Zpracování půdy určuje secí stroj

Mnozí zemědělci váhají, zda si mají pořídit radličkový nebo diskový secí stroj. Na polním dnu v jihočeské Studené slyšeli jednoduchou radu. Nákup sečky volte podle toho, jak hluboko chcete zpracovávat půdu. Na mělce prokypřeném pozemku se spíše uplatní secí radličky, zatímco disková sečka patří na důkladně zpracovaná stanoviště.

Ve Studené se nehovořilo pouze o secích strojích Horsch. Společnost Stagra, spol. s. r. o., připravila pro svoje příznivce a zákazníky bohatý předváděcí program. Nechyběly mulčovače McConnel, kypřiče Horsch, samochodný postřikovač Leeb a krmný vůz Sgariboldi. Tažnou sílu a práci se závěsnými zařízeními předvedly hlavně traktory Deutz-Fahr v několika výkonnostních řadách.

Poseče pastviny, úhory,
upraví strniště
Na začátku praktických ukázek mohli návštěvníci vidět práci rotačního mulčovače McConnel. První nesl označení Topper 9 a měl pracovní záběr 2,75 metru. Druhý byl ze série SR se sklopnými boky. Šíře pracovního záběru třírotorového typu SR 15 tak narostla na 4,6 metru. Díky robustní konstrukci se mulčovače McConnel uplatní při sečení trvalých travních porostů, letišť a ploch ležících ladem. Dobré výsledky také prokáže při mulčování strniště kukuřice, řepky nebo slunečnice. „Kvalitní rozdrcení posklizňových zbytků omezuje šíření chorob a škůdců. Rovnoměrně rozprostřené zbytky snáze zaschnou a teprve pak by se měly zapravit do půdy,“ poznamenal František Šusta ze společnosti Stagra.
Kvalitní práci mulčovače zajišťuje šest těžkých nožů z ušlechtilé oceli, které jsou zavěšeny na čepech. Při nárazu na pevnou překážku se nože okolo čepu sklopí a pak se díky odstředivé síle vrátí zpět do pracovní polohy. Nože dokáží drtit nálety až do průměru 50 milimetrů. Navíc se o patnáct centimetrů překrývají, což přispívá k optimální úpravě ploch. Pohyblivé boky lze naklopit o 90 stupňů nahoru a sklopit na 22 stupňů pod úroveň sečení. Manipulace probíhá hydraulicky, nezávisle na nastavení výšky sečení. Nastavení plovoucí polohy zvedání boků umožní plynulé kopírování terénu.

Pro hlubší zpracování půdy
Na středně hluboké až hluboké zpracování půdy mezi 12 až 35 centimetry se ve Studené představil čtyřmetrový kypřič Horsch Tiger 4 AS. Vysoká světlá výška rámu dovoluje mimořádnou průchodnost terénem. Radličky mají dvaceticentimetrové rozestupy a jsou uspořádány ve čtyřech řadách. Při práci nekmitají a do pohybu se uvádějí pouze při nárazu na překážku. Pak docílí rekordního zdvihu 30 centimetrů.
Za poslední řadou radlic pracují konkávní talíře, které urovnávající povrch. Pak následuje pěch s pneumatikami o průměru 78 centimetrů. Pokud zemědělci pracují na kamenitém poli nebo mají velké přejezdy, odborníci doporučují pneumatiky naplnit polyuretanovou pěnou. Za zmíněné pěchy lze ještě umístit mezikolový pěch pro lepší drobicí účinek. Podle Ing. Vratislava Maliny, poradce firmy Horsch, se optimální pracovní rychlost kypřiče Tiger AS pohybuje mezi 10 až 12 kilometry za hodinu. Pokud klesne pod osm, snižuje se kvalita zpracování. Na jeden metr záběru doporučil čtyřicet koní v případě lehkých půd a sedmdesát až osmdesát koní na půdách těžkých. „V podobných intencích se také pohybuje spotřeba nafty. Může začínat na sedmi, osmi litrech a končit na dvaceti, pětadvaceti litrech na hektar,“ dodal.

Univerzálnost výhodou
Mělkou podmítku i důkladné prokypření celého profilu ornice mají v popisu práce těžké kompaktní kypřiče Terrano FX. Obdivuhodnou univerzálnost této závěsné techniky dovoluje pestrý výběr různých radliček podle půdních podmínek.
Na polním dnu společnosti Stagra mohli přítomní obdivovat tři kypřiče Terrano s různou stavbou a odlišným pracovním záběrem. Nejrozměrnější 6 FX zaujal zejména pěchem Rollflex, který se hodí do těžkých a mokrých půd. Rollflex půdu stlačuje do hloubky, vytváří velké množství jemnozemě, což ve výsledku velmi dobře zapravuje posklizňové zbytky. Specialitou kypřičů s velkými záběry je opěrné kolo, které kopíruje terén a omezuje výkyvy rámu. Stejně to platí pro podvozek, který snižuje zatížení traktoru a zvyšuje bezpečnost přepravy.
Menší Terrano 5 FX se od předchozího stroje odlišoval především radličkami s křidélky. Ty jej předurčují pro použití do menší hloubky, kde lépe připraví seťové lůžko. Diskuse přihlížejících se točila kolem výdrže takových radliček. Podle Vratislava Maliny někdo vynaloží padesát, ale také 150 korun na hektar za jejich výměnu. Farmářům doporučuje vyzkoušet co nejvíce radliček a otestovat, která se v konkrétních podmínkách nejméně opotřebovává. Jak však trefně poznamenal, kdo pracuje v písku a kamení, vždy prodělává na železe.
Nejmenší z rodiny Terrano FX, kypřič s třímetrovým záběrem, ocení spíše menší zemědělci. Byl osazen radličkami MulchMix s 35centimetrovými křidélky. Ty jsou určeny pro intenzivní mísení posklizňových zbytků nebo pro kypření půdy v celém profilu. Kypřič 3 FX představil také odlišný pěch DoubleDisc, zvláště vhodný do těžkých a rychle přesychajících půd. Zdobí jej spolehlivé srovnání všech hrudek a nerovností. Díky hranám zanechává spodní část půdního profilu utuženou a připraví nadýchanou peřinku na povrchu.
Po široké škále kypřičů s různou výbavou přišel na řadu mohutný podmítač Terrano 8 FG s pěchem Optipack 8 AS. Koncepce čtyř řad radliček s centrálně umístěným tandemovým podvozkem přesně dodržuje nastavenou pracovní hloubku v rozsahu od pěti do dvaceti centimetrů. Za čtyřmi řadami radliček je na rámu upevněn třířadový multizavlačovač. Ten má za úkol rovnoměrně rozprostřít povrchovou slámu tak, aby netvořila shluky. U prutů lze nastavit nejen hloubku zavlačování, ale také úhel, pod kterým pracují. V případě řídkých posklizňových zbytků pracovníci společnosti Stagra doporučují pruty zavlačovače nastavit více proti směru jízdy, aby více drolily. Naopak při hustě pokrytém povrchu by se pruty měly natočit ve směru jízdy. Nedochází tak k přílišnému zachytávání zbytků a uchycená hmota pak působí jako urovnávací smyk.
Terrano FG nemá integrovaný pěch, a proto s ním lze flexibilně pracovat i za vlhka. Na polním dnu byla k vidění kombinace podmítače Terrano 8 FG a pěchu Optipack 8 AS s pěnovou výplní kol. To dovoluje pohyb po mělké podmítce ve vyšších rychlostech deset až dvacet kilometrů v hodině bez rizika otřesů. Pěchy Optipack se dají použít samostatně k utužení pozemku po zasetí.

Secí radličky nebo diskové botky
Sortiment secích strojů Horsch zahrnuje řadu Pronto DC s kotoučovými botkami a řadu Concord CO se secími radličkami. Ve Studené se mohli návštěvníci seznámit se zástupci obou technologií. Diskový secí stroj Pronto 4 DC byl vybaven čelním nářadím pro zpracování půdy ve složení radličky a talířové brány. Optimální urovnání povrchu půdy dále doplnil pneumatikový pěch. Dvojité kotoučové botky rovnoměrně zachovávají nastavenou řádkovou rozteč a dokonale kopírují terén. „Pokud s botkou nepohnete rukou, tak povrch nekopíruje,“ slyšeli zemědělci od Ing. Karla Dvořáka, jednatele pořadatelské společnosti. Pronto DC dovoluje setí se zdviženým strojem, což technici s humorem označili za režim močál. Další zástupce diskových secích strojů – Pronto 6 DC se lišil pouze šířkou záběru.
Z radličkových secích strojů se ve Studené předvedl jednak Concord 8 CO a také Sprinter 6 ST. Příznivci značky Horsch by se neměli nechat zmást, Sprinter je pouze nové označení radličkových seček dosud prodávaných pod označením Concord. Svoje přednosti nejlépe prodá při setí do mulče. V takových podmínkách disková botka posklizňové zbytky pouze zlomí a zatlačí do půdy. Zároveň se setím Sprinter zvládne podkořenové uložení hnojiva. Secí radličky půdu kypří, urovnávají a vytvářejí seťové lůžko, z kterého jsou odstraněny posklizňové zbytky. Osivo uložené do jemnozemě dobře klíčí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *