Zvýšení účinnosti mačkání píce

Firma Pöttinger znovu potvrdila svou pověst specialisty v konstrukci žacích strojů uvedením nově koncipovaného válcového mačkače NovaCat RCB na trh. Pro zemědělce, kteří chtějí sklízet píci s cennými částmi, náchylnými na odrol, je nový mačkač k dispozici pro všechny modely žacích strojů Alpha Motion, ale i pro vzadu nesené žací stroje NovaCat 262, 302, 352 a pro žací kombinaci NovaCat A10.

Zařízení je poháněno pomocí ozubeného řemene, na rozdíl od dosavadního řešení pomocí řetězu. Řemen umožňuje zdvojnásobení dráhy možného vychýlení horního válce o 25 mm, takže zařízení má také větší průchodnost.

Pohon je zároveň bezúdržbový a úroveň napnutí řemene se nastavuje zvnějšku. Zároveň jsou u nového mačkače RCB poháněny oba válce, čímž je zvýšena účinnost zařízení a ucpávání patří minulosti. Naopak zachována zůstává schopnost rozhozu hmoty na široko, takže může plynule zavadat. Úprava píce mačkáním je vhodným způsobem k rychlejšímu zvyšování obsahu sušiny, ke zrychlení sklizně a omezení doby, po kterou může docházet ke ztrátám živin a vitamínů z píce.

Další možností, jak omezit ztráty při sklizni, je doprava píce na řádek ihned po posečení. Takové sloučení dvou operací nabízí firma Pöttinger i pro vzadu nesené žací stroje NovaCat, jak prezentovala stroj NovaCat 352 CF. Jedná se o příčný šnekový dopravník, který odebírá hmotu rovnou od žacích disků. Mění směr jejího pohybu o devadesát stupňů a bez dotyku s půdou je veškerá hmota (včetně lístků) z pracovního záběru 3,46 m příčně přesouvána až k řádku odloženému mezi koly traktoru čelně neseným žacím strojem.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *