou zemědělci natolik svázáni se svojí či pronajatou půdou, kde není místo pro nějaké velké spekulace a nečisté úmysly.“
Pan Kubíček dále dodává: „O solidnosti zemědělců jsme se sami přesvědčili tím, že vlastně prvním zákazníkem DL jsme byli my, kdy jsme si na leasing pořídili traktor, který dále pronajímáme, a nikdy se nám nestalo, že bychom za tuto službu od zemědělců nedostali zaplaceno.“
Další podstatnou činností, kterou nabízí svým zákazníkům Magrix je pomoc v případě financování techniky ze strukturálních fondů EU. „Od loňského roku je zde totiž možnost spojit Operační program i s leasingem, je to náročnější na dohodu s leasingovou společností, ale rozhodně je to výhodné pro zemědělce samotné.“ dodal na konec našeho setkání pan Pavel Kubíček.

Škoda Michal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *