Živočišná výroba bez kompromisů

Živočišná výroba je v zemědělství velmi náročné odvětví. Není to pouze z důvodu nízkých výkupních cen a vysokých nákladů, ale i proto, že živočišná výroba vyžaduje péči 365 dní v roce bez ohledu na roční období, víkend nebo svátek. Vzhledem k tomu, že výkupní ceny mléka se pohybují pod výrobními náklady a ani ceny hovězího nejsou nikterak vysoké, je na místě hledat optimální řešení s cílem co nejvíce snížit výrobní náklady při zachování kvality i kvantity produkce.

Na prvním místě je potřeba optimalizovat krmné dávky a zajistit co nejvyšší kvalitu objemových složek krmiva. Toho jsou si zemědělci dobře vědomi a většinou již mají tyto požadavky zvládnuté. Jedním z dalších míst, kde lze uspořit část nákladů, je technologie krmení a zastýlání.

Míchací krmné vozy jsou samozřejmostí

Pro dojná plemena jsou dnes již samozřejmostí míchací krmné vozy. Tento požadavek se již rozšířil i do mnoha chovů masných plemen. Přece jenom homogenní krmné dávky mají pozitivní vliv i v této kategorii. Navíc, pokud nastane nedostatek některých složek krmiva, například senáže (po předloňské suché sezóně s tímto problémem řada zemědělců bojovala), pak je pro lepší příjem substitučních složek krmiva zvířaty správné promíchání velmi důležité.

Na míchací krmné vozy se kladou požadavky pro rychlé míchání všech typů materiálů, ať už se jedná o objemné složky krmiva nebo jádrová krmiva, požadavky na přesné systémy vážení, plynulé zakládání krmiva a obecně jednoduchost a spolehlivost.

Zastýlání slámy

Při zastýlání slámy se využívá řada technologií podle typu stájí a podle toho, zda je sláma volně nebo v balících. Vzhledem k růstu ceny slámy a jejímu snadnějšímu transportu a skladování se čím dál častěji lisuje do balíků. Nejjednodušším způsobem, jak zastlat balíky slámy, je za pomoci techniky, nebo manuálně jejich rozebrání přímo ve stáji. Tento způsob je však zbytečně zdlouhavý a výsledná kvalita je špatná. Nejenže sláma není rovnoměrně distribuována, ale tento způsob je pomalý a velmi nákladný, protože se spotřebuje minimálně o 30 % více slámy. Navíc následně vznikají problémy při vyvážení nebo vyhrnování chlévského hnoje, protože sláma není dobře rozdružena. Rozdružovače, které jsou přímo určené na zastýlání volné i slisované slámy, dokáží materiál velmi rovnoměrně dávkovat a dokonale rozebrat i ten nejtvrdší balík. Díky dokonalé distribuci tak dochází k výrazné úspoře slámy.

Krmný i zastýlací vůz jsou pro zemědělce přínosné. V některých případech, a obzvlášť nyní, v současné krizi živočišné výroby, však musí zemědělci zvolit pouze jeden stroj. Ať už z důvodů nákupní ceny nebo kvůli problémům spojeným s požadavkem na další traktor, případně další obsluhu. A bez ohledu na své požadavky musí zemědělci dělat kompromisy.

Kombinovaný míchací krmný vůz Profile Plus

Pro tyto případy nabízí firma KUHN model kombinovaného míchacího krmného vozu Profile Plus. Jedná se o stroj, který vychází z koncepce míchacích krmných vozů Profile. Z toho důvodu tyto stroje snesou ty nejvyšší nároky na kvalitu míchání objemných i jádrových složek krmiva, přesnost vážicího systému, snadné zakládání krmiva, opravdu vysokou spolehlivost a snadnou údržbu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kombinovaný stroj, je krmný vůz dále vybaven metačem. Pomocí metače lze zastýlat jakýkoliv typ materiálu a díky kvalitnímu provedení míchací vany lze snadno rozdružovat válcové i hranolové balíky. Firma KUHN je světovým výrobcem krmných vozů i rozdružovačů, proto výsledný kombinovaný stroj splňuje veškeré požadavky a může se hravě porovnávat jak s kategorií čistě míchacích krmných vozů, tak i v kategorii rozdružovačů a zastýlačů slámy.

U strojů podobné koncepce se často jedná spíše o „slepence“ dvou strojů, jejichž výsledkem je určitá forma kompromisu. Pro model Profile Plus to však v žádném případě neplatí. Kvalita míchání splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zemědělců a co se týče metače, tak dokáže distribuovat nejen suchý materiál, ale například i senáž a siláž. Pro zemědělce je důležitým faktem, že jedním strojem, jedním traktorem a jednou obsluhou plnohodnotně vyřeší jak krmení hospodářských zvířat, tak podestýlku za výrazných úspor nákladů.

Ing. Tomáš Vomela

Produktový manažer

KUHN CENTER CZ a. s.

Foto:

Zakládání krmiva do žlabu se provádí standardním otvorem s krátkým dopravníkem

Stejný vůz lze použít k rozdružování balíků a zastýlání slámy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *