Zpracování půdy z pobřeží Atlantiku

Francouzský výrobce zemědělské techniky KUHN nabízí kromě velmi dobře známého sortimentu pícnin také stroje na zpracování půdy. Tyto stroje mají ve Francii velmi dlouhou historii díky výrobnímu závodu v Châteaubriantu.

Nové stroje a trendy zpracování půdy jsou čerpány ze zkušeností z USA, kde KUHN vlastní výrobní závod v Kansasu vyrábějící stroje pro bezorebné technologie, nebo z přímého vývoje probíhajícího zde v Evropě. Díky těmto možnostem je KUHN schopen nabízet osvědčené stroje pro náročnou evropskou klientelu.

Nový bezorebný secí stroj Espro

Nový secí stroj Espro je ukázkou intenzivního vývoje zaměřeného na aktuální trend setí. Jedná se o bezorebný secí stroj s pasivní přípravou půdy pomocí dvou řad talířů zavěšených v páru na jedné slupici. Vychází z osvědčeného konceptu, který je vyvíjen již několik desítek let. V ČR ještě stále můžeme nalézt předchůdce tohoto stroje, sečky SD nebo poslední generaci Speedliner. Nové Espro je navrženo pro maximální pracovní výkony, které jsou v současnosti od těchto strojů požadovány. Secí stroj se záběrem šest metrů lze díky nízké tahové náročnosti agregovat s traktorem o výkonu již 200 koní. Zásadními změnami v celé koncepci secího stroje oproti předchůdcům jsou možnost ovládání pomocí protokolu Iso-Bus, velký pneumatikový pěch s předsazenými koly a nový patentovaný secí rám Crossfl ex s mimořádně odolnou konstrukcí botek připojených na polyuretanových blocích do speciálně tvarovaného rámu. Díky inovacím v konstrukci stroje získalo Espro ocenění Stroj roku 2015 v kategorii secích strojů na letošní výstavě Sima 2015. Ač se jedná o úplnou novinku, první zkušenosti z provozu jsou již známé, protože společnost KUHN testovala v loňském roce prototyp ve vybraných podnicích v ČR. Ještě před uvedením na trh tak byla možnost stroj důkladně prověřit a případné nedostatky odstranit. První zkušenosti hovoří o tom, že se jedná o efektivní a profesionální stroj, který má budoucnost v ČR jistou. V rámci představení stroje probíhá v současné době velká předváděcí akce Espro Tour 2015, v rámci které si mohou zemědělci stroj vyzkoušet ve svých podmínkách.

Z dalších novinek

Další novinkou, se kterou se budou moci zemědělci v příští sezóně setkat, je velký nápravový pluh Vari-Challenger. Je postaven na osvědčené koncepci pluhu s mechanickým přestavením pluhu doplněné o plynulou změnu záběru. Pluh lze vybavit až deseti orebními tělesy a agregovat ho s traktorem o úctyhodném výkonu 450 koní. Díky konstrukci s nápravou je možno zadní rám zdvihnout a pluh použít jen s tělesy před nápravou. To jistě ocení uživatelé při doorávání krajů pozemků, kde je jinak práce s tak velkým pluhem obtížná. Všechny další výhody, jako je vrstvená ocel na odhrnovačkách Triplex nebo plynulá změna záběru schovaná do rámu stroje, pluh přebírá od ostatních modelů a v tomto se od nich neliší.

Striger pro pásové zpracování půdy

Jedním ze strojů, který přišel ze zámoří, je Striger, stroj na pásové zpracování půdy, které se stále více prosazuje také v České republice. Tento stroj se neliší jen samotnou konstrukcí a způsobem práce na poli, ale přináší zcela nový pohled na pěstování širokořádkových plodin v našich podmínkách, hlavně kukuřice, a v posledních sezónách také řepky. Díky principu hospodaření nabízí Striger a pásové zpracování půdy úsporu financí při zakládání porostů, tato technologie také lépe hospodaří s půdní vláhou a podporuje přirozený rozvoj biologické aktivity v půdě v nezpracovaných pásech. Jedním ze zásadních argumentů pro pásovou technologii je však protierozní opatření. Na základě několikaletého testování je tato technologie od letošního roku zařazena jako specifická půdoochranná technologie na mírně erozně ohrožených (MEO) plochách podle standardu DZES 5. Při neustále se zvyšujících plochách kukuřice se pásové zpracování jeví jako jedno z řešení pro bezpečné pěstování této plodiny na dříve nevhodných pozemcích bez dalších doprovodných opatření. Velkým tématem je možnost použití Strigeru s cisternou k zapravení kejdy nebo digestátu přímo do zpracovávaných řádků. Nespornými výhodami tohoto způsobu aplikace jsou nulové ztráty dusíku, možnost bezprostřední práce na takto aplikované ploše a v neposlední řadě také absence zápachu. Striger lze z verze na průmyslová hnojiva na verzi pro kejdu přestavit jednoduchou výměnou aplikačních trubek a demontáží rozdělovací hlavy. Ostatní pracovní orgány zůstávají beze změny.

Kombinovaný kypřič Performer

Dalším strojem, který stojí za zmínku, je kombinovaný kypřič Performer. Stejně jako předchozí stroj, i tento má své kořeny v USA a svojí konstrukcí vychází z osvědčeného stroje Dominator ®. Kombinuje dvě řady talířových sekcí se čtyřmi řadami radliček. Nespornou výhodou stroje je vlastní elektrorozvaděč, který snižuje požadavky na hydraulické okruhy na traktoru na minimum. Stroj lze totiž kompletně ovládat z kabiny vlastním ovladačem za připojení pouze do dvou hydraulických okruhů. Koncepce tohoto stroje vychází z potřeby snížených přejezdů po poli při přípravě půdy se současným zachováním kvality práce. Přední talířovou sekci lze vyhlubovat nebo zahlubovat podle aktuálních potřeb a množství posklizňových zbytků. Zadní válec a srovnávací disky pracují také nezávisle a je možné nezávislé seřízení jejich pracovní výšky. Svojí konstrukcí je Performer určen k univerzálnímu použití. Lze ho nastavit na několik různých operací: Samozřejmě pro práci se všemi pracovními orgány, dále pro práci pouze s předními talíři a pro práci pouze s radličkami. Těžký hrudořezný válec HD-Liner, který díky své konstrukci do „V“ účinně konsoliduje zpracovanou půdu a zároveň zachovává dostatečnou infiltrační schopnost půdy, je možné pro jakoukoli z předchozích operací vyřadit z provozu. Nabízí se tak možnost pozdní podzimní práce na tzv. hrubou brázdu a její finální zpracování na jaře. Pro potřeby podrývání je možné Performer osadit 5 cm karbidovými dláty s roztečí 57 cm. Úzká dláta nevynášejí hlušinu z nižších vrstev půdy a s 35 cm pracovní hloubky plně dostačují pro hlubší podrytí zhutněných pozemků. Kromě této speciální aplikace lze stroj samozřejmě vybavit běžnými radličkami osazenými křídly nebo pouze 8 cm dláty. Díky inovacím ve výrobním sortimentu je KUHN schopen nabídnout nové způsoby zpracování půdy pro farmáře, kteří preferují kromě kvalitních strojů také nové trendy a postupy ve zpracování půdy. Tyto stroje jsou před sériovou výrobou důkladně ověřovány v těžkých podmínkách a Česká republika je jednou z oblastí, kde jsou tyto stroje testovány. Spolupráce KUHN CENTER CZ a výrobce KUHN tak umožňuje prověřit techniku pro české farmáře a v českých podmínkách ještě před tím, než se začne sériově vyrábět. S technikou KUHN si tak můžete být jisti, že získáte stroj, který vyhovuje náročným českým podmínkám po všech stránkách.

Ing. Marcel Krumphanzl KUHN CENTER CZ a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *