23.06.2022 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Česká premiéra pro dvanáct řádků

Zemědělská společnost ROSTĚNICE, a. s., je prvním uživatelem nového dvanáctiřádkového kypřiče Ferti-Tiller 900, vyrobeného firmou P & L, spol. s r. o. Stroj určený pro zpracování půdy metodou strip-till se současným přihnojením minerálními hnojivy je vybaven unikátním horizontálním pružinovým jištěním pracovních jednotek.

Společnost ROSTĚNICE, a. s., patří s výměrou přibližně 10 500 ha mezi největší zemědělské podniky v republice. Tvoří ji dvě, výměrou téměř shodné divize – Rostěnice a Slavkov. Živočišná výroba je zaměřena na chov prasat a drůbeže. Roční produkce činí 1000 tun vepřového a 3500 tun drůbežího masa. Cílem rostlinné výroby je především produkce tržních plodin. Pro jejich uskladnění společnost disponuje sily o celkové kapacitě 70 000 tun. Zemědělskou výrobu doplňuje provozování dvou bioplynových stanic o celkovém hodinovém výkonu 2100 kW elektrické energie, dále výroba a obchod s hnojivy. Společnost ROSTĚNICE, a. s., využívá v zemědělské výrobě špičkové technologie a vyspělou a samozřejmě také výkonnou zemědělskou techniku. Platí to i pro technologii zpracování půdy.

Pásové zpracování půdy

„Pozemky okolo Nížkovic, Bošovic a Otnice jsou často silně erozně ohrožené a tomu je třeba přizpůsobit osevní postup a způsob hospodaření. Půdu proto zpracováváme po vrstevnicích a v křivkách. Uplatňujeme také pásové obdělávání půdy v pásech širokých 36 m, střídání plodin či drobení pozemků v kopcích kvůli zadržování vody. Ochranných opatření je celá řada,“ vysvětluje agronom a vedoucí divize Slavkov Ing. Aleš Šnajdr a pokračuje: „Zpracování půdy v páscích metodou strip-till jsme začali zkoušet před pěti lety na 60 ha, ve vybrané lokalitě u obce Lovčičky. Dnes tímto způsobem již zpracováváme více než tisíc hektarů.“ Aby naplnili požadavky greeningu, sejí v divizi Slavkov meziplodiny na 900 ha, do 650 ha meziplodin pak sejí kukuřici. V divizi Rostěnice je to dalších 250 ha, kypřič strip-till tedy musí každý rok zpracovat přibližně 900 ha.

Nevhodná technika

V minulých letech využíval podnik pro zpracování půdy metodou strip-till osmiřádkový kypřič v agregaci s kolovým traktorem a čelním zásobníkem na minerální hnojivo. Provoz této soupravy však přinášel provozní problémy. „Uplatňujeme konturové hospodaření s jízdami v křivkách. Kypřič strip-till měl problémy s jízdou v zatáčkách. Jednotlivé pracovní jednotky pevně uchycené v třmenech vyvíjely na třmeny takové síly, že docházelo k jejich nadměrnému opotřebování a praskání,“ konstatuje agronom.  Kromě problémů s konstrukcí stroje již neodpovídal potřebám agronomů ani jeho výkon, a tak bylo třeba hledat jinou značku a jiné řešení.

Z osmi na dvanáct řádků

Na jaře loňského roku oslovil Ing. Navrátil zástupce společnosti P & L, spol. s r. o., s tím, že poptává dvanáctiřádkový kypřič strip-till, který bude mít kromě velkého pracovního záběru také dostatečně odolnou konstrukci. Pro agregaci byl určen kloubový pásový traktor Case IH Quadtrac 620. Výrobce P & L, který v té době vyráběl šesti- a osmiřádkové kypřiče tuto výzvu přijal. Poté následovalo období vývoje a zkoušek. První sériový dvanáctiřádkový kypřič Ferti Tiller 900 pro zpracování půdy metodou strip-till s možností přihnojení, dodaný společnosti ROSTĚNICE a. s. v listopadu loňského roku, vyžadoval oproti osmiřádkovému modelu řadu konstrukčních změn. Stroj má upravený středový rám se silnější příhradovou konstrukcí a nová ramena. Druhým úkolem konstruktérů bylo vyřešit jištění pracovních jednotek v axiální poloze. Výsledkem je autorsky chráněné horizontální pružinové jištění, umožňující jejich vychylování kolem svislé osy o 15° vlevo a vpravo. Současně je to také první technické řešení jištění jednotek strip-till uplatněné v EU. Mechanické jištění pomocí dvou tlačných pružin minimálně prodlužuje zástavbu jednotky. Při jejím naklápění stále pracují obě pružiny a zajišťují tak stabilitu v příčném směru. Pro vychýlení jednotky do krajní polohy je třeba síly 280 kg (systém jištění je testován na statické zatížení až 600 kg). V praxi tento systém jištění umožňuje při změnách směru jízdy natáčet pracovní orgány tak, aby plynule kopírovaly trajektorii jízdy traktoru a byly vždy v optimálním úhlu vůči nosnému rámu. Rozteč středů jednotlivých pásů je i v zatáčce konstantní, tedy 75 cm. Obě pružiny po dokončení oblouku stabilizují jednotku v přímém směru. Při transportu je systém mechanicky zajištěn.* 

Více v červnovém Farmáři.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down